Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 04/KSĐT-XXHSSTTA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 96129 văn bản

1

Kế hoạch số 02/KSĐT-AN về việc công tác kiểm sát phục vụ nhiệm vụ phòng, chống các tệ nạn xã hội do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

02/KSDT-AN,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Văn hóa - Xã hội VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ****** Số: 02/KSĐT-AN Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 1996 KẾ

Ban hành: 25/01/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2007

2

Công điện 04/CĐ-BGTVT năm 2021 về ứng phó với vùng áp thấp trên biển Đông do Bộ Giao thông vận tải ban hành

04/CD-BGTVT,Công điện 04 2021,Bộ Giao thông vận tải,Ứng phó với vùng áp thấp trên biển Đông,Chủ động ứng phó với vùng áp thấp trên biển Đông,Ứng phó với vùng áp thấp,Tài nguyên - Môi trường BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2021

3

Công điện 04/CĐ-BKHĐT năm 2021 về tiếp tục hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư điện

04/CD-BKHDT,Công điện 04 2021,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Tiếp tục hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn,Hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 2025,Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 2025,Đầu tư BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 02/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2021

4

Chỉ thị 04-CT/TW năm 2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

04-CT/TW,Chỉ thị 04-CT 2021,Ban Chấp hành Trung ương,Tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác thu hồi tài sản,Thu hồi tài sản bị thất thoát trong vụ án hình sự về kinh tế,Thu hồi tài sản bị thất thoát vụ án hình sự về tham nhũng,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG

Ban hành: 02/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2021

5

Công điện 04/CĐ-LĐTBXH năm 2021 về tăng cường bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong đại dịch COVID-19 và phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước trẻ em trong mùa hè do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội điện

04/CD-LDTBXH,Công điện 04 2021,Bộ Lao động - Thương binh và X,Bảo vệ chăm sóc trẻ em trong đại dịch COVID19,Phòng chống tai nạn thương tích đuối nước trẻ em,Phòng chống đuối nước trẻ em trong mùa hè,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 01/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2021

6

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC năm 2021 hợp nhất Nghị định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

04/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 04 2021,Bộ Tài chính,Đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp,Sử dụng vốn tài sản tại doanh nghiệp,Quản lý vốn tài sản tại doanh nghiệp,Doanh nghiệp BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/05/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2021

7

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTNMT năm 2021 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

04/VBHN-BTNMT,Văn bản hợp nhất 04 2021,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai,Hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai,Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai 2013,Bất động sản BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/05/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2021

8

Công điện 04/CĐ-UBND năm 2021 về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

04/CD-UBND,Công điện 04 2021,Thành phố Hà Nội,Tăng cường phòng chống dịch bệnh COVID 19 Hà Nội,Tăng cường thực hiện phòng chống COVID 19 Hà Nội,Thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID 19 Hà Nội,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 29/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2021

9

Chỉ thị 04/CT-UBND về tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2021 do tỉnh Quảng Trị ban hành

04/CT-UBND,Chỉ thị 04 2021,Tỉnh Quảng Trị,Đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa,An toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ Quảng Trị,Đảm bảo an toàn công trình thủy lợi mùa lũ Quảng Trị,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 16/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2021

10

Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2021 về nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc, các ngư cụ bị cấm để khai thác thủy sản và tăng cường công tác bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

04/CT-UBND,Chỉ thị 04 2021,Tỉnh Ninh Bình,Cấm sử dụng chất nổ để khai thác thủy sản Ninh Bình,Cấm sử dụng xung điện để khai thác thủy sản Ninh Bình,Bảo vệ tái tạo nguồn lợi thủy sản Ninh Bình,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 15/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2021

11

Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2021 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

04/CT-UBND,Chỉ thị 04 2021,Tỉnh Phú Thọ,Tăng cường kỷ luật trong cơ quan hành chính Phú Thọ,Tăng cường kỷ cương trong cơ quan nhà nước Phú Thọ,Kỷ luật kỷ cương trong cơ quan hành chính tỉnh Phú Thọ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 13/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2021

12

Chỉ thị 04/CT-UBND về tăng cường công tác đảm bảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2021 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

04/CT-UBND,Chỉ thị 04 2021,Tỉnh Hà Tĩnh,Đảm bảm an toàn công trình thủy lợi mùa mưa lũ,An toàn công trình thủy lợi mùa mưa lũ Hà Tĩnh 2021,Công tác đảm bảm an toàn công trình thủy lợi,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 05/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2021

13

Chỉ thị 04/CT-UBND về điều hành thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 do thành phố Cần Thơ ban hành

04/CT-UBND,Chỉ thị 04 2021,Thành phố Cần Thơ,Điều hành thu chi ngân sách nhà nước thành phố Cần Thơ,Thu chi ngân sách nhà nước thành phố Cần Thơ 2021,Điều hành thu chi ngân sách thành phố Cần Thơ,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 31/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2021

14

Chỉ thị 04/CT-BYT năm 2021 về tăng cường thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong ngành y tế giai đoạn 2021-2025 do Bộ Y tế ban hành

04/CT-BYT,Chỉ thị 04 2021,Bộ Y tế,Tăng cường thực hiện công tác thi đua ngành y tế,Tăng cường công tác thi đua trong ngành y tế,Tăng cường công tác khen thưởng trong ngành y tế,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2021

15

Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2021 về tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

04/CT-UBND,Chỉ thị 04 2021,Tỉnh Bắc Kạn,Tăng đảm bảo an toàn vệ sinh lao động Bắc Kạn,Biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động Bắc Kạn,Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tỉnh Bắc Kạn 2021,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 25/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2021

16

Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng tại khu vực quy hoạch dự án phát triển trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

04/CT-UBND,Chỉ thị 04 2021,Tỉnh Bắc Giang,Tăng cường công tác quản lý đất đai Bắc Giang,Quản lý xây dựng tại khu vực quy hoạch dự án phát triển,Quản lý trật tự xây dựng Bắc Giang 2021,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 23/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2021

17

Nghị quyết 04/NQ-HĐND năm 2021 về danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025

04/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2021,Tỉnh Đắk Lắk,Danh mục đầu tư của Quỹ Đầu tư phát triển Đắk Lắk,Danh mục cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Đắk Lắk,Danh mục đầu tư cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Đắk Lắk,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 19/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2021

18

Chỉ thị 04/CT-UBND về tổ chức thực hiện Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021

04/CT-UBND,Chỉ thị 04 2021,Tỉnh Đắk Nông,Tổ chức thực hiện Tổng điều tra kinh tế tỉnh Đắk Nông,Tổ chức thực hiện điều tra cơ sở hành chính Đắk Nông,Tổ chức thực hiện điều tra cơ sở hành chính năm 2021,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 15/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2021

19

Chỉ thị 04/CT-UBND về tổ chức Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 do tỉnh Tiền Giang ban hành

04/CT-UBND,Chỉ thị 04 2021,Tỉnh Tiền Giang,Tổng điều tra kinh tế tỉnh Tiền Giang 2021,Điều tra cơ sở hành chính tỉnh Tiền Giang,Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 12/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2021

20

Nghị quyết 04/NQ-HĐND năm 2021 về điều chỉnh số liệu quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019 do tỉnh Hà Giang ban hành

04/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2021,Tỉnh Hà Giang,Điều chỉnh số liệu thu ngân sách Hà Giang,Quyết toán thu chi ngân sách địa phương Hà Giang,Điều chỉnh số liệu quyết toán thu ngân sách,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 11/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.116