Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 04/KS��T-XXHSSTTA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 7750 tiêu chuẩn

61

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10298:2014 (ITU-T Recommendation H.264; ITU-R BT.500-11; ISO/IEC 14496-10:2009) về Tín hiệu truyền hình internet – Yêu cầu kỹ thuật

Part 10, ITU-T Recommendation H.264, ITU-R BT.500-11, ITU- TJ247E. TCVN 10298:2014 do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử biên soạn, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. TÍN HIỆU TRUYỀN HÌNH INTERNET - YÊU CẦU KỸ THUẬT Internet

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2016

62

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10583-7:2014 (ISO/IEC 9834-7:2008) về Công nghệ thông tin - Liên kết hệ thống mở - Thủ tục điều hành của cơ quan đăng ký OSI - Phần 7: Việc đăng ký của các tổ chức quốc tế ISO và ITU-T

TCVN10583-7:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10583-7:2014,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10583-7:2014 ISO/IEC 9834-7:2008 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – LIÊN KẾT HỆ THỐNG MỞ – THỦ TỤC ĐIỀU HÀNH CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ OSI – PHẦN 7: VIỆC ĐĂNG KÝ CỦA CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ ISO VÀ ITU-T Information technology – Open systems

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2015

63

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8040:2009 (ISO 7465:2007) về Thang máy và thang dịch vụ - Ray dẫn hướng cho cabin và đối trọng - Kiểu chữ T

8 0,4 0,4 0,2 0,1 mm Độ vuông góc của bề mặt gia công để lắp vào bản nối t9 ± 0,2 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,05 mm Chiều cao ray dẫn hướng h1 đối với cấp /A h2 đối

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2014

64

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 74:2006 về quy trình kỹ thuật nhân giống và trồng rừng keo lai vô tính

04TCN74:2006,Tiêu chuẩn ngành 04TCN74:2006,***,Quy trình kỹ thuật nhân giống,Trồng rừng keo lai vô tính,04TCN 74:2006,Quy trình kỹ thuật nhân giống vô tính tiêu,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 74:2006 QUY TRÌNH KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG VÀ TRỒNG RỪNG KEO LAI VÔ TÍNH 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG   1.1. Mục tiêu, nội dung

Ban hành: Năm 2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

65

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 75:2006 về quy trình kỹ thuật trồng trám trắng ghép lấy quả

04TCN75:2006,Tiêu chuẩn ngành 04TCN75:2006,***,Quy trình kỹ thuật trồng trám trắng,Trám trắng ghép lấy quả,04TCN 75:2006,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 75:2006 QUY TRÌNH KỸ THUẬT TRỒNG TRÁM TRẮNG GHÉP LẤY QUẢ 1. QUI ĐỊNH CHUNG 1.1 Mục tiêu, nội dung Quy trình này qui định những nguyên tắc, nội dung, yêu

Ban hành: Năm 2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

66

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 133:2006 về tiêu chuẩn kỹ thuật hạt giống sao đen

04TCN133:2006,Tiêu chuẩn ngành 04TCN133:2006,***,Hạt giống sao đen,Tiêu chuẩn kỹ thuật hạt giống sao đen,Tiêu chuẩn kỹ thuật,04TCN 133:2006 ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 133:2006 TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT HẠT GIỐNG SAO ĐEN 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Mục đích, yêu cầu. Tiêu chuẩn này quy định những nội dung và

Ban hành: Năm 2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

67

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 134:2006 về tiêu chuẩn kỹ thuật hạt giống sấu

04TCN134:2006,Tiêu chuẩn ngành 04TCN134:2006,***,Hạt giống sấu,Tiêu chuẩn kỹ thuật hạt giống sấu,04TCN 134:2006 ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 134:2006 TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT HẠT GIỐNG SẤU 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Mục đích, yêu cầu. Tiêu chuẩn này quy định những nội dung và yêu cầu về kỹ thuật hạt giống

Ban hành: Năm 2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

68

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 135:2006 về tiêu chuẩn kỹ thuật hạt giống lim xẹt

04TCN135:2006,Tiêu chuẩn ngành 04TCN135:2006,***,Hạt giống lim xẹt,Tiêu chuẩn kỹ thuật hạt giống lim xẹt,04TCN 135:2006,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 135:2006 TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT HẠT GIỐNG LIM XẸT 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Mục đích, yêu cầu Tiêu chuẩn này quy định những nội dung và yêu cầu về kỹ thuật

Ban hành: Năm 2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

69

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 136:2006 về tiêu chuẩn kỹ thuật hạt giống dầu rái

04TCN136:2006,Tiêu chuẩn ngành 04TCN136:2006,***,Hạt giống dầu rái,Tiêu chuẩn kỹ thuật,Tiêu chuẩn kỹ thuật hạt giống dầu rái,04TCN 136:2006,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 136:2006 TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT HẠT GIỐNG DẦU RÁI 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Mục đích, yêu cầu Tiêu chuẩn này quy định những nội dung và

Ban hành: Năm 2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

70

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 137:2006 về tiêu chuẩn kỹ thuật hạt giống sến mật

04TCN137:2006,Tiêu chuẩn ngành 04TCN137:2006,***,Hạt giống sến mật,Tiêu chuẩn kỹ thuật,Tiêu chuẩn kỹ thuật hạt giống sến mật,04TCN 137:2006,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 137:2006 TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT HẠT GIỐNG SẾN MẬT 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Mục đích, yêu cầu Tiêu chuẩn này quy định những nội dung và

Ban hành: Năm 2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

71

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 139:2006 về tiêu chuẩn kỹ thuật hạt giống hồi

04TCN139:2006,Tiêu chuẩn ngành 04TCN139:2006,***,Hạt giống hồi,Tiêu chuẩn kỹ thuật hạt giống hồi,04TCN 139:2006,Tiêu chuẩn kỹ thuật,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 139:2006 TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT HẠT GIỐNG HỒI 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Mục đích, yêu cầu Tiêu chuẩn này quy định những nội dung và yêu cầu về kỹ

Ban hành: Năm 2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

72

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 140:2006 về tiêu chuẩn kỹ thuật hạt giống chò nâu

04TCN140:2006,Tiêu chuẩn ngành 04TCN140:2006,***,Hạt giống chò nâu,Tiêu chuẩn kỹ thuật,Tiêu chuẩn kỹ thuật hạt giống chò nâu,04TCN 140:2006 ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 140:2006 TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT HẠT GIỐNG CHÒ NÂU 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Mục đích, yêu cầu. Tiêu chuẩn này quy định những nội dung và

Ban hành: Năm 2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

73

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 77:2013/BTTTT về phổ tần số và tương thích điện từ của máy phát hình kỹ thuật số DVB-T2 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

QCVN77:2013/BTTTT,Quy chuẩn QCVN77:2013,Bộ Thông tin và Truyền thông,Điện - điện tử QCVN 77: 2013/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHỔ TẦN SỐ VÀ TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ CỦA MÁY PHÁT HÌNH KỸ THUẬT SỐ DVB-T2 National technical regulation on electromagnetic compatibility and radio spectrum of a second generation

Ban hành: 15/01/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2013

74

Tiêu chuẩn ngành 24 TCN 04:2004 về tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân ngành giầy do Bộ Công nghiệp ban hành

24TCN04:2004,Tiêu chuẩn ngành 24TCN04:2004,Bộ Công nghiệp,Cấp bậc kỹ thuật công nhân ngành giầy,Công nhân ngành giầy,24 TCN 04:2004,Công nghiệp TIỂU CHUẨN NGÀNH 24 TCN 04: 2004 TIÊU CHUẨN CẤP BẬC KỸ THUẬT CÔNG NHÂN NGÀNH GIẦY 1. Mục đích và phạm vi áp dụng: 1.1. Tiêu chuẩn này dùng làm căn cứ cho việc: - Soạn

Ban hành: 05/05/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

75

Tiêu chuẩn ngành 04 TCN 66:2004 về gỗ Việt Nam – tên gọi và đặc tính cơ bản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

04TCN66:2004,Tiêu chuẩn ngành 04TCN66:2004,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Gỗ Việt Nam,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN NGÀNH 04 TCN 66 : 2004 GỖ VIỆT NAM – TÊN GỌI VÀ ĐẶC TÍNH CƠ BẢN Phần 1: VIETNAMESE WOODS – NAMES AND CHARACTERISTICS Part 1: (Ban hành

Ban hành: 01/04/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

76

Tiêu chuẩn ngành 04 TCN 65: 2004 về sản xuất ván sợi – yêu cầu an toàn trong vận hành do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

04TCN65:2004,Tiêu chuẩn ngành 04TCN65:2004,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Sản xuất ván sợi,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Công nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 04 TCN 65: 2004 SẢN XUẤT VÁN SỢI – YÊU CẦU AN TOÀN TRONG VẬN HÀNH Fiberlboard production – Safety requirements in operation (Ban hành kèm theo

Ban hành: 01/04/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

77

Tiêu chuẩn ngành 04 TCN 64:2004 về sản xuất ván dăm – yêu cầu an toàn trong vận hành do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

04TCN64:2004,Tiêu chuẩn ngành 04TCN64:2004,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Sản xuất ván dăm, 04 TCN 64:2004 ,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Công nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 04 TCN 64:2004 SẢN XUẤT VÁN DĂM – YÊU CẦU AN TOÀN TRONG VẬN HÀNH Particalboard production – Safety requirements in operation (Ban

Ban hành: 01/04/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

78

Tiêu chuẩn ngành 04TCN-64:2003 về tiêu chuẩn chọn giống cây lâm nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

04TCN-64:2003,Tiêu chuẩn ngành 04TCN-64:2003,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,04TCN-64:2003,Tiêu chuẩn chọn giống cây lâm nghiệp,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN-64-2003 TIÊU CHUẨN CÔNG NHẬN GIỐNG CÂY LÂM NGHIỆP (Ban hành kèm theo quyết định số 188/2003/QĐ-BNN ngày 23 tháng 01 năm 2003) Chương 1.

Ban hành: 23/01/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

79

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 54:2002 về thiết bị gia công gỗ - Máy ép nhiệt - Yêu cầu an toàn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

04TCN54:2002,Tiêu chuẩn ngành 04TCN54:2002,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Thiết bị gia công gỗ,Máy ép nhiệt,Yêu cầu an toàn,04TCN 54:2002 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 54:2002 THIẾT BỊ GIA CÔNG GỖ - MÁY ÉP  NHIỆT - YÊU CẦU AN TOÀN Wood working equipment - Hot Press - Safety requirements (Ban hành kèm theo

Ban hành: 22/11/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

80

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 56:2002 về thiết bị gia công gỗ - Máy băm dăm - Yêu cầu an toàn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

04TCN56:2002,Tiêu chuẩn ngành 04TCN56:2002,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Thiết bị gia công gỗ,Máy băm dăm,Yêu cầu an toàn,04TCN 56:2002 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 56:2002  THIẾT BỊ GIA CÔNG GỖ - MÁY BĂM DĂM - YÊU CẦU AN TOÀN Wood working equipment - Wood chipper - Safety requirements (Ban hành kèm theo

Ban hành: 22/11/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.13.53
server250