Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 04/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 216588 văn bản

41

Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025

04/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2021,Tỉnh Trà Vinh,Chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hộ nghèo Trà Vinh,Hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hộ cận nghèo Trà Vinh,Chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hộ cận nghèo,Bất động sản,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH --------

Ban hành: 19/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2021

42

Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án phải thu hồi đất và công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

04/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2021,Tỉnh Quảng Ngãi,Danh mục bổ sung công trình dự án phải thu hồi đất,Bổ sung công trình dự án phải thu hồi đất Quảng Ngãi,Dự án chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp,Đầu tư,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 12/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2021

43

Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 33/2016/NQ-HĐND do tỉnh Quảng Trị ban hành

04/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2021,Tỉnh Quảng Trị,Sửa đổi Nghị quyết 33/2016/NQ-HĐND Quảng Trị,Hệ thống cơ sở lực lượng Cảnh sát phòng cháy,Cơ sở lực lượng Cảnh sát phòng cháy tỉnh Quảng Trị,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 10/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2021

44

Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND quy định về khu vực không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

04/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2021,Tỉnh Hậu Giang,Khu vực không được phép chăn nuôi tỉnh Hậu Giang,Vùng nuôi chim yến tỉnh Hậu Giang,Khu vực không được phép chăn nuôi vùng nuôi chim yến HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2021

45

Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi, thời gian hưởng bồi dưỡng, hỗ trợ kinh phí phục vụ cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Thái Bình

04/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2021,Tỉnh Thái Bình,Mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV,Mức chi bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp,Mức chi bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thái Bình,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 04/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2021

46

Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND về đẩy mạnh công tác dân số và phát triển giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

04/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2021,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Đẩy mạnh công tác dân số tỉnh Thừa Thiên Huế,Đẩy mạnh công tác dân số và phát triển Huế,Công tác dân số và phát triển Huế 2021 2025,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 26/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2021

47

Nghị định 04/2019/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô

04/2019/ND-CP,Nghị định 04 2019,Chính phủ,Sử dụng xe ô tô con,Định mức sử dụng xe ô tô,Tiêu chuẩn định mức,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2019/NĐ-CP Hà Nội,

Ban hành: 11/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2019

48

Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp chức danh, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và mức phụ cấp chức danh, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động

04/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2021,Tỉnh Lạng Sơn,Sửa đổi Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND Lạng Sơn,Phụ cấp người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã,Phụ cấp người hoạt động không chuyên trách Lạng Sơn,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 03/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2021

49

Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND quy định về cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025

04/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2021,Tỉnh Quảng Nam,Khuyến khích đầu tư công trình cấp nước sạch,Đầu tư công trình cấp nước sạch tỉnh Quảng Nam,Khuyến khích xây dựng công trình cấp nước sạch,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 13/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2021

50

Nghị quyết số 04/2005/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2005 do Chính Phủ ban hành

04/2005/NQ-CP,Nghị quyết 04 2005,Chính phủ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 04/2005/NQ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2005 NGHỊ QUYẾT CỦA CHÍNH

Ban hành: 01/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

51

Nghị quyết 04/NQ-HĐND thông qua danh mục công trình, dự án thực hiện năm 2018 có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha, đất rừng phòng hộ dưới 20 ha trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

04/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2018,Tỉnh Tiền Giang,Đầu tư,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/NQ-HĐND Tiền Giang, ngày 13 tháng 7 năm 2018

Ban hành: 13/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2018

52

Nghị quyết 04/NQ-HĐND về phê duyệt chỉ tiêu biên chế sự nghiệp công lập năm 2018 do tỉnh Bình Phước ban hành

04/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2018,Tỉnh Bình Phước,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/NQ-HĐND Bình Phước, ngày 12 tháng 07 năm 2018

Ban hành: 12/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2018

53

Nghị quyết 04/NQ-HĐND về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2018 của thành phố Hà Nội

04/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2018,Thành phố Hà Nội,Phát triển kinh tế xã hội,Thu chi ngân sách,6 tháng cuối năm,Thương mại,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2018

54

Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành

04/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Bãi bỏ Nghị quyết Hội đồng tỉnh Tuyên Quang,Bãi bỏ quy phạm pháp luật tỉnh Tuyên Quang,Bãi bỏ Nghị quyết quy phạm pháp luật Tuyên Quang,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 05/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2020

55

Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐNĐ về quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn do tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành

04/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế học sinh Vũng Tàu,Hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế học sinh tại cơ sở giáo dục,Hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế sinh viên tại cơ sở giáo dục,Bảo hiểm,Giáo dục,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU -------

Ban hành: 04/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2020

56

Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND về sửa đổi kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh Tây Ninh

04/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2020,Tỉnh Tây Ninh,Sửa đổi kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Tây Ninh,Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách,Sửa đổi kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 2020,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  TỈNH TÂY NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 31/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2020

57

Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện cơ chế đặc thù về tài chính tạo động lực phát triển thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương (giai đoạn 2021-2025)

04/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2020,Tỉnh Hải Dương,Tiếp tục thực hiện cơ chế đặc thù về tài chính Hải Dương,Thực hiện cơ chế đặc thù tài chính tạo động lực phát triển,Cơ chế đặc thù về tài chính tạo động lực phát triển Hải Dương,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG

Ban hành: 25/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2020

58

Nghị quyết 04/NQ-HĐND thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất bổ sung để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

04/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2018,Tỉnh Khánh Hòa,Đầu tư,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/NQ-HĐND Khánh Hòa, ngày 11 tháng 05 năm 2018

Ban hành: 11/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2018

59

Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND quy định về mức thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành phố Hải Phòng đạt thành tích tại các giải thể thao khu vực và quốc tế

04/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2020,Thành phố Hải Phòng,Quy định mức thưởng đối với vận động viên thể thao,Quy định mức thưởng đối với huấn luyện viên thể thao,Mức thưởng đối với vận động viên thể thao đạt thành tích,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG -------

Ban hành: 22/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2020

60

Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung chi, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân, chế độ hỗ trợ nạn nhân của tội phạm mua bán người trong các vụ việc xảy ra trên địa bàn tỉnh Nghệ An

04/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2020,Tỉnh Nghệ An,Mức chi hỗ trợ nạn nhân mua bán người,Nội dung chi hỗ trợ nạn nhân mua bán người,Chế độ hỗ trợ nạn nhân của tội phạm mua bán người,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 22/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.76.226