Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 04/KSĐT-XXHSSTTA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 96145 văn bản

61

Nghị quyết 04/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020 do tỉnh Bắc Giang

04/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2020,Tỉnh Bắc Giang,Nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Giang,Nhiệm vụ phát triển kinh tế 6 tháng cuối năm 2020,Nhiệm vụ phát triển xã hội 6 tháng cuối năm 2020,Thương mại,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 09/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2020

62

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BNNPTNT năm 2020 hợp nhất Nghị định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

04/VBHN-BNNPTNT,Văn bản hợp nhất 04 2020,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Quản lý Quỹ phòng chống thiên tai,Thành lập Quỹ phòng chống thiên tai,Văn bản hợp nhất về Quỹ phòng chống thiên tai,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 01/07/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2020

63

Nghị quyết 04/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020 và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách thành phố năm 2020 (đợt 1) do thành phố Hà Nội ban hành

04/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2020,Thành phố Hà Nội,Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn Hà Nội,Điều chỉnh đầu tư vốn ngân sách thành phố Hà Nội,Phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 2020,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 15/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2020

64

Công điện 04/CĐ-LĐTBXH năm 2020 thực hiện Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

04/CD-LDTBXH,Công điện 04 2020,Bộ Lao động - Thương binh và X,Thực hiện Quyết định 15/2020/QĐ-TTg,Hỗ trợ người dân gặp khó khăn do COVID 19,Chính sách hỗ trợ người dân khó khăn do Covid-19,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 09/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2020

65

Chỉ thị 04/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

04/CT-UBND,Chỉ thị 04 2020,Tỉnh Hà Tĩnh,Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh,Công tác phòng chống thiên tai Hà Tĩnh,Công tác tìm kiếm cứu nạn Hà Tĩnh,Tài nguyên - Môi trường,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 07/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2020

66

Chỉ thị 04/CT-UBND về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

04/CT-UBND,Chỉ thị 04 2020,Tỉnh Tiền Giang,Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn Tiền Giang,Công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn,Công tác tìm kiếm cứu nạn Tiền Giang,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 29/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2020

67

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BCA năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

04/VBHN-BCA,Văn bản hợp nhất 04 2020,Bộ Công An,Biểu mẫu sử dụng trong cấp quản lý thẻ Căn cước công dân,Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư,Biểu mẫu sử dụng trong cấp thẻ Căn cước công dân,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/04/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2020

68

Nghị quyết 04/NQ-HĐND về cập nhật quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

04/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Kế hoạch sử dụng đất Vũng Tàu,Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016 2020 Vũng Tàu,Đấu giá quyền sử dụng đất 2020 Vũng Tàu,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 20/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2020

69

Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2020 về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

04/CT-UBND,Chỉ thị 04 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Sử dụng tài sản công trên địa bàn Vũng Tàu,Tăng cường công tác quản lý sử dụng tài sản công,Vũng Tàu triển khai Luật Quản lý tài sản công,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 17/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2020

70

Công điện 04/CĐ-NHNN năm 2020 về tiếp tục thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

04/CD-NHNN,Công điện 04 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Phòng chống dịch Covid-19 trong Ngân hàng,Thành phố có nguy cơ cao tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg,Ứng phó với dịch Covid-19,Biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 ,Tiền tệ - Ngân hàng,Thể thao - Y tế NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM --------

Ban hành: 16/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2020

71

Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2020 về tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 gắn với phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau

04/CT-UBND,Chỉ thị 04 2020,Tỉnh Cà Mau,Phòng chống dịch Covid 19 Cà Mau,Phòng chống Covid 19 gắn phát triển kinh tế Cà Mau,Biện pháp phòng chống dịch Covid 19 Cà Mau,Thương mại,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 15/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2020

72

Chỉ thị 04/CT-CT năm 2020 về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn Luật do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

04/CT-CT,Chỉ thị 04 2020,Tỉnh Vĩnh Phúc,Thi hành Luật Quản lý sử dụng tài sản công Vĩnh Phúc,Quản lý sử dụng nhà đất cơ sở sự nghiệp,Quản lý sử dụng xe ô tô,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2020

73

Công điện khẩn 04/CĐ-UBND năm 2020 về tổ chức lấy mẫu để tiến hành xét nghiệm vừa theo hình thức test nhanh vừa tiến hành kết hợp lấy mẫu để xét nghiệm RT-PCR tại trạm lấy mẫu di động tại các quận, huyện, thị xã do thành phố Hà Nội ban hành

04/CD-UBND,Công điện 04 2020,Thành phố Hà Nội,Xét nghiệm ,Trung tâm Kiểm soát bệnh tật ,Lấy mẫu,Thể thao - Y tế CÔNG ĐIỆN KHẨN Số: 04/CĐ-UBND hồi 17 giờ 00 ngày 02/4/2020 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐIỆN - Giám đốc Sở Y tế; - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

Ban hành: 02/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2020

74

Chỉ thị 04/CT-UBND về thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 do tỉnh Vĩnh Long ban hành

04/CT-UBND,Chỉ thị 04 2020,Tỉnh Vĩnh Long,Giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công Vĩnh Long,Thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công Vĩnh Long,Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020,Đầu tư,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 18/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2020

75

Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2020 về tăng cường áp dụng sản xuất sạch hơn trong doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ

04/CT-UBND,Chỉ thị 04 2020,Thành phố Cần Thơ,Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp Cần Thơ,Áp dụng sản xuất sạch trong doanh nghiệp Cần Thơ,Tăng cường sản xuất sạch trong sản xuất công nghiệp,Thương mại,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 17/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2020

76

Thông báo 04/TB-PVTM năm 2020 hướng dẫn nộp hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại do Cục Phòng vệ thương mại ban hành

04/TB-PVTM,Thông báo 04 2020,Cục Phòng vệ thương mại,Hồ sơ,Thương mại,Miễn trừ BỘ CÔNG THƯƠNG CỤC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/TB-PVTM Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2020

Ban hành: 16/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2020

77

Chỉ thị 04/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý đề điều, chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, phòng, chống lũ bão năm 2020 do tỉnh Hòa Bình ban hành

04/CT-UBND,Chỉ thị 04 2020,Tỉnh Hòa Bình,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/CT-UBND Hòa Bình, ngày 13 tháng 3 năm 2020

Ban hành: 13/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2020

78

Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2020 về tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới do Uỷ ban Nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

04/CT-UBND,Chỉ thị 04 2020,Tỉnh Gia Lai,Công tác phòng chống dịch covid-19 Gia Lai,Gia Lai đẩy mạnh công tác phòng chống Covid 19,Gia Lai phòng chống Covid 19 trong tình hình mới,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 13/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2020

79

Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2020 về đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19, tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

04/CT-UBND,Chỉ thị 04 2020,Tỉnh Quảng Ngãi,Quảng Ngãi đẩy mạnh phòng chống Covid-19,Tập trung phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ngãi,Đảm bảo an sinh xã hội Quảng Ngãi,Thương mại,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 13/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2020

80

Chỉ thị 04/CT-UBND về thực hiện cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

04/CT-UBND,Chỉ thị 04 2020,Tỉnh Hưng Yên,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/CT-UBND Hưng Yên, ngày 11 tháng 3 năm 2020

Ban hành: 11/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.179.79