Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 04/KS��T-XXHSSTTA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 7749 tiêu chuẩn

101

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 46:2001 về hạt giống Trám trắng (Canarium album Rausch) dùng để gieo ươm tạo cây con do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

04TCN46:2001,Tiêu chuẩn ngành 04TCN46:2001,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 04TCN 46:2001 ,Gieo ươm tạo cây con ,Hạt giống Trám trắng ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 46:2001 HẠT GIỐNG TRÁM TRẮNG (Canarium album Raeusch) YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG SINH LÝ Tiêu chuẩn này áp dụng cho mọi lô hạt giống Trám trắng

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

102

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 47:2001 về hạt giống Trám đen (Canarium nigrum Engl.) dùng để gieo ươm tạo cây con do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

04TCN47:2001,Tiêu chuẩn ngành 04TCN47:2001,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 04TCN 47:2001 ,Hạt giống Trám đen ,Gieo ươm tạo cây con ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 47:2001 HẠT GIỐNG TRÁM ĐEN (Canarium nigrum Engl.) (C.tramdenum Dai et Jakovl = C. pimela Leenh) YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG SINH LÝ Tiêu

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

103

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 48:2001 về hạt giống Quế (Cinnamomum cassia Bl.) dùng để gieo ươm tạo cây con do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

04TCN48:2001,Tiêu chuẩn ngành 04TCN48:2001,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,04TCN 48:2001 ,Hạt giống Quế ,Gieo ươm tạo cây con ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 48:2002 HẠT GIỐNG QUẾ (Cinnamomum cassia Bl.) YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG SINH LÝ Tiêu chuẩn này áp dụng cho mọi lô hạt giống Quế (Cinnamomum cassia Bl.)

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

104

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 49:2001 về hạt giống Huỷnh (Tarrietia javanica Bl.) dùng để gieo ươm tạo cây con do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

04TCN49:2001,Tiêu chuẩn ngành 04TCN49:2001,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,04TCN 49:2001 ,Hạt giống Huỷnh ,Gieo ươm tạo cây con ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 49:2001 HẠT GIỐNG HUỶNH (Tarrietia javanica Bl.) YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG SINH LÝ Tiêu chuẩn này áp dụng cho mọi lô hạt giống Huỷnh (Tarrietia

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

105

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 50:2001 về hạt giống Giổi dùng để gieo ươm tạo cây con do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

04TCN50:2001,Tiêu chuẩn ngành 04TCN50:2001,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Gieo ươm tạo cây con ,Hạt giống Giổi ,04TCN 50:2001 ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 50:2001 HẠT GIỐNG GIỔI (Michelia hypolampra Dandy = Talauma gioi A.Chev.) YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG SINH LÝ Tiêu chuẩn này áp dụng cho mọi lô hạt giống

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

106

Tiêu chuẩn ngành 04 TCN 21:2000 về quy phạm kỹ thuật trồng phi lao do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

04TCN21:2000,Tiêu chuẩn ngành 04TCN21:2000,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Quy phạm kỹ thuật trồng phi lao ,Quy phạm kỹ thuật,04 TCN 21:2000,Quy phạm kỹ thuật trồng,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 04 TCN 21:2000 QUY PHẠM KỸ THUẬT TRỒNG PHI LAO (Casuarina equisetifolia Forst ) (Ban hành theo Quyết định số :

Ban hành: 25/01/2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

107

Tiêu chuẩn ngành 04 TCN 22:2000 về quy phạm kỹ thuật trồng và khai thác cây luồng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

04TCN22:2000,Tiêu chuẩn ngành 04TCN22:2000,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Khai thác cây luồng ,Quy phạm kỹ thuật trồng cây luồng ,04 TCN 22:2000 ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 04 TCN 22:2000 QUY PHẠM KỸ THUẬT TRỒNG VÀ KHAI THÁC CÂY LUỒNG (Dendrocalamus membranaceus Munro) (Ban hành theo Quyết định số

Ban hành: 25/01/2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

108

Tiêu chuẩn ngành 04 TCN 23:2000 về quy phạm kỹ thuật trồng quế do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

04TCN23:2000,Tiêu chuẩn ngành 04TCN23:2000,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Quy phạm kỹ thuật trồng quế ,04 TCN 23:2000,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 04 TCN 23:2000 QUY PHẠM KỸ THUẬT TRỒNG QUẾ (Cinamomum Cassia BL) (Ban hành theo Quyết định số : 05 /2000/QĐ-BNN/KHCN, ngày 25/01/2000 của Bộ trưởng Bộ

Ban hành: 25/01/2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

109

Tiêu chuẩn ngành 64TCN 72:1994 về dầu xe máy APP-4T SAE – 40 API-SF/CC

64TCN72:1994,Tiêu chuẩn ngành 64TCN72:1994,***,Tiêu chuẩn ngành,64TCN 72:1994 ,Dầu xe máy APP-4T SAE – 40 API-SF/CC,Hóa chất TIÊU CHUẨN NGÀNH 64TCN 72:1994 DẦU XE MÁY APP-4T SAE – 40 API-SF/CC Tiêu chuẩn này được áp dụng cho dầu xe máy APP-4T SAE-40 API-SF/CC. Dầu được pha chế từ dầu gốc tinh chế chất lượng cao với phụ

Ban hành: Năm 1994

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

110

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7699-2-44:2007 (IEC 60068-2-44:1995) về Thử nghiệm môi trường - Phần 2-44: Các thử nghiệm - Hướng dẫn thử nghiệm T: Hàn thiếc

TCVN7699-2-44:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7699-2-44:2007,***,Tài nguyên- Môi trường TCVN 7699-2-44:2007 IEC 60068-2-44:1995 THỬ NGHIỆM MÔI TRƯỜNG - PHẦN 2-44: CÁC THỬ NGHIỆM - HƯỚNG DẪN THỬ NGHIỆM T: HÀN THIẾC Environmental testing - Part 2-44: Tests - Guidance on Test T: Soldering Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2015

111

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 257-1:2007 (ISO 6508-1 : 2005) về Vật liệu kim loại - Thử độ cứng Rockwell - Phần 1: Phương pháp thử (thang A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)

Metallic materials - Rockwell hardness test Mục lục TCVN 257-1: 2007 ISO 6508-1: 2005 Xuất bản lần 4 Vật liệu kim loại - Thử độ cứng Rockwell Phần 1: Phương pháp thử (Thang A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T) TCVN 257-2: 2007 ISO 6508-2: 2005 Xuất bản lần 4

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

112

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 257-2:2007 (ISO 6508-2 : 2005) về Vật liệu kim loại - Thử độ cứng Rockwell - Phần 2: Kiểm định và hiệu chuẩn máy thử (thang A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)

- ± 2 HRN ≤ 0,04 (100 - ) hoặc 1,2 đơn vị Rockwell b) T - ± 3 HRT ≤ 0,06 (100 - ) hoặc 2,4 đơn vị Rockwell b) a trong đó  là số đo độ cứng trung bình b lấy giá trị nào lớn hơn

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

113

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 257-3:2007 (ISO 6508-3 : 2005) về Vật liệu kim loại - Thử độ cứng Rockwell - Phần 3: Hiệu chuẩn tấm chuẩn (thang A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)

A.2. Bảng 2 – Trị số không đồng đều cho phép lớn nhất Thang độ cứng Rockwell Trị số không đồng đều cho phép lớn nhất Urel a % A B C D E F G H K N T 1,5 hoặc 0,4 HRA 2,0 hoặc 1,0 HRB 1,0 hoặc 0,4

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

114

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3964:1984 về Dao phay rãnh chữ T. Kích thước cơ bản

TCVN3964:1984,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN3964:1984,Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước,Công nghiệp TCVN 3964:1984 DAO PHAY RÃNH CHỮ T - KÍCH THƯỚC CƠ BẢN T-slot cutters - Basic dimensions Lời nói đầu TCVN 3964:1984 do Trường đại học Bách khoa Hà Nội - Bộ đại học và trung học chuyên nghiệp biên soạn, Tổng cục

Ban hành: Năm 1984

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2015

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

116

Tiêu chuẩn ngành 10T CN 287:1997 về quy phạm khảo nghiệm - Hiệu lực thuốc trừ sâu đối với rầy xanh hại bông vải

10TCN287:1997,Tiêu chuẩn ngành 10TCN287:1997,***,Hiệu lực của các thuốc trừ sâu ,Rầy xanh hại bông vải,Quy phạm khảo nghiệm,10T CN 287:1997,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 10TCN 287:1997 QUY PHẠM KHẢO NGHIỆM HIỆU LỰC THUỐC TRỪ SÂU ĐỐI VỚI RẦY XANH HẠI BÔNG VẢI 1. Quy định chung 1.1. Quy phạm này qui định

Ban hành: Năm 1997

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

117

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9888-2:2013 (IEC 62305-2:2010) về Bảo vệ chống sét - Phần 2: Quản lý rủi ro

trong làm việc bình thường. (IEC 60050-426:2008, 426-03-04, có sửa đổi)[5] 3.1.51. Vùng 2 (zone 2) Nơi ít có khả năng xuất hiện khí quyển nổ chứa hỗn hợp không khí và các chất dễ cháy ở dạng khí, hơi hoặc sương trong làm việc bình thường nhưng nếu xuất hiện khí quyển này chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn. CHÚ

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2015

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

119

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3760:1983 về Máy ép dập tấm. Rãnh chữ T và lỗ để đưa bulông vào rãnh

TCVN3760:1983,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN3760:1983,Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước,Công nghiệp TCVN 3760:1983 MÁY ÉP DẬP TẤM - RÃNH CHỮ T VÀ LỖ ĐỂ ĐƯA BULÔNG VÀO RÃNH Lời nói đầu TCVN 3760:1981 do Viện Máy công cụ và dụng cụ - Bộ cơ khí và luyện kim biên soạn,Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trình

Ban hành: Năm 1983

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2015

120

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 257-1:2001 (ISO 6508-1 : 1999) về vật liệu kim loại – Thử độ cứng rockwell - Phần 1: Phương pháp thử (thang A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T) do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN257-1:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN257-1:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Vật liệu kim loại,Phần 1,Thử độ cứng rockwell ,Phương pháp thử,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 257-1 : 2001 VẬT LIỆU KIM LOẠI – THỬ ĐỘ CỨNG ROCKWELL PHẦN 1: PHƯƠNG PHÁP THỬ (THANG A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T) Metallic

Ban hành: 10/05/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.160.86
server250