Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 04/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 216522 văn bản

101

Nghị quyết 77/NQ-CP năm 2021 về dừng triển khai thí điểm bảo hiểm vi mô của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam do Chính phủ ban hành

77/NQ-CP,Nghị quyết 77 2021,Chính phủ,Dừng triển khai thí điểm bảo hiểm vi mô,Dừng triển khai bảo hiểm vi mô,Dừng thí điểm bảo hiểm vi mô của Hội Liên hiệp Phụ nữ,Bảo hiểm CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2021

102

Nghị quyết 75/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2021 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương

75/NQ-CP,Nghị quyết 75 2021,Chính phủ,Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 ,Hội nghị trực tuyến với địa phương,Phiên họp Chính phủ thường kỳ 2021,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 14/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2021

103

Nghị quyết 74/NQ-CP năm 2021 về xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế do Chính phủ ban hành

74/NQ-CP,Nghị quyết 74 2021,Chính phủ,Xây dựng Nghị quyết về cơ chế phát triển Thừa Thiên Huế,Xây dựng Nghị quyết về chính sách đặc thù phát triển Huế,Nghị quyết về cơ chế chính sách phát triển Thừa Thiên Huế,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 13/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2021

104

Nghị quyết 73/NQ-CP năm 2021 về mua vắc xin Sputnik V của Liên bang Nga do Chính phủ ban hành

73/NQ-CP,Nghị quyết 73 2021,Chính phủ,Mua vắc xin Sputnik V của Nga,Mua vắc xin Sputnik V,Vắc xin Sputnik V của Liên bang Nga,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 73/NQ-CP

Ban hành: 12/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2021

105

Nghị quyết 72/NQ-CP năm 2021 phê duyệt Nghị định thư (sửa đổi lần 2) Nghị định thư về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam giữa Việt Nam và Bê-la-rút do Chính phủ ban hành

72/NQ-CP,Nghị quyết 72 2021,Chính phủ,Nghị định thư hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ,Nghị định thư hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải Bê la rút,Nghị định thư sản xuất phương tiện vận tải động cơ Bê la rút,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 09/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2021

106

Nghị quyết 71/NQ-CP năm 2021 về đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa do Chính phủ ban hành

71/NQ-CP,Nghị quyết 71 2021,Chính phủ,Đề nghị xây dựng Nghị quyết về phát triển tỉnh Thanh Hóa,Xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về phát triển Thanh Hóa,Cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 08/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2021

107

Nghị quyết 70/NQ-CP năm 2021 về cơ chế tài chính áp dụng đối với vốn đối ứng các dự án thành phần thuộc Dự án "Phát triển các Đại học Quốc gia Việt Nam", vay vốn Ngân hàng Thế giới do Chính phủ ban hành

70/NQ-CP,Nghị quyết 70 2021,Chính phủ,Cơ chế tài chính với dự án Phát triển các Đại học Quốc gia,Dự án Phát triển các Đại học Quốc gia Việt Nam,Vốn đối ứng các dự án vay vốn Ngân hàng Thế giới,Tiền tệ - Ngân hàng,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 08/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2021

108

Nghị quyết 69/NQ-CP năm 2021 Tờ trình về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022 và dự thảo Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022 do Chính phủ ban hành

phúc --------------- Số: 69/NQ-CP Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2021 NGHỊ QUYẾT VỀ TỜ TRÌNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ VÀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022 VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI BAN HÀNH CÁC

Ban hành: 04/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2021

109

Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND về điều tiết nguồn thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách tỉnh Thái Bình

04/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2020,Tỉnh Thái Bình,Nguồn thu tiền sử dụng đất ,Điều tiết nguồn thu tiền giữa các cấp ngân sách,Điều tiết nguồn thu tiền sử dụng đất Thái Bình,Bất động sản,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 24/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2020

110

Nghị quyết 68/NQ-CP năm 2021 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành

68/NQ-CP,Nghị quyết 68 2021,Chính phủ,Hỗ trợ người lao động gặp khó khăn dịch COVID19,Chi hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng Covid-19,Giải pháp hỗ trợ người lao động,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 01/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2021

111

Nghị quyết 66/NQ-CP Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6 năm 2021 do Chính phủ ban hành

66/NQ-CP,Nghị quyết 66 2021,Chính phủ,Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật,Phiên họp Chính phủ về xây dựng pháp luật tháng 6,Phiên họp về xây dựng pháp luật tháng 6 năm 2021,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2021

112

Nghị quyết 65/NQ-CP năm 2021 về gia hạn Công hàm trao đổi về khoản viện trợ không hoàn lại cho Dự án “Vận hành hồ chứa trong tình huống khẩn cấp và quản lý lũ hiệu quả bằng hệ thống thông tin quản lý thiên tai toàn diện” sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Nhật Bản do Chính phủ ban hành

65/NQ-CP,Nghị quyết 65 2021,Chính phủ,Công hàm viện trợ không hoàn lại Dự án Vận hành hồ chứa,Gia hạn Công hàm viện trợ không hoàn lại Vận hành hồ chứa,Viện trợ không hoàn lại Dự án Vận hành hồ chứa quản lý lũ,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 30/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2021

113

Nghị quyết 64/NQ-CP năm 2021 về chấm dứt hiệu lực của Bản ghi nhớ thực hiện Dự án thí điểm tự chứng nhận xuất xứ số 2 trong khuôn khổ ASEAN do Chính phủ ban hành

64/NQ-CP,Nghị quyết 64 2021,Chính phủ,Dự án tự chứng nhận xuất xứ số 2 trong khuôn khổ ASEAN,Chấm dứt Dự án tự chứng nhận xuất xứ số 2 trong ASEAN,Chấm dứt hiệu lực tự chứng nhận xuất xứ số 2 trong ASEAN,Xuất nhập khẩu CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 29/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2021

114

Nghị quyết 63/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022 do Chính phủ ban hành

63/NQ-CP,Nghị quyết 63 2021,Chính phủ,Giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế,Giải pháp chủ yếu thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công,Giải pháp chủ yếu thúc đẩy xuất khẩu bền vững,Đầu tư CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2021

115

Nghị quyết 62/NQ-CP năm 2021 phê duyệt sửa đổi Nghị định thư tài chính năm 2019 và gia hạn thời hạn mở quyền rút vốn các Nghị định thư tài chính năm 2006, năm 2009, năm 2014 và năm 2019 của Chính phủ Pháp cho Dự án “Tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội” do Chính phủ ban hành

62/NQ-CP,Nghị quyết 62 2021,Chính phủ,Sửa đổi Nghị định thư tài chính Tuyến đường sắt đô thị Hà Nội,Tuyến đường sắt đô thị Hà Nội đoạn Nhổn Ga Hà Nội,Gia hạn thời hạn mở quyền rút vốn Dự án đường sắt Hà Nội,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 23/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2021

116

Nghị quyết 61/NQ-CP năm 2021 về mua vắc xin phòng COVID-19 AZD1222 do AstraZeneca sản xuất của Công ty cổ phần vắc xin Việt Nam do Chính phủ ban hành

61/NQ-CP,Nghị quyết 61 2021,Chính phủ,Mua vắc xin phòng COVID19 do AstraZeneca sản xuất,Mua vắc xin phòng COVID19 của Công ty vắc xin Việt Nam,Mua vắc xin COVID19 AZD1222 do AstraZeneca sản xuất,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2021

117

Nghị quyết 60/NQ-CP năm 2021 về áp dụng cơ chế đặc thù trong cấp phép khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường cung cấp cho Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2017-2020 (đã khởi công và sắp khởi công) do Chính phủ ban hành

60/NQ-CP,Nghị quyết 60 2021,Chính phủ,Cơ chế cấp phép khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng,Dự án đầu tư đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam,Dự án đầu tư đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông,Giao thông - Vận tải,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 16/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2021

118

Nghị quyết 59/NQ-CP năm 2021 về ký Nghị định thư sửa đổi Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đại Hàn Dân Quốc về hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan do Chính phủ ban hành

59/NQ-CP,Nghị quyết 59 2021,Chính phủ,Ký Nghị định thư sửa đổi Hiệp định hợp tác trong hải quan,Ký Nghị định thư sửa đổi Hiệp định hợp tác với Hàn Quốc,Sửa đổi Hiệp định hỗ trợ trong hải quan với Hàn Quốc,Xuất nhập khẩu CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2021

119

Nghị quyết 58/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2021

58/NQ-CP,Nghị quyết 58 2021,Chính phủ,Phiên họp Chính phủ tháng 5 năm 2021,Phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2021,Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 2021,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2021

120

Nghị quyết 56/NQ-CP năm 2021 thông qua dự thảo Nghị quyết về thành lập, giải thể Cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương đương, Cơ quan điều tra hình sự khu vực trong Quân đội nhân dân và dự thảo Nghị quyết bãi bỏ nghị quyết, một số điều của các nghị quyết về thành lập, giải thể Cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương đương, Cơ quan điều tra

phúc --------------- Số: 56/NQ-CP Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2021 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ THÀNH LẬP, GIẢI THỂ CƠ QUAN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ QUÂN KHU VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG, CƠ QUAN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ KHU VỰC TRONG QUÂN ĐỘI NHÂN

Ban hành: 04/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.120.150