Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 04/2006/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 28087 văn bản

1

Nghị quyết số 04/2006/NQ-HĐND về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của quận 8 do Hội đồng nhân dân Quận 8 ban hành

04/2006/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2006,Thành phố Hồ Chí Minh,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 8 ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 04/2006/NQ-HĐND Quận 8, ngày 21 tháng 12 năm

Ban hành: 21/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2007

2

Nghị quyết số 04/2006/NQ-HĐND về việc phê chuẩn dự toán và phân bổ ngân sách năm 2007 do Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn ban hành

04/2006/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2006,Thành phố Hồ Chí Minh,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 04/2006/NQ-HĐND Hóc Môn, ngày 19 tháng 12 năm 2006

Ban hành: 19/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2007

3

Nghị quyết số 04/2006/NQ-HĐND về việc nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2006 do Hội đồng nhân dân huyện Nhà Bè ban hành

04/2006/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2006,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 04/2006/NQ-HĐND Nhà Bè, ngày 28 tháng 07 năm 2006

Ban hành: 28/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2007

4

Nghị quyết 04/2006/NQ-HĐND thông qua Đề án Kiện toàn tổ chức mạng lưới thú y cơ sở do tỉnh Bình Định ban hành

04/2006/NQ-HDND,Nghị quyết 04,Tỉnh Bình Định,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2006/NQ-HĐND Quy Nhơn, ngày 26 tháng 7

Ban hành: 26/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2013

5

Nghị quyết số 04/2006/NQ-HĐND về việc quy hoạch kinh doanh ngành nghề “nhạy cảm” trên địa bàn quận 3 trong năm 2006 - 2007 do Hội đồng nhân dân quận 3 ban hành

04/2006/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2006,Thành phố Hồ Chí Minh,Thương mại,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 3 ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 04/2006/NQ-HĐND Quận 3, ngày 21 tháng 07 năm 2006

Ban hành: 21/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2007

6

Nghị quyết 04/2006/NQ-HĐND về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2007 của các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang

04/2006/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2006,Tỉnh Bắc Giang,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2006/NQ-HĐND Bắc Giang, ngày 20 tháng 7 năm

Ban hành: 20/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2014

7

Nghị quyết 04/2006/NQ-HĐND về Đề án, Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

04/2006/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2006,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2006/NQ-HĐND Vũng Tàu, ngày 20

Ban hành: 20/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2017

8

Nghị quyết số 04/2006/NQ-HĐND về việc quyết toán ngân sách năm 2005 do Hội đồng nhân dân quận 5 ban hành

04/2006/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2006,Thành phố Hồ Chí Minh,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 5 ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 04/2006/NQ-HĐND Quận 5, ngày 18 tháng 07 năm 2006

Ban hành: 18/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2007

9

Nghị quyết 04/2006/NQ-HĐND quy định một số chế độ, chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2006 - 2010 do tỉnh Yên Bái ban hành

04/2006/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2006,Tỉnh Yên Bái,Chính sách Dân số,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2006/NQ-HĐND Yên Bái, ngày 14

Ban hành: 14/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2013

10

Nghị quyết số 04/2006/NQ-HĐND về việc công nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên thường trực Hội đồng nhân dân quận 11 - khóa IX nhiệm kỳ 2004 - 2009 do Hội đồng nhân dân quận 11 ban hành

04/2006/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2006,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 11 ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 04/2006/NQ-HĐND Quận 11, ngày 06 tháng 07 năm 2006

Ban hành: 06/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2007

11

Nghị quyết 04/2006/NQ-HĐND thông qua Quy định chế độ bồi dưỡng cho lực lượng phục vụ thi đấu thể thao, chế độ khen thưởng cho huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích cao của tỉnh Đắk Nông

04/2006/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2006,Tỉnh Đắk Nông,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2006/NQ-HĐND Gia Nghĩa,

Ban hành: 12/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2013

12

Nghị quyết 04/2006/NQ-HĐND quy định mức chi kinh phí đảm bảo cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh Bắc Kạn ban hành

04/2006/NQ-HDND,Nghị quyết 04,Tỉnh Bắc Kạn,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2006/NQ-HĐND Bắc Kạn, ngày 17 tháng 4 năm

Ban hành: 17/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2015

13

Nghị quyết 04/2006/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 20/2005/NQ-HĐND về chế độ hỗ trợ cán bộ, công chức và đối tượng không hưởng lương từ ngân sách được cử đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực và chế độ hỗ trợ nguồn cán bộ quy hoạch dự bị dài hạn do tỉnh Khánh Hòa ban hành

04/2006/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2006,Tỉnh Khánh Hòa,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2006/NQ-HĐND

Ban hành: 30/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2014

14

Nghị quyết 04/2006/NQ-HĐND về miễn nhiệm các chức danh Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang khóa VII nhiệm kỳ 2004 - 2009

04/2006/NQ-HDND,Nghị quyết 04,Tỉnh An Giang,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2006/NQ-HĐND Long Xuyên, ngày 22 tháng 3 năm 2006

Ban hành: 22/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2014

15

Nghị Quyết số 04/2006/NQ-HĐND về việc phê chuẩn kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2006 do Hội Đồng nhân dân huyện Đak cơ ban hành

04/2006/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2006,Tỉnh Gia Lai,Xây dựng - Đô thị TỈNH GIA LAI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐAK PƠ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 04/2006/NQ-HĐND Đak Pơ, ngày 13 tháng 01 năm 2006 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN KẾ HOẠCH PHÂN

Ban hành: 13/01/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

16

Nghị quyết 04/2006/NQ-HĐND về hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Long An năm 2006

04/2006/NQ-HDND,Nghị quyết 04,Tỉnh Long An,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04 /2006/NQ-HĐND Tân An, ngày 13 tháng 01 năm 2006

Ban hành: 13/01/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2013

17

Nghị quyết 04/2006/NQ-HĐND7 điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết 52/2003/HĐND6 về việc thu phí qua phà cầu Phú Cường do Tỉnh Bình Dương ban hành

Số: 04/2006/NQ-HĐND Thủ Dầu Một, ngày 14 tháng 7 năm 2006 NGHỊ QUYẾT VỀ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 52/2003/HĐND6 VỀ VIỆC THU PHÍ QUA PHÀ CẦU PHÚ CƯỜNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 6 Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11

Ban hành: 14/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2014

18

Nghị quyết 04/NQ-HĐND năm 2019 về Chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021

04/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2019,Tỉnh Hà Giang,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/NQ-HĐND Hà Giang, ngày 19 tháng 7 năm 2019

Ban hành: 19/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2019

19

Nghị quyết 04/NQ-HĐND năm 2019 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum trong năm 2020

04/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2019,Tỉnh Kon Tum,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/NQ-HĐND Kon Tum, ngày 18 tháng 7 năm 2019

Ban hành: 18/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2019

20

Nghị quyết 04/NQ-HĐND thông qua danh mục công trình, dự án thực hiện năm 2018 có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha, đất rừng phòng hộ dưới 20 ha trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

04/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2018,Tỉnh Tiền Giang,Đầu tư,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/NQ-HĐND Tiền Giang, ngày 13 tháng 7 năm 2018

Ban hành: 13/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.129.211