Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 04/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 216643 văn bản

61

Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

04/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2020,Tỉnh Quảng Ngãi,Nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Quảng Ngãi,Nhiệm vụ phát triển kinh tế 6 tháng cuối năm 2020,Nhiệm vụ phát triển xã hội 6 tháng cuối năm 2020,Thương mại,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 21/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2020

62

Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương

04/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2020,Tỉnh Bình Dương,Thăm dò khảo cổ từ nguồn ngân sách Bình Dương,Mức chi thực hiện thăm dò khảo cổ từ nguồn ngân sách,Mức chi khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 20/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2020

63

Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND sửa đổi Điều 1 Nghị quyết 97/2019/NQ-HĐND do tỉnh Trà Vinh ban hành

04/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2020,Tỉnh Trà Vinh,Sửa đổi Nghị quyết 97/2019/NQ-HĐND Trà Vinh,Sửa đổi Bảng giá đất 05 năm 2020 2024,Sửa đổi Bảng giá đất Trà Vinh 2020 2024,Bất động sản,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2020

64

Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND sửa đổi quy định về một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định

04/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2020,Tỉnh Bình Định,Sửa đổi quy định một số loại phí Bình Định,Sửa đổi quy định một số loại lệ phí Bình Định,Bình Định quy định một số loại phí lệ phí,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2020

65

Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ kinh phí đầu tư thiết bị thể dục thể thao ngoài trời cho Trung tâm Văn hóa - Thể thao của các xã, phường, thị trấn và khu thể thao ở các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025

04/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2020,Tỉnh Vĩnh Phúc,Chính sách hỗ trợ kinh phí đầu tư thiết bị thể dục ngoài trời,Hỗ trợ kinh phí đầu tư thiết bị thể dục Vĩnh Phúc,Hỗ trợ kinh phí đầu tư thiết bị thể thao ngoài trời,Đầu tư,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2020

66

Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND sửa đổi Điều 2 Nghị quyết 52/2016/NQ-HĐND về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

04/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2020,Tỉnh Ninh Thuận,Sửa đổi Nghị quyết 52/2016/NQ-HĐND Ninh Thuận,Sửa đổi Nghị quyết thu tiền bảo vệ đất trồng lúa,Sửa đổi Nghị quyết thu tiền phát triển đất trồng lúa,Bất động sản,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2020

67

Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND về giảm mức thu phí tham quan trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

04/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2020,Tỉnh Quảng Nam,Giảm mức thu phí tham quan tỉnh Quảng Nam,Giảm mức thu phí tham quan Quảng Nam,Quy định giảm mức thu phí tham quan,Thuế - Phí - Lệ Phí,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 15/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2020

68

Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND quy định về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

04/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2020,Tỉnh Phú Thọ,Thu tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa,Bảo vệ phát triển đất trồng lúa Phú Thọ,Thu tiền chuyển mục đích sử dụng đất Phú Thọ,Bất động sản,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 15/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2020

69

Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND sửa đổi Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Nông kèm theo Nghị quyết 07/2018/NQ-HĐND

04/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2020,Tỉnh Đắk Nông,Sửa đổi phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công,Sửa đổi phân cấp thẩm quyền sử dụng tài sản công,Phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công Đắk Nông,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 15/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2020

70

Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND thông qua danh mục bổ sung và điều chỉnh tên dự án cần thu hồi đất, trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Phước

04/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2020,Tỉnh Bình Phước,Danh mục bổ sung tên dự án cần thu hồi đất,Danh mục điều chỉnh tên dự án cần thu hồi đất,Danh mục dự án cần thu hồi đất tỉnh Bình Phước,Đầu tư,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 13/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2020

71

Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND về đặt tên đường do thành phố Cần Thơ ban hành

04/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2020,Thành phố Cần Thơ,Đặt tên đường thành phố Cần Thơ,Ban hành đặt tên đường thành phố Cần Thơ,Đặt tên 05 tuyến đường thành phố Cần Thơ,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2020

72

Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 01/NQ-HĐND về vấn đề: “Cấm trồng, sản xuất, tàng trữ, buôn bán, vận chuyển, sử dụng thuốc phiện-các chất ma tuý. Chế độ bắt buộc cai nghiện” do tỉnh Lào Cai ban hành

04/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2020,Tỉnh Lào Cai,Bãi bỏ Nghị quyết 01/NQ-HĐND tỉnh Lào Cai,Bãi bỏ Nghị quyết về Chế độ bắt buộc cai nghiện,Bãi bỏ Nghị quyết về cấm sử dụng thuốc phiện,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2020

73

Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

04/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2020,Tỉnh Đồng Nai,Công tác thăm dò khai quật khảo cổ tỉnh Đồng Nai,Mức chi thực hiện công tác thăm dò khảo cổ,Mức chi thực hiện công tác khai quật khảo cổ,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2020

74

Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 15/2017/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

04/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2020,Tỉnh Bạc Liêu,Sửa đổi Nghị quyết 15/2017/NQ-HĐND tỉnh Bạc Liêu,Sửa đổi mức hỗ trợ ngân sách xây dựng nông thôn mới,Hỗ trợ ngân sách xây dựng nông thôn mới đến 2020,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2020

75

Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND quy định về mức đóng góp và chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Cà Mau

04/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2020,Tỉnh Cà Mau,Chế độ hỗ trợ người cai nghiện ma túy bắt buộc,Mức đóng góp hỗ trợ người cai nghiện ma túy bắt buộc,Hỗ trợ người cai nghiện ma túy bắt buộc Cà Mau,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2020

76

Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND quy định về mức phụ cấp hàng tháng cho lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên

04/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2020,Tỉnh Phú Yên,Lực lượng Bảo vệ dân phố tỉnh Phú Yên,Mức phụ cấp cho lực lượng Bảo vệ dân phố,Mức phụ cấp hàng tháng Bảo vệ dân phố,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2020

77

Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm học 2020 - 2021

04/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2020,Tỉnh Tiền Giang,Mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non,Mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục Tiền Giang,Mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục phổ thông,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2021

78

Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND về Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2021-2030

04/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2020,Tỉnh Đắk Lắk,Hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật Đắk Lắk,Đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Đắk Lắk,Chương trình đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 08/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2020

79

Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND về thông qua cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

04/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2020,Tỉnh Hậu Giang,Dịch vụ tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông,Tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông Hậu Giang,Mức thu dịch vụ tuyển sinh lớp 10,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 07/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2020

80

Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách và định mức phân bổ chi ngân sách thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020

04/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2020,Thành phố Hà Nội,Phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi giữa các cấp,Quy định phân cấp nguồn thu ngân sách nhà nước,Nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách Hà Nội,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 07/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.84.188