Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 04/KSĐT-XXHSSTTA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 96394 văn bản

161

Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND sửa đổi Khoản 1 và Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐND về chính sách thu hút giáo viên mầm non trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

04/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Sửa đổi Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐND Hồ Chí Minh,Sửa đổi chính sách thu hút giáo viên mầm non Hồ Chí Minh,Chính sách thu hút giáo viên mầm non Hồ Chí Minh 2021,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 23/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2021

162

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND quy định trách nhiệm quản lý, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng trụ nước chữa cháy trên địa bàn tỉnh Bình Phước

04/2021/QD-UBND,Quyết định 04 2021,Tỉnh Bình Phước,Trách nhiệm quản lý trụ nước chữa cháy tỉnh Bình Phước,Trách nhiệm bảo dưỡng trụ nước chữa cháy Bình Phước,Sử dụng bảo quản trụ nước chữa cháy tỉnh Bình Phước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 23/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2021

163

Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ kinh phí thành lập mới hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025

04/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2021,Tỉnh Thái Nguyên,Hỗ trợ kinh phí thành lập mới hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên,Hỗ trợ kinh phí thành lập mới liên hiệp hợp tác xã,Kinh phí thành lập mới liên hiệp hợp tác xã Thái Nguyên,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG

Ban hành: 23/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2021

164

Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi đối với hoạt động và thời gian được hưởng hỗ trợ cho đối tượng phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

04/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2021,Tỉnh Lai Châu,Hoạt động bầu cử đại biểu Quốc hội Lai Châu,Mức chi Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Lai Châu,Mức chi hoạt động bầu cử đại biểu tỉnh Lai Châu,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 22/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2021

165

Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi cụ thể và thời gian hưởng chế độ hỗ trợ phục vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Bến Tre

04/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2021,Tỉnh Bến Tre,Mức chi hỗ trợ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Bến Tre,Mức chi hỗ trợ bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp,Mức chi hỗ trợ bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------

Ban hành: 19/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2021

166

Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025

04/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2021,Tỉnh Trà Vinh,Chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hộ nghèo Trà Vinh,Hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hộ cận nghèo Trà Vinh,Chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hộ cận nghèo,Bất động sản,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH --------

Ban hành: 19/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2021

167

Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND sửa đổi kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh Bình Định quản lý năm 2021

04/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2021,Tỉnh Bình Định,Sửa đổi kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách,Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh Bình Định,Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách năm 2021,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 19/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2021

168

Chỉ thị 04/CT-TTg năm 2019 về triển khai đồng bộ giải pháp cấp bách khống chế bệnh dịch tả lợn Châu phi do Thủ tướng Chính phủ ban hành

04/CT-TTg,Chỉ thị 04 2019,Thủ tướng Chính phủ,Bệnh dịch tả lợn ,Phòng chống bệnh dịch tả lợn,Bệnh truyền nhiễm THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/CT-TTg Hà Nội, ngày

Ban hành: 20/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2019

169

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND quy định về trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa

04/2021/QD-UBND,Quyết định 04 2021,Tỉnh Khánh Hòa,Xử lý văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan,Lưu trữ văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan,Trao đổi văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 15/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2021

170

Chỉ thị 04/CT-UBND về nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong năm 2019 do tỉnh Bạc Liêu ban hành

04/CT-UBND,Chỉ thị 04 2019,Tỉnh Bạc Liêu,Thương mại,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/CT-UBND Bạc Liêu, ngày 12 tháng 02 năm 2019

Ban hành: 12/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2019

171

Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án phải thu hồi đất và công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

04/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2021,Tỉnh Quảng Ngãi,Danh mục bổ sung công trình dự án phải thu hồi đất,Bổ sung công trình dự án phải thu hồi đất Quảng Ngãi,Dự án chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp,Đầu tư,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 12/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2021

172

Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2019 về tăng cường trách nhiệm của các sở, ngành, chính quyền địa phương, chủ đầu tư dự án, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp về công tác quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai

04/CT-UBND,Chỉ thị 04 2019,Tỉnh Lào Cai,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/CT-UBND Lào Cai, ngày 11 tháng 02

Ban hành: 11/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2019

173

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

04/2021/QD-UBND,Quyết định 04 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế tổ chức của Văn phòng Ủy ban Hồ Chí Minh,Quy chế hoạt động của Văn phòng Ủy ban Hồ Chí Minh,Quy chế của Văn phòng Ủy ban nhân dân Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 11/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2021

174

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Định

04/2021/QD-UBND,Quyết định 04 2021,Tỉnh Bình Định,Quy chế quản lý kinh phí khuyến công Bình Định,Quy chế sử dụng kinh phí khuyến công Bình Định,Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công,Thương mại,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 10/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2021

175

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND quy định về chế độ báo cáo định kỳ phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành trên địa bàn thành phố Cần Thơ

04/2021/QD-UBND,Quyết định 04 2021,Thành phố Cần Thơ,Chế độ báo cáo định kỳ phục vụ công tác chỉ đạo Cần Thơ,Chế độ báo cáo định kỳ phục vụ công tác điều hành Cần Thơ,Chế độ báo cáo định kỳ phục vụ công tác chỉ đạo điều hành,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG

Ban hành: 10/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2021

176

Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 33/2016/NQ-HĐND do tỉnh Quảng Trị ban hành

04/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2021,Tỉnh Quảng Trị,Sửa đổi Nghị quyết 33/2016/NQ-HĐND Quảng Trị,Hệ thống cơ sở lực lượng Cảnh sát phòng cháy,Cơ sở lực lượng Cảnh sát phòng cháy tỉnh Quảng Trị,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 10/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2021

177

Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND quy định về khu vực không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

04/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2021,Tỉnh Hậu Giang,Khu vực không được phép chăn nuôi tỉnh Hậu Giang,Vùng nuôi chim yến tỉnh Hậu Giang,Khu vực không được phép chăn nuôi vùng nuôi chim yến HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2021

178

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2021

04/2021/QD-UBND,Quyết định 04 2021,Tỉnh Bến Tre,Điều chỉnh giá đất để xác định nghĩa vụ tài chính,Hệ số điều chỉnh giá đất Bến Tre,Giá đất để xác định nghĩa vụ tài chính Bến Tre,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 09/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2021

179

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND về giá trị xây dựng mới nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc trên đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai

04/2021/QD-UBND,Quyết định 04 2021,Tỉnh Gia Lai,Giá trị xây dựng mới nhà trên đất tỉnh Gia Lai,Giá trị xây dựng mới nhà vật kiến trúc trên đất,Giá trị xây dựng công trình xây dựng trên đất,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 08/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2021

180

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình

04/2021/QD-UBND,Quyết định 04 2021,Tỉnh Ninh Bình,Định mức sử dụng xe ô tô lĩnh vực y tế tỉnh Ninh Bình,Tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô lĩnh vực y tế tỉnh Ninh Bình,Tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô lĩnh vực y tế,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 08/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.179.228