Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 04/KSĐT-XXHSSTTA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 96358 văn bản

41

Kế hoạch 04/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 do tỉnh Cà Mau ban hành

04/KH-UBND,Tỉnh Cà Mau,Công tác phòng chống tham nhũng,Phòng chống tham nhũng năm 2021,Phòng chống tham nhũng tỉnh Cà Mau,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 13/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2021

42

Nghị quyết 04/NQ-CP năm 2021 sửa đổi khoản 8 Mục II Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 kèm theo Nghị quyết 32/NQ-CP do Chính phủ ban hành

04/NQ-CP,Nghị quyết 04 2021,Chính phủ,Sửa đổi Nghị quyết 32/NQ-CP,Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện xã,Sửa đổi Kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 12/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2021

43

Kế hoạch 04/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chỉ thị 41/CT-TTg về giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn do tỉnh Ninh Bình ban hành

04/KH-UBND,Tỉnh Ninh Bình,Thực hiện Chỉ thị 41/CT-TTg tỉnh Ninh Bình,Tăng cường quản lý chất thải rắn tỉnh Ninh Bình,Giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 12/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2021

44

Kế hoạch 04/KH-UBND về công tác văn thư, lưu trữ năm 2021 do thành phố Hải Phòng ban hành

04/KH-UBND,Thành phố Hải Phòng,Triển khai công tác văn thư lưu trữ Hải Phòng,Công tác văn thư lưu trữ thành phố Hải Phòng 2021,Kế hoạch về công tác văn thư lưu trữ Hải Phòng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 11/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2021

45

Chỉ thị 04/CT-UBND về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

04/CT-UBND,Chỉ thị 04 2021,Tỉnh Quảng Ngãi,Đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công,Thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công tỉnh Quảng Ngãi,Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 09/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2021

46

Hướng dẫn 04/HD-VKSTC công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

04/HD-VKSTC,Hướng dẫn 04 2021,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Giải quyết đơn khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp,Kiểm sát đơn khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp,Công tác kiểm sát đơn khiếu nại tố cáo hoạt động tư pháp,Bộ máy hành chính VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 08/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2021

47

Kế hoạch 04/KH-UBND về công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội

04/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Công tác kiểm soát thủ tục hành chính Hà Nội,Kiểm soát thủ tục hành chính thành phố Hà Nội,Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính Hà Nội 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2021

48

Quyết định 04/QĐ-UBND công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của tỉnh Quảng Ngãi

04/QD-UBND,Quyết định 04 2021,Tỉnh Quảng Ngãi,Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước,Công khai dự toán ngân sách nhà nước Quảng Ngãi,Dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Ngãi 2021,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 07/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2021

49

Kế hoạch 04/KH-UBND về trồng, chăm sóc và bảo vệ cây phân tán trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2021

04/KH-UBND,Tỉnh Sơn La,Trồng cây phân tán tỉnh Sơn La,Kế hoạch chăm sóc cây phân tán tỉnh Sơn La,Bảo vệ cây phân tán tỉnh Sơn La ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04

Ban hành: 05/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

50

Quyết định 04/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 99 thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre

04/QD-UBND,Quyết định 04 2021,Tỉnh Bến Tre,Quy trình giải quyết thủ tục về tài nguyên Bến Tre,Giải quyết thủ tục về môi trường Sở Tài nguyên Bến Tre,Thủ tục về tài nguyên môi trường Sở Tài nguyên Bến Tre,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 04/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2021

51

Quyết định 04/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch phòng, chống bệnh Lở mồm long móng trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2021-2025

04/QD-UBND,Quyết định 04 2021,Tỉnh Sơn La,Phòng chống bệnh Lở mồm long móng tỉnh Sơn La,Kế hoạch phòng chống bệnh Lở mồm long móng,Phòng chống Lở mồm long móng Sơn La 2021 2025 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2021

52

Quy chế phối hợp 04/QCPH-UBND năm 2020 trong công tác quản lý khoáng sản, quản lý cát, sỏi lòng sông tại khu vực giáp ranh giữa tỉnh Yên Bái với tỉnh Phú Thọ

04/QCPH-UBND,Quy chế 04 2020,Tỉnh Phú Thọ,Tỉnh Yên Bái,Công tác quản lý khoáng sản tỉnh Yên Bái tỉnh Phú Thọ,Quản lý cát sỏi lòng sông tỉnh Yên Bái tỉnh Phú Thọ,Công tác quản lý khoáng sản quản lý cát sỏi lòng sông,Tài nguyên - Môi trường UBND TỈNH YÊN BÁI - UBND TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 27/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2021

53

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTTTT năm 2020 hợp nhất Nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

04/VBHN-BTTTT,Bộ Thông tin và Truyền thông,Cơ cấu tổ chức Đài Truyền hình Việt Nam,Chức năng nhiệm vụ Đài Truyền hình Việt Nam,Nhiệm vụ quyền hạn Đài Truyền hình Việt Nam,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2020

54

Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2020 về tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ biện pháp phòng, chống dịch bệnh tả lợn Châu Phi tái phát do tỉnh Tuyên Quang ban hành

04/CT-UBND,Chỉ thị 04 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Phòng chống dịch bệnh tả lợn Châu Phi tỉnh Tuyên Quang,Phòng chống dịch bệnh tả lợn Châu Phi tái phát,Tập trung phòng chống dịch bệnh tả lợn Châu Phi,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 08/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2020

55

Thông báo 04/TB-BCĐ năm 2020 về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 47)

04/TB-BCD,Thông báo 04 2020,Thành phố Hà Nội,Hà Nội tăng cường công tác phòng chống COVID-19,Quyết liệt đẩy mạnh công tác phòng chống COVID-19,Ứng phó với tình hình dịch COVID-19 phức tạp,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ban hành: 05/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2020

56

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGTVT năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

04/VBHN-BGTVT,Văn bản hợp nhất 04 2020,Bộ Giao thông vận tải,Hướng dẫn Nghị định số 11/2010/NĐ-CP,Hợp nhất Thông tư hướng dẫn 11/2010/NĐ-CP,Bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 28/07/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2020

57

Công điện 04/CĐ-TW năm 2020 về phòng, chống thiên tai do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn ban hành

04/CD-TW,Công điện 04 2020,Phòng chống thiên tai ,Công tác bảo đảm an toàn hồ đập,Bảo đảm an toàn hoạt động khai thác khoáng sản,Tài nguyên - Môi trường CÔNG ĐIỆN Số 04/CĐ-TW hồi 11 giờ 00 ngày 21/7/2020 BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI - ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TKCN ĐIỆN: - Ban

Ban hành: 21/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2020

58

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Phòng, chống thiên tai do Văn phòng Quốc hội ban hành

04/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 04 2020,Văn phòng quốc hội,Hợp nhất Luật Phòng chống thiên tai,Phòng chống thiên tai,Hoạt động phòng chống thiên tai,Tài nguyên - Môi trường VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/07/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2020

59

Chỉ thị 04/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Bắc Kạn và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2020

04/CT-UBND,Chỉ thị 04 2020,Tỉnh Bắc Kạn,Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Bắc Kạn,Chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông,Tuyển sinh đại học giáo dục nghề nghiệp năm 2020,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 15/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2020

60

Nghị quyết 04/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 và năm 2019 chuyển sang năm 2020 do tỉnh Cà Mau ban hành

04/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2020,Tỉnh Cà Mau,Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công Cà Mau,Kế hoạch vốn đầu tư công tỉnh Cà Mau,Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.253.106