Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 04/2008/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 26373 văn bản

1

Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận 5 ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 5 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số: 04/2008/NQ-HĐND Quận 5, ngày 22 tháng 12 năm 2008 NGHỊ QUYẾT VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2009

Ban hành: 22/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2009

2

Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND về điều chỉnh dự toán chi ngân sách địa phương năm 2008; dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận 8 ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 8 ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 04/2008/NQ-HĐND Quận 8, ngày 18 tháng 12 năm 2008 NGHỊ QUYẾT VỀ ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

Ban hành: 18/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2009

3

Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND về quy hoạch lộ giới đường dưới 12m (quy hoạch hẻm) trên địa bàn quận 6 do Hội đồng nhân dân quận 6 ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 6 ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 04/2008/NQ-HĐND Quận 6, ngày 17 tháng 12 năm 2008 NGHỊ QUYẾT VỀ QUY HOẠCH LỘ GIỚI ĐƯỜNG DƯỚI 12M (QUY

Ban hành: 17/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2009

4

Nghị quyết 04/2008/NQ-HĐND quy hoạch các điểm mỏ khai thác cát xuất khẩu và cơ chế sử dụng nguồn kinh phí thu được từ đấu thầu cát xuất khẩu do tỉnh Bình Định ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2008/NQ-HĐND Quy Nhơn, ngày 22 tháng 8 năm 2008 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC QUY HOẠCH CÁC ĐIỂM MỎ KHAI

Ban hành: 22/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2013

5

Nghị quyết 04/2008/NQ-HĐND về mức chi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2008/NQ-HĐND Cà Mau, ngày 25 tháng 7 năm 2008 NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH MỨC CHI XÂY DỰNG

Ban hành: 25/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2013

6

Nghị quyết 04/2008/NQ-HĐND thực hiện chính sách, chế độ cho cán bộ cơ sở do Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa I, kỳ họp thứ 10 ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 04/2008/NQ-HĐND Gia Nghĩa, ngày 25 tháng 07 năm 2008 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THỰC HIỆN MỘT SỐ

Ban hành: 25/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2010

7

Nghị quyết 04/2008/NQ-HĐND nâng mức phụ cấp cho nhân viên y tế thôn, xóm, tổ dân phố thuộc các xã, phường, thị trấn trong tỉnh do tỉnh Hà Nam ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2008/NQ-HĐND Phủ Lý, ngày 23 tháng 7 năm 2008 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC NÂNG MỨC PHỤ CẤP CHO

Ban hành: 23/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2013

8

Nghị quyết 04/2008/NQ-HĐND điều chỉnh mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2008/NQ-HĐND Lạng Sơn, ngày 21 tháng 7 năm 2008 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC THU

Ban hành: 21/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2012

9

Nghị quyết 04/2008/NQ-HĐND thông qua Đề án về chế độ phụ cấp, trang phục, công cụ hỗ trợ cho lực lượng Bảo vệ dân phố do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2008/NQ-HĐND Kon Tum, ngày 17 tháng 7 năm 2008 NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA ĐỀ ÁN VỀ CHẾ ĐỘ PHỤ

Ban hành: 17/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2017

10

Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội sáu tháng cuối năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận 3 ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 3 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 04/2008/NQ-HĐND Quận 3, ngày 17 tháng 7 năm 2008 NGHỊ QUYẾT VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI SÁU THÁNG

Ban hành: 17/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2008

11

Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2007 và điều chỉnh chỉ tiêu dự toán ngân sách năm 2008 do Hội đồng nhân dân huyện Nhà Bè ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 04/2008/NQ-HĐND Nhà Bè, ngày 17 tháng 7 năm 2008 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN

Ban hành: 17/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2008

12

Nghị quyết 04/2008/NQ-HĐND về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú, chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh An Giang

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2008/NQ-HĐND Long Xuyên, ngày 11 tháng 7 năm 2008 NGHỊ QUYẾT VỀ CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN

Ban hành: 11/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2013

13

Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận 2 ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 2 ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 04/2008/NQ-HĐND Quận 2, ngày 11 tháng 7 năm 2008 NGHỊ QUYẾT VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2008

Ban hành: 11/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2008

14

Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND về việc kế hoạch sử dụng đất năm 2006 - 2010 do Hội đồng nhân dân quận 11 ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 11 ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 04/2008/NQ-HĐND Quận 11, ngày 11 tháng 7 năm 2008 NGHỊ QUYẾT VỀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT (2006 - 2010)

Ban hành: 11/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2008

15

Nghị quyết 04/2008/NQ-HĐND điều chỉnh mức thu phí, lệ phí tại Nghị quyết 83/2006/NQ-HĐND về danh mục và mức thu phí, lệ phí do Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa VII, kỳ họp thứ 14 ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 04/2008/NQ-HĐND Cần Thơ, ngày 18 tháng 6 năm 2008 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỘT

Ban hành: 18/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2010

Ban hành: 19/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2008

17

Nghị quyết 04/2008/NQ-HĐND về chủ trương, giải pháp chủ yếu phát triển nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu hội nhập, công nghiệp, hiện đại hóa thành phố đến năm 2010, 2020 do Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XIII, kỳ họp thứ 12 ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2008/NQ-HĐND Hải Phòng, ngày 18 tháng 4 năm 2008 NGHỊ QUYẾT VỀ MỘT SỐ CHỦ TRƯƠNG,

Ban hành: 18/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2012

18

Nghị quyết 04/2008/NQ-HĐND về kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2008/NQ-HĐND Bến Tre, ngày 11 tháng 4 năm 2008 NGHỊ QUYẾT VỀ KINH PHÍ BẢO ĐẢM CHO

Ban hành: 11/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2013

19

Nghị quyết 04/2008/NQ-HĐND Về điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển thủy sản đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 do tỉnh Tây Ninh ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2008/NQ-HĐND Tây Ninh, ngày 08 tháng 4 năm 2008 NGHỊ QUYẾT VỀ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY

Ban hành: 08/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2014

20

Nghị quyết 04/2008/NQ-HĐND ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2008/NQ-HĐND Sóc Trăng, ngày 28 tháng 03 năm 2008 NGHỊ QUYẾT VỀ BAN HÀNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT

Ban hành: 28/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 54.157.61.68