Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 04/KS��T-XXHSSTTA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 7750 tiêu chuẩn

21

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 04-05:2012/BNNPTNT về công trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu về thiết kế do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN04-05:2012/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN04-05:2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Công trình thủy lợi,Các quy định chủ yếu về thiết kế ,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 04-05:2012/BNNPTNT CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - CÁC QUY ĐỊNH CHỦ YẾU VỀ THIẾT KẾ National technical regulation on hydraulic

Ban hành: 26/06/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2013

22

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN83:2014/BTTTT về chất lượng tín hiệu truyền hình số mặt đất DVB-T2 tại điểm thu

guidelines for a second generation digital terrestrial television broadcasting system (DVB-T2). [4] DVB Document A114 (04/2007): Commerical Requirement for DVB-T2. [5] ITU RRC-06 (2006): Final acts of the Regional Radiocommunication Conference for planning of the digital terrestrial broadcasting Service in parts of Regions 1 and 3, in the

Ban hành: 05/09/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2014

23

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 04:2012/BCT về thuốc nổ Anfo do Bộ Công thương ban hành

QCVN04:2012/BCT,Quy chuẩn QCVN04:2012,Bộ Công thương,Thuốc nổ Anfo ,Công nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 04:2012/BCT VỀ THUỐC NỔ ANFO National Technical Regulations on ANFO explosives Lời nói đầu QCVN 04 : 2012/BCT do Vụ Khoa học và Công nghệ soạn thảo, trình duyệt; Bộ Khoa học và Công

Ban hành: 12/06/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

24

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 04-05:2011/BNNPTNT về công trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu về thiết kế

QCVN04-05:2011/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN04-05:2011,***,Công trình thủy lợi,QCVN 04-05:2011/BNNPTNT ,Quy định chủ yếu về thiết kế,Thiết kế,Xây dựng QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 04 - 05 : 2011/BNNPTNT CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - CÁC QUY ĐỊNH CHỦ YẾU VỀ THIẾT KẾ National technical regulation on hydraulic

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

25

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 04-01:2010/BNNPTNT về thành phần, nội dung lập báo cáo đầu tư, dự án đầu tư và báo cáo kinh tế kỹ thuật các dự án thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

QCVN04-01:2010/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN04-01:2010,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,QCVN 04-01:2010/BNNPTNT,Thành phần nội dung lập báo cáo,Báo cáo đầu tư,Dự án đầu tư,Dự án thủy lợi,Báo cáo kinh tế kỹ thuật,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 04-01:2010/BNNPTNT THÀNH PHẦN, NỘI DUNG LẬP

Ban hành: 06/07/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

26

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 04-02:2010/BNNPTNT về thành phần, nội dung hồ sơ thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công công trình thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN04-02:2010/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN04-02:2010,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,QCVN 04-02:2010/BNNPTNT,Nội dung hồ sơ thiết kế kỹ thuật,Công trình thủy lợi,Thiết kế bản vẽ thi công,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Xây dựng QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 04-02:2010/BNNPTNT VỀ THÀNH PHẦN, NỘI DUNG HỒ SƠ THIẾT

Ban hành: 06/07/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

27

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 63:2012/BTTTT về thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

QCVN63:2012/BTTTT,Quy chuẩn QCVN63:2012,Bộ Thông tin và Truyền thông,Thiết bị thu truyền hình số mặt đất,Thiết bị DVB-T2 , QCVN 63:2012/BTTTT ,Điện - điện tử QCVN 63 : 2012/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ THU TRUYỀN HÌNH SỐ MẶT ĐẤT DVB-T2 National technical regulation on digital receiver used in DVB-T

Ban hành: 04/12/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

28

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 64:2012/BTTTT về tín hiệu phát truyền hình kỹ thuật số DVB-T2 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

A14-2, Digital Video Broadcasting (DVB); Measurement guidelines for DVB systems; Amendment for DVB-T2 system. QCVN 64:2012/BTTTT do Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ trình duyệt và được ban hành kèm theo Thông tư số 20/2012/TT-BTTTT ngày 04 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ban hành: 04/12/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

29

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7835-E04:2010 (ISO 105-E04 : 2008) về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần E04: Độ bền màu với mồ hôi

TCVN7835-E04:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7835-E04:2010,***,Độ bền màu với mồ hôi,Vật liệu dệt , Phương pháp xác định độ bền màu,TCVN 7835-E04:2010,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7835-E04 : 2010 ISO 105-E04 : 2008 VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU - PHẦN E04: ĐỘ BỀN MÀU VỚI MỒ HÔI

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

30

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 04:2009/BGTVT về khí thải xe mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới do Bộ Giao thông vận tải ban hành

QCVN04:2009/BGTVT,Quy chuẩn QCVN04:2009,Bộ Giao thông vận tải,Khí thải xe mô tô,QCVN 04:2009/BGTVT,Khí thải xe gắn máy,Sản xuất lắp ráp và nhập khẩu mới ,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông,Tài nguyên- Môi trường QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 04:2009/BGTVT VỀ KHÍ THẢI XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY SẢN XUẤT, LẮP RÁP VÀ NHẬP KHẨU MỚI

Ban hành: 19/11/2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

31

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01- 04:2009/BNNPTNT về kỹ thuật lấy và bảo quản mẫu thịt tươi từ các cơ sở giết mổ và kinh doanh thịt để kiểm tra vi sinh vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-04:2009/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-04:2009,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Mẫu thịt tươi,Kỹ thuật lấy mẫu,Bảo quản mẫu thịt tươi,QCVN 01-04:2009/BNNPTNT,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01- 04:2009/BNNPTNT KỸ THUẬT LẤY VÀ BẢO QUẢN MẪU THỊT TƯƠI TỪ CÁC CƠ SỞ GIẾT MỔ VÀ KINH DOANH THỊT

Ban hành: 13/10/2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

32

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-04:2009/BNNPTNT về cơ sở sản xuất đồ hộp thủy sản - điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

QCVN02-04:2009/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN02-04:2009,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Cơ sở sản xuất đồ hộp thủy sản,Vệ sinh an toàn thực phẩm,Vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản,Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm,Điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm,Công nghệ- Thực phẩm QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 02-04

Ban hành: 31/07/2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

33

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 04:2009/BCT về an toàn trong khai thác mỏ lộ thiên do Bộ Công thương ban hành

QCVN04:2009/BCT,Quy chuẩn QCVN04:2009,Bộ Công thương,QCVN 04:2009/BCT ,An toàn trong khai thác mỏ lộ thiên,Bộ Công thương,Tài nguyên- Môi trường QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 04:2009/BCT VỀ AN TOÀN TRONG KHAI THÁC MỎ LỘ THIÊN (National technical reglation on safety in the exploitation of open-cast mines) MỤC LỤC

Ban hành: 07/07/2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

34

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 04:2009/BTNMT về xây dựng lưới tọa độ do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

QCVN04:2009/BTNMT,Quy chuẩn QCVN04:2009,Bộ Tài nguyên và Môi trường,QCVN 04:2009/BTNMT ,Xây dựng lưới tọa độ,Bộ Tài nguyên và Môi trường QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 04:2009/BTNMT VỀ XÂY DỰNG LƯỚI TỌA ĐỘ QCVN 04 : 2009/BTNMT do Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam biên soạn, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Tài

Ban hành: 18/06/2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

35

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 04:2009/BTC về dự trữ nhà nước đối với bè cứu sinh nhẹ do Bộ Tài chính ban hành

QCVN04:2009/BTC,Quy chuẩn QCVN04:2009,Bộ Tài chính,QCVN 04:2009/BTC ,Dự trữ nhà nước,Bè cứu sinh nhẹ,Bộ Tài chính QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 04:2009/BTC VỀ DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI BÈ CỨU SINH NHẸ (National technical regulation on national reserve of raft-type life-saving apparatus) Lời nói đầu

Ban hành: 26/03/2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

36

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 538:2002 về tiêu chuẩn kĩ thuật của Cloramin T (Chloramine T) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

10TCN538:2002,Tiêu chuẩn ngành 10TCN538:2002,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Tiêu chuẩn kĩ thuật của Cloramin T,Chloramine T,10 TCN 538:2002,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 10 TCN 538:2002 TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT CỦA CLORAMIN T (CHLORAMINE T) HÀ NỘI-2002 Nhóm B TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT CỦA CLORAMIN T TECHNICAL

Ban hành: 12/06/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

37

Tiêu chuẩn ngành TCN 04:2004 về thóc dự trữ Quốc gia - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Tài chính ban hành

TCN04:2004,Tiêu chuẩn ngành TCN04:2004,Bộ Tài chính,Yêu cầu kỹ thuật,Thóc dự trữ Quốc gia,TCN 04:2004,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH TCN 04:2004 THÓC DỰ TRỮ QUỐC GIA - YÊU CẦU KỸ THUẬT Paddy for stored purpose - Technical requirements 1  Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu chất lượng đối với

Ban hành: 14/04/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

38

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 04:2009/BKHCN/SĐ01:2016 về An toàn đối với thiết bị điện và điện tử - Sửa đổi lần 1:2016

QCVN04:2009/BKHCN/SD01:2016,Quy chuẩn QCVN04:2009,Bộ Khoa học và Công nghệ,Điện - điện tử SỬA ĐỔI 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN ĐỐI VỚI THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ National technical regulation on safety for electrical and electronic appliances Lời nói đầu Sửa đổi 1:2016 QCVN

Ban hành: 15/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2017

39

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7835-F04:2007 (ISO 105 - F04 : 2001) về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần F04: Yêu cầu kỹ thuật cho vải thử kèm bằng polyeste

TCVN7835-F04:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7835-F04:2007,***,Yêu cầu kỹ thuật,Vải thử kèm bằng polyeste,Vật liệu dệt,TCVN 7835-F04:2007,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7835 - F04 : 2007 ISO 105 - F04 : 2001 VẬT LIỆU DỆT – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU – PHẦN F04: YÊU CẦU KỸ THUẬT CHO VẢI THỬ KÈM BẰNG POLYESTE

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

40

Tiêu chuẩn ngành 04 TCN 89:2006 về quy phạm phòng cháy, chữa cháy rừng thông do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

04TCN89:2006,Tiêu chuẩn ngành 04TCN89:2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Rừng thông,Phòng cháy chữa cháy,Phòng cháy chữa cháy rừng,04 TCN 89:2006,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 04 TCN 89:2006 QUY PHẠM PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG THÔNG (Ban hành kèm theo quyết định số 4110QĐ/ BNN - KHCN ngày 31 tháng 12 năm 2006 của

Ban hành: 31/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.144.31
server250