Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 04/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 216321 văn bản

1

Nghị quyết 04/NQ-CP năm 2021 sửa đổi khoản 8 Mục II Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 kèm theo Nghị quyết 32/NQ-CP do Chính phủ ban hành

04/NQ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2021 NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 8 MỤC III KẾ HOẠCH THỰC HIỆN SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ TRONG GIAI ĐOẠN 2019 - 2021 BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 32/NQ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2019 CỦA CHÍNH PHỦ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính

Ban hành: 12/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2021

2

Nghị quyết 04/NQ-CP năm 2019 về phê duyệt Nghị định thư thứ 2 về Chỉ định các cửa khẩu biên giới thuộc Hiệp định khung ASEAN về Tạo thuận lợi cho hàng hóa quá cảnh do Chính phủ ban hành

04/NQ-CP,Nghị quyết 04 2019,Chính phủ,Cửa khẩu biên giới,Hàng hóa quá cảnh,Hiệp định khung ASEAN,Thương mại,Xuất nhập khẩu CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/NQ-CP Hà Nội, ngày 07

Ban hành: 07/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2019

3

Nghị quyết 04/NQ-CP năm 2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Vĩnh Long do Chính phủ ban hành

04/NQ-CP,Nghị quyết 04 2018,Chính phủ,Quy hoạch sử dụng đất,Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất,Quy hoạch sử dụng đất đai,Bất động sản CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/NQ-CP Hà Nội,

Ban hành: 12/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2018

4

Nghị quyết 04/NQ-CP năm 2016 phê duyệt Hiệp định về các chuyến bay giữa và qua lãnh thổ hai nước giữa Việt Nam - Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) do Chính phủ ban hành

04/NQ-CP,Nghị quyết 04 2016,Chính phủ,Chuyến bay quốc tế,Chuyến bay qua lãnh thổ,Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất ,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/NQ-CP

Ban hành: 15/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2016

5

Nghị quyết 04/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 năm 2015

Số: 04/NQ-CP Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2015 NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 01 NĂM 2015 CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị định số 08/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Ban hành: 04/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2015

6

Nghị quyết 04/NQ-CP năm 2013 phê duyệt Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc công vụ giữa Việt Nam và Bô-li-vi-a do Chính phủ ban hành

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 04/NQ-CP Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2013 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NHÀ NƯỚC ĐA DÂN TỘC BÔ-LI-VI-A VỀ MIỄN THỊ THỰC CHO NGƯỜI MANG HỘ CHIẾU NGOẠI

Ban hành: 07/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2013

7

Nghị quyết 04/NQ-CP năm 2012 thành lập thành phố Cẩm Phả thuộc tỉnh Quảng Ninh do Chính phủ ban hành

04/NQ-CP,Nghị quyết 04 2012,Chính phủ,Thành phố Cẩm Phả ,Tỉnh Quảng Ninh,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/NQ-CP Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2012

Ban hành: 21/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2012

8

Nghị quyết 04/NQ-CP năm 2011 thành lập thị xã Dĩ An, thành lập phường thuộc thị xã Dĩ An và thành lập thị xã Thuận An, thành lập phường thuộc thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương do Chính phủ ban hành

04/NQ-CP,Nghị quyết 04 2011,Chính phủ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/NQ-CP Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2011 NGHỊ QUYẾT VỀ

Ban hành: 13/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2011

9

Nghị quyết 04/NQ-CP năm 2010 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 do Chính phủ ban hành

04/NQ-CP,Nghị quyết 04 2010,Chính phủ,Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ---- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 04/NQ-CP Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2010

Ban hành: 05/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2010

10

Nghị quyết 04/NQ-HĐND năm 2021 quy định về số lượng thành viên các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

04/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2021,Tỉnh Điện Biên,Số lượng thành viên các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên,Số lượng thành viên các Ban Hội đồng nhân dân khóa XV,Thành viên các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 29/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2021

11

Nghị quyết 04/NQ-HĐND năm 2021 về danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025

04/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2021,Tỉnh Đắk Lắk,Danh mục đầu tư của Quỹ Đầu tư phát triển Đắk Lắk,Danh mục cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Đắk Lắk,Danh mục đầu tư cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Đắk Lắk,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 19/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2021

12

Nghị quyết 04/NQ-HĐND năm 2021 về điều chỉnh số liệu quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019 do tỉnh Hà Giang ban hành

04/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2021,Tỉnh Hà Giang,Điều chỉnh số liệu thu ngân sách Hà Giang,Quyết toán thu chi ngân sách địa phương Hà Giang,Điều chỉnh số liệu quyết toán thu ngân sách,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 11/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2021

13

Nghị quyết 04/NQ-HĐND năm 2021 thông qua Danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hậu Giang

04/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2021,Tỉnh Hậu Giang,Thông qua Danh mục đầu tư của Quỹ Đầu tư phát triển,Danh mục đầu tư của Quỹ Đầu tư phát triển Hậu Giang,Danh mục cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Hậu Giang,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 10/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2021

14

Nghị định 04/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

04/2021/ND-CP,Nghị định 04 2021,Chính phủ,Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục,Dự thảo Nghị định xử phạt hành chính lĩnh vực giáo dục,Nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục,Vi phạm hành chính,Giáo dục CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 22/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2021

15

Nghị quyết 04/NQ-HĐND năm 2021 về Chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025

04/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2021,Tỉnh Khánh Hòa,Chương trình phát triển nguồn nhân lực Khánh Hòa,Chương trình phát triển nguồn nhân lực 2021,Phát triển nguồn nhân lực Khánh Hòa 2021 2025,Lao động - Tiền lương HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 15/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2021

16

Nghị quyết 04/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 và năm 2019 chuyển sang năm 2020 do tỉnh Cà Mau ban hành

04/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2020,Tỉnh Cà Mau,Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công Cà Mau,Kế hoạch vốn đầu tư công tỉnh Cà Mau,Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2020

17

Nghị quyết 04/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020 do tỉnh Bắc Giang

04/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2020,Tỉnh Bắc Giang,Nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Giang,Nhiệm vụ phát triển kinh tế 6 tháng cuối năm 2020,Nhiệm vụ phát triển xã hội 6 tháng cuối năm 2020,Thương mại,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 09/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2020

18

Nghị quyết 04/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020 và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách thành phố năm 2020 (đợt 1) do thành phố Hà Nội ban hành

04/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2020,Thành phố Hà Nội,Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn Hà Nội,Điều chỉnh đầu tư vốn ngân sách thành phố Hà Nội,Phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 2020,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 15/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2020

19

Nghị quyết 04/NQ-HĐND về cập nhật quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

04/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Kế hoạch sử dụng đất Vũng Tàu,Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016 2020 Vũng Tàu,Đấu giá quyền sử dụng đất 2020 Vũng Tàu,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 20/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2020

20

Nghị quyết số 04/2008/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Sóc Trăng do Chính phủ ban hành

04/2008/NQ-CP,Nghị quyết 04 2008,Chính phủ,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 04/2008/NQ-CP Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2008 NGHỊ QUYẾT

Ban hành: 21/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.110.106