Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 04/KS��T-XXHSSTTA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 7750 tiêu chuẩn

41

Tiêu chuẩn ngành 04 TCN 88:2006 về quy trình phòng cháy, chữa cháy rừng tràm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

04TCN88:2006,Tiêu chuẩn ngành 04TCN88:2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Phòng cháy chữa cháy rừng tràm,Rừng tràm,Phòng cháy chữa cháy,04 TCN 88:2006 ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 04 TCN 88:2006 QUY TRÌNH PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG TRÀM (Ban hành kèm theo quyết định số 4110QĐ/ BNN - KHCN ngày 31 tháng 12 năm

Ban hành: 31/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

42

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 86:2006 về quy phạm kỹ thuật nuôi trăn đất và trăn gấm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

04TCN86:2006,Tiêu chuẩn ngành 04TCN86:2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Quy phạm kỹ thuật nuôi trăn đất,Quy phạm kỹ thuật nuôi trăn gấm ,04TCN 86:2006,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 86:2006 QUY PHẠM KỸ THUẬT NUÔI TRĂN ĐẤT VÀ TRĂN GẤM 1. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Mục tiêu, nội dung Quy phạm kỹ thuật

Ban hành: 31/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

43

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 87:2006 về quy phạm kỹ thuật nuôi cá sấu nước ngọt do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

04TCN87:2006,Tiêu chuẩn ngành 04TCN87:2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Kỹ thuật nuôi cá sấu nước ngọt,Cá sấu nước ngọt ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 87:2006 QUY PHẠM KỸ THUẬT VỀ NUÔI CÁ SẤU NƯỚC NGỌT 1. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Mục tiêu, nội dung Quy phạm kỹ thuật này quy định các kỹ thuật chủ

Ban hành: 31/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

44

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 125:2006 về quy phạm kỹ thuật nuôi rắn hổ mang do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

04TCN125:2006,Tiêu chuẩn ngành 04TCN125:2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Quy phạm kỹ thuật nuôi rắn hổ mang ,Quy phạm kỹ thuật,04TCN 125:2006,Rắn hổ mang ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 125:2006 QUY PHẠM KỸ THUẬT NUÔI RẮN HỔ MANG 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Mục tiêu, nội dung Quy phạm này quy

Ban hành: 31/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

45

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 126:2006 về hướng dẫn kỹ thuật trồng cây gỗ lá rộng dưới tán rừng trồng để cung cấp gỗ lớn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

04TCN126:2006,Tiêu chuẩn ngành 04TCN126:2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Trồng cây gỗ lá rộng dưới tán rừng,Cung cấp gỗ lớn,04TCN 126:2006,Hướng dẫn kỹ thuật xây dựng ,Hướng dẫn kỹ thuật ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 126:2006 HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT TRỒNG CÂY GỖ LÁ RỘNG DƯỚI TÁN RỪNG TRỒNG ĐỂ CUNG CẤP GỖ LỚN

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

46

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 130:2006 về quy phạm kỹ thuật trồng rừng giổi xanh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

04TCN130:2006,Tiêu chuẩn ngành 04TCN130:2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Rừng giổi xanh,Quy phạm kỹ thuật trồng rừng giổi xanh ,04TCN 130:2006,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 130:2006 QUI PHẠM KỸ THUẬT TRỒNG RỪNG GIỔI XANH 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Nội dung, mục tiêu Qui phạm này qui định nội dung

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

47

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 147:2006 về tiêu chuẩn công nhận giống cây trồng lâm nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

04TCN147:2006,Tiêu chuẩn ngành 04TCN147:2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Công nhận giống cây lâm nghiệp,04TCN 147:2006,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 147:2006 TIÊU CHUẨN CÔNG NHẬN GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP Bản tiêu chuẩn này được xây dựng trên cơ sở các văn bản sau đây: - Pháp lệnh giống cây trồng

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

48

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 141:2006 về quy trình kỹ thuật trồng bời lời đỏ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

04TCN141:2006,Tiêu chuẩn ngành 04TCN141:2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Bời lời đỏ,Quy trình kỹ thuật trồng bời lời đỏ,Quy trình kỹ thuật,04TCN 141:2006 ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 141:2006 QUY TRÌNH KỸ THUẬT TRỒNG BỜI LỜI ĐỎ 1. Những quy định chung 1.1. Nội dung, mục tiêu Quy trình này quy

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

49

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 144:2006 về quy trình kỹ thuật trồng rừng huỷnh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

04TCN144:2006,Tiêu chuẩn ngành 04TCN144:2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Rừng huỷnh ,Quy trình kỹ thuật trồng rừng huỷnh,04TCN 144:2006 ,Quy trình kỹ thuật,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 144:2006 QUY TRÌNH KỸ THUẬT TRỒNG RỪNG HUỶNH 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Nội dung, mục tiêu Quy trình này quy

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

50

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 127:2006 về quy trình kỹ thuật tỉa thưa rừng quế (cinnamomum cassia blume) trồng thuần loài đều tuổi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

04TCN127:2006,Tiêu chuẩn ngành 04TCN127:2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Kỹ thuật tỉa thưa rừng quế,Trồng thuần loài đều tuổi , 04TCN 127:2006,Rừng quế ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 127:2006 QUI TRÌNH KỸ THUẬT TỈA THƯA RỪNG QUẾ (CINNAMOMUM CASSIA BLUME) TRỒNG THUẦN LOÀI ĐỀU TUỔI 1. QUI ĐỊNH CHUNG

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

51

Tiêu chuẩn ngành 04 TCN 131:2006 (a) về biểu khối lượng và thể tích cây luồng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

04TCN131:2006,Tiêu chuẩn ngành 04TCN131:2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Biểu khối lượng và thể tích cây luồng, 04 TCN 131:2006,Cây luồng,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 04 TCN 131:2006 (a)BIỂU KHỐI LƯỢNG VÀ THỂ TÍCH CÂY LUỒNG Cây Luồng (Dendrocalamus membranaceus Munro) thuộc họ phụ tre (Bambusoideae), luồng có

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

52

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 132:2006 về biểu sinh trưởng và sản lượng tạm thời rừng keo lai trồng thuần loài do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

04TCN132:2006,Tiêu chuẩn ngành 04TCN132:2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Biểu sinh trưởng ,Sản lượng tạm thời rừng keo lai ,Rừng keo lai trồng thuần loài ,04TCN 132:2006 ,Rừng keo lai,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 132:2006 BIỂU SINH TRƯỞNG VÀ SẢN LƯỢNG TẠM THỜI RỪNG KEO LAI TRỒNG THUẦN LOÀI Giống lai tự

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

53

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 129:2006 về quy trình kỹ thuật trồng rừng lát Mêxico do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

04TCN129:2006,Tiêu chuẩn ngành 04TCN129:2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Rừng lát Mêxico ,Quy trình kỹ thuật trồng rừng lát Mêxico ,04TCN 129:2006,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 129:2006 QUY TRÌNH KỸ THUẬT TRỒNG RỪNG LÁT MÊXICO 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Nội dung, mục tiêu Quy trình này quy

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

54

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 145:2006 về quy trình kỹ thuật trồng rừng tràm lá dài do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

04TCN145:2006,Tiêu chuẩn ngành 04TCN145:2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Rừng tràm lá dài ,Quy trình kỹ thuật, Kỹ thuật trồng rừng tràm lá dài ,04TCN 145:2006,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 145:2006 QUI TRÌNH KỸ THUẬT TRỒNG RỪNG TRÀM LÁ DÀI 1. QUI ĐỊNH CHUNG 1.1. Nội dung, mục tiêu Quy trình này

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

55

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 146:2006 về quy trình kỹ thuật trồng trúc sào do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

04TCN146:2006,Tiêu chuẩn ngành 04TCN146:2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Trúc sào,Quy trình kỹ thuật trồng trúc sào,Quy trình kỹ thuật,04TCN 146:2006 ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 146:2006 QUY TRÌNH KỸ THUẬT TRỒNG TRÚC SÀO 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Nội dung, mục tiêu Quy trình này quy định

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

56

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 142:2006 về quy trình kỹ thuật trồng thảo quả do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

04TCN142:2006,Tiêu chuẩn ngành 04TCN142:2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Cây thảo quả,Thảo quả,Quy trình kỹ thuật trồng thảo quả ,Quy trình kỹ thuật,04TCN 142:2006,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 142:2006 QUY TRÌNH KỸ THUẬT TRỒNG THẢO QUẢ 1. QUY ĐỊNH CHUNG. 1.1. Nội dung, mục tiêu Quy trình này

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

57

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 143:2006 về quy trình kỹ thuật tỉa thưa rừng thông đuôi ngựa do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

04TCN143:2006,Tiêu chuẩn ngành 04TCN143:2006,***,Rừng thông đuôi ngựa ,Quy trình kỹ thuật,Quy trình kỹ thuật tỉa thưa ,04TCN 143:2006 ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 143:2006 QUY TRÌNH KỸ THUẬT TỈA THƯA RỪNG THÔNG ĐUÔI NGỰA 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Mục tiêu, nội dung Quy trình này quy định những nguyên

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

58

Tiêu chuẩn ngành 24TCN 04:2006 về nguyên liệu để sản xuất sứ dân dụng cao cấp - thạch anh do Bộ Công nghiệp ban hành

24TCN04:2006,Tiêu chuẩn ngành 24TCN04:2006,Bộ Công nghiệp,Nguyên liệu để sản xuất ,Sứ dân dụng cao cấp,Bộ Công nghiệp,Thạch anh ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 24TCN 04:2006 NGUYÊN LIỆU ĐỂ SẢN XUẤT SỨ DÂN DỤNG CAO CẤP - THẠCH ANH Raw material for producing hard porcelain tableware - Quartz LỜI NÓI ĐẦU 24 TCN 04: 2006

Ban hành: 25/06/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

59

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7699-2-20:2014 (IEC 60068-2-20:2008) về Thử nghiệm môi trường - Phần 2-20: Các thử nghiệm - Thử nghiệm T: Phương pháp thử nghiệm khả năng bám thiếc hàn và khả năng chịu nhiệt hàn của linh kiện có chân

TCVN7699-2-20:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7699-2-20:2014,***,Điện - điện tử,Công nghiệp TCVN 7699-2-20:2014 IEC 60068-2-20:2008 THỬ NGHIỆM MÔI TRƯỜNG PHẦN 2-20: CÁC THỬ NGHIỆM - THỬ NGHIỆM T: PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM KHẢ NĂNG BÁM THIẾC HÀN VÀ KHẢ NĂNG CHỊU NHIỆT HÀN CỦA LINH KIỆN CÓ CHÂN Environmental testing - Part

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2015

60

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10508:2014 (ISO 8068:2006) về Chất bôi trơn, dầu công nghiệp và các sản phẩm liên quan (loại L) - Họ T (tuốc bin) - Yêu cầu kỹ thuật đối với dầu bôi trơn cho tuốc bin

TCVN10508:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10508:2014,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10508:2014 ISO 8068:2006 CHẤT BÔI TRƠN, DẦU CÔNG NGHIỆP VÀ CÁC SẢN PHẨM LIÊN QUAN (LOẠI L) - HỌ T (TUỐC BIN) - YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐỐI VỚI DẦU BÔI TRƠN CHO TUỐC BIN Lubricants, industrial oils and related products (Class L) -

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.177.24
server250