Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 04/KS��T-XXHSSTTA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 7749 tiêu chuẩn

141

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3180:2007 (ASTM D 4737-04) về Nhiên liệu điêzen - Phương pháp tính toán chỉ số xêtan bằng phương trình bốn biến số

cetane index by four variable equation Lời nói đầu TCVN 3180 : 2007 thay thế TCVN 3180 : 1979. TCVN 3180 : 2007 hoàn toàn tương đường với ASTM D 4737-04 Standard Test Method for Calculated Cetane Index by Four Variable Equation. TCVN 3180 : 2007 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC28/SC2 Nhiên liệu lỏng – Phương pháp thử biên

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

142

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2694:2007 (ASTM D 130 - 04e1) về Sản phẩm dầu mỏ - Phương pháp xác định độ ăn mòn đồng bằng phép thử tấm đồng

TCVN2694:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN2694:2007,***,Phương pháp xác định độ ăn mòn ,Sản phẩm dầu mỏ,Phép thử tấm đồng, TCVN 2694:2007,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 2694:2007 ASTM D 130 - 04e1 SẢN PHẨM DẦU MỎ - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ ĂN MÒN ĐỒNG BẰNG PHÉP THỬ TẤM ĐỒNG Petroleum products - Test method

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

143

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6018:2007 (ASTM D 524 - 04) về Sản phẩm dầu mỏ - Xác định cặn cacbon - Phương pháp Ramsbottom

TCVN6018:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6018:2007,***,Phương pháp Ramsbottom,Sản phẩm dầu mỏ,Xác định cặn cacbon ,TCVN 6018:2007 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6018 : 2007 ASTM D 524 - 04 SẢN PHẨM DẦU MỎ - XÁC ĐỊNH CẶN CACBON - PHƯƠNG PHÁP RAMSBOTTOM Petroleum products - Determination of carbon residue -

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

144

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13086:2020 về Chất lượng nước - Xác định độ dẫn điện

dẫn điện, k, của kaliclorua tại 25,0 °C* Nồng độ KCl M hoặc đương lượng/L Độ dẫn đương lượng, Λ, mho-cm2/đương lượng Độ dẫn điện, ks μmho/cm 0 149,9 - 0,0001 148,9 14,9

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2021

145

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9491:2012 (ASTM C1583/C1583M - 04) về Bê tông - Xác định cường độ kéo bề mặt và cường độ bám dính bằng kéo trực tiếp (phương pháp kéo đứt)

TCVN9491:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9491:2012,***,Xác định cường độ bám dính ,Xác định cường độ kéo bề mặt , Phương pháp kéo đứt ,Bê tông,TCVN 9491:2012 ,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9491:2012 ASTM C1583/C1583M - 04 BÊ TÔNG - XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ KÉO BỀ MẶT VÀ CƯỜNG ĐỘ BÁM DÍNH BẰNG KÉO TRỰC TIẾP (PHƯƠNG PHÁP KÉO

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2013

146

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5235:2002 (ISO 105-E04: 1994) về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần E04: Độ bền màu với mồ hôi do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN5235:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5235:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,Độ bền màu với mồ hôi,Vật liệu dệt, Phương pháp xác định độ bền màu,TCVN 5235:2002,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5235: 2002 ISO 105-E04: 1994 VẬT LIỆU DỆT PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU PHẦN E04: ĐỘ BỀN MÀU VỚI MỒ HÔI Textiles

Ban hành: 07/11/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

147

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 21:2015/BGTVT/SĐ1: 2016 về Phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép

Quy chuẩn; ((c) đến (i) vẫn giữ nguyên) (3) Các tàu chở xô khí hóa lỏng: ((a) đến (s) vẫn giữ nguyên) (t) Sơ đồ đường dây dẫn điện và bảng trang thiết bị điện ở khu vực nguy hiểm; ((u) vẫn giữ nguyên) (v) Bản vẽ vùng nguy hiểm; (y) Đối với các két màng, bán màng: chương trình kiểm tra và thử hệ thống chứa hàng

Ban hành: 14/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2017

Ban hành: 31/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2020

149

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9845:2013 về Tính toán các đặc trưng dòng chảy lũ

                               (21) 3. Hệ số không cân đối (Ks):                   Ks =                                                  (22) Trong đó: ,  - Lưu lượng, Mô đun dòng chảy bình quân ngày lớn nhất;  - Lưu lượng bình quân của trận lũ; t1, T - Thời gian lũ lên và thời gian cả trận lũ, ngày; hl, h - Lớp nước trong thời gian lũ lên và

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2013

150

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12714-6:2020 về Giống cây lâm nghiệp - Cây giống các loài cây bản địa - Phần 6: Giổi xanh

bầu. A.4.5 �Định kỳ 20 ng�y/1 lần l�m cỏ ph� v�ng v� kiểm tra s�u bệnh hại. A.4.6 �Đảo bầu lần cuối trước khi trồng từ 2 tuần đến 3 tuần. Thư mục t�i liệu tham khảo [1]. Bộ N�ng nghiệp v� Ph�t triển n�ng th�n, 2006. Ti�u chuẩn Ng�nh 04.TCN 130-2006. Quy phạm kỹ thuật trồng rừng Giổi xanh (Ban h�nh k�m theo quyết định

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2020

152

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 57:2015/BGTVT về phân cấp và đóng sàn nâng tàu do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Các tính toán liên quan phải được trình Đăng kiểm xem xét. 5. Chiều dài hiệu dụng của sàn (1) Chiều dài hiệu dụng của sàn là tổng chiều dài giữa các tời cộng với chiều dài các công xon đỡ hai đầu, nhưng mỗi chiều dài công xon đỡ không được lấy lớn hơn 0,4 lần khoảng cách giữa các tời. (2) Trong trường hợp công xon được đỡ bởi mép

Ban hành: 09/11/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2015

153

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12159:2017 (ISO 17440:2014) về Cần trục - Thiết kế chung - Trạng thái giới hạn và kiểm nghiệm khả năng chịu tải của móc thép rèn

số quy đổi giữa phổ ứng suất và chế độ làm việc kh, ks Hệ số phổ ứng suất kQ Hệ số phổ tải theo TCVN 11417-1 (ISO 8686-1) k5*, k6* Hệ số tỉ lệ phổ riêng, m = 5, 6 lg Logarit cơ số

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2018

154

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9143:2012 về Công trình thủy lợi - Tính toán đường viền thấm dưới đất của đập trên nền không phải là đá

không néo) chỉ chịu áp lực thẳng đứng từ trên xuống còn đập thì chịu tác dụng của lực ngang hướng về phía hạ lưu, và các khớp nối nối tiếp sẽ có khuynh hướng mở ra. Phải lấy chiều dày t của sân phủ ít thấm nước bằng đất loại sét (trong mặt cắt thẳng đứng) trong trường hợp nền là đất cát hạt mịn theo công thức t ≥ . htổn

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2013

155

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7571-2:2019 về Thép hình cán nóng - Phần 2: Thép góc cạnh không đều

- Phần 11: Thép chữ U. - Phần 15: Thép chữ I. - Phần 16: Thép chữ H. - Phần 21: Thép chữ T. THÉP HÌNH CÁN NÓNG - PHẦN 2: THÉP GÓC CẠNH KHÔNG ĐỀU Hot-rolled steel sections - Part 2: Unequal - leg angles 1  Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với thép góc cạnh không đều được sản xuất

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2020

156

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9888-1:2013 (IEC 62305-1:2010) về Bảo vệ chống sét - Phần 1: Nguyên tắc chung

stroke) Phóng điện đơn nằm trong chùm sét đánh xuống đất. 3.5. Cú sét ngắn (short stroke) Phần của sét ứng với một dòng điện xung. CHÚ THÍCH: Dòng điện này có thời gian T2 tới giá trị nửa đỉnh trên sườn sau thường nhỏ hơn 2 ms (xem Hình A.1). 3.6. Cú sét dài (long stroke) Phần của sét ứng với một dòng điện liên tục.

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2015

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2019

159

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10398:2015 về Công trình thủy lợi - Đập xà lan - Yêu cầu thiết kế

II III IV Mực nước thiết kế (m) 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 Mực nước kiểm tra (m) 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 Cao trình đỉnh

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2016

160

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11878:2017 về Muối (natri clorua) - Xác định hàm lượng canxi và magie - Phương pháp đo thức chất edta

x�c định canxi v� magie tan trong nước với h�m lượng canxi v� magie lớn hơn 0,001 % khối lượng. CH� TH�CH: Trong c�c điều kiện đ� được chấp nhận, mọi ph�p x�c định c� li�n quan phải được tiến h�nh trong c�ng m�i trường, ngoại trừ ph�p x�c định clorua được tiến h�nh trong dung dịch nước. 2 �T�i liệu viện dẫn C�c t�i liệu viện

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.55.22
server250