Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 04/KSĐT-XXHSSTTA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 96183 văn bản

21

Nghị quyết 04/NQ-HĐND năm 2021 thông qua Danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hậu Giang

04/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2021,Tỉnh Hậu Giang,Thông qua Danh mục đầu tư của Quỹ Đầu tư phát triển,Danh mục đầu tư của Quỹ Đầu tư phát triển Hậu Giang,Danh mục cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Hậu Giang,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 10/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2021

22

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGTVT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước cảng biển do Bộ Giao thông vận tải ban hành

04/VBHN-BGTVT,Văn bản hợp nhất 04 2021,Bộ Giao thông vận tải,Xử lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước cảng biển,Thu gom chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước cảng biển,Quản lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước cảng biển,Giao thông - Vận tải,Tài nguyên - Môi trường BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI --------

Ban hành: 02/03/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2021

23

Chỉ thị 04/CT-UBND về tổ chức thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

04/CT-UBND,Chỉ thị 04 2021,Tỉnh Thái Bình,Tổ chức thực hiện Tổng điều tra kinh tế Thái Bình,Thực hiện Tổng điều tra kinh tế tỉnh Thái Bình 2021,Tổ chức Tổng điều tra kinh tế tỉnh Thái Bình,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 01/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2021

24

Chỉ thị 04/CT-UBND về Tổng điều tra Kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

04/CT-UBND,Chỉ thị 04 2021,Tỉnh Lai Châu,Tổng điều tra Kinh tế tỉnh Lai Châu 2021,Điều tra cơ sở hành chính tỉnh Lai Châu 2021,Điều tra Kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính Lai Châu,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 26/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2021

25

Chì thị 04/CT-UBND về tổ chức tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 do tỉnh Đồng Tháp ban hành

04/CT-UBND,Chỉ thị 04 2021,Tỉnh Đồng Tháp,Tổ chức tổng điều tra kinh tế tỉnh Đồng Tháp,Tổ chức tổng điều tra cơ sở hành chính tỉnh Đồng Tháp,Tổ chức tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 25/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2021

26

Chỉ thị 04/CT-BCT năm 2021 về đẩy mạnh hoạt động khuyến công, tạo động lực mới cho phát triển công nghiệp nông thôn giai đoạn 2021-2025 do Bộ Công thương ban hành

04/CT-BCT,Chỉ thị 04 2021,Bộ Công thương,Đẩy mạnh hoạt động khuyến công 2021 2025,Đẩy mạnh phát triển công nghiệp nông thôn,Phát triển công nghiệp nông thôn 2021 2025,Thương mại BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2021

27

Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2021 về tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội

04/CT-UBND,Chỉ thị 04 2021,Thành phố Hà Nội,Thực hiện kỷ luật hành chính đối với cán bộ tại cơ quan,Thực hiện kỷ luật hành chính đối với công chức tại cơ quan,Kỷ luật hành chính đối với cán bộ tại cơ quan Hà Nội,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 09/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2021

28

Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2021 về giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

04/CT-UBND,Chỉ thị 04 2021,Tỉnh Hưng Yên,Tăng cường quản lý chất thải rắn tỉnh Hưng Yên,Giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn,Giải pháp tăng cường quản lý chất thải rắn Hưng Yên,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 05/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2021

29

Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2021 về biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

04/CT-UBND,Chỉ thị 04 2021,Tỉnh Gia Lai,Phòng chống dịch bệnh Covid-19,Biện pháp phòng chống dịch Covid-19,Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------

Ban hành: 03/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2021

30

Chỉ thị 04/CT-UBND về điều hành đầu tư công năm 2021 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

04/CT-UBND,Chỉ thị 04 2021,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Kế hoạch đầu tư công tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu,Điều hành đầu tư công tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 2021,Chỉ thị điều hành đầu tư công tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 03/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2021

31

Thông báo 04/TB-BCĐ năm 2021 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 84)

04/TB-BCD,Thông báo 04 2021,Kết luận Phó Chủ tịch phòng chống COVID-19 Hà Nội,Công tác phòng chống COVID-19 Hà Nội Phiên họp 84,Kết luận về công tác phòng chống COVID-19 Hà Nội,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19, THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------

Ban hành: 02/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2021

32

Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2021 về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do tỉnh Vĩnh Long ban hành

04/CT-UBND,Chỉ thị 04 2021,Tỉnh Vĩnh Long,Tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV Vĩnh Long,Tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Vĩnh Long,Tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Vĩnh Long 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 29/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2021

33

Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2021 tổ chức thực hiện Nghị định 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo do thành phố Hải Phòng ban hành

04/CT-UBND,Chỉ thị 04 2021,Thành phố Hải Phòng,Thực hiện Nghị định 137/2020/NĐ-CP Hải Phòng,Tổ chức thực hiện quản lý pháo thành phố Hải Phòng,Tổ chức thực hiện sử dụng pháo Hải Phòng 2021,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 28/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2021

34

Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2021 về biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

04/CT-UBND,Chỉ thị 04 2021,Tỉnh Đồng Nai,Biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 ,Biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Nai,Quy định biện pháp phòng chống dịch Covid-19,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 28/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2021

35

Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2021 về tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do tỉnh Nghệ An ban hành

04/CT-UBND,Chỉ thị 04 2021,Tỉnh Nghệ An,Tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV,Thực hiện cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV Nghệ An,Bầu cử bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 22/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2021

36

Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2021 tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

04/CT-UBND,Chỉ thị 04 2021,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV Huế,Tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 2021-2026 Huế,Huế tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 21/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2021

37

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-NHNN năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về việc thiết kế mẫu tiền, chế bản và quản lý in, đúc tiền Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

04/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 04 2021,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Thiết kế quản lý in đúc tiền Việt Nam,Thiết kế mẫu tiền chế bản tiền Việt Nam,Chế bản và quản lý in đúc tiền Việt Nam,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 15/01/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

38

Nghị quyết 04/NQ-HĐND năm 2021 về Chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025

04/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2021,Tỉnh Khánh Hòa,Chương trình phát triển nguồn nhân lực Khánh Hòa,Chương trình phát triển nguồn nhân lực 2021,Phát triển nguồn nhân lực Khánh Hòa 2021 2025,Lao động - Tiền lương HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 15/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2021

39

Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2021 về công tác Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Sơn La

04/CT-UBND,Chỉ thị 04 2021,Tỉnh Sơn La,Công tác Phòng chống thiên tai tỉnh Sơn La,Công tác tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La,Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2021

40

Kế hoạch 04/KH-UBND về công tác văn thư, lưu trữ năm 2021 do tỉnh Vĩnh Long ban hành

04/KH-UBND,Tỉnh Vĩnh Long,Công tác văn thư lưu trữ,Công tác văn thư tỉnh Vĩnh Long,Công tác lưu trữ tỉnh Vĩnh Long,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04

Ban hành: 14/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.117.56