Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 04/CT-NHNN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 4784 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 120.220 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 46.746 CÔNG VĂN
81

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 47:2001 về hạt giống Trám đen (Canarium nigrum Engl.) dùng để gieo ươm tạo cây con do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 47:2001 HẠT GIỐNG TRÁM ĐEN (Canarium nigrum Engl.) (C.tramdenum Dai et Jakovl = C. pimela Leenh) YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG SINH LÝ Tiêu chuẩn này áp dụng cho mọi lô hạt giống Trám đen (Canarium nigrum Engl.) dùng để gieo ươm tạo cây con trồng rừng. 1. Quy định chung 1.1. Mọi lô

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

82

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 46:2001 về hạt giống Trám trắng (Canarium album Rausch) dùng để gieo ươm tạo cây con do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 46:2001 HẠT GIỐNG TRÁM TRẮNG (Canarium album Raeusch) YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG SINH LÝ Tiêu chuẩn này áp dụng cho mọi lô hạt giống Trám trắng (Canarium album Raeusch) dùng để gieo ươm tạo cây con trồng rừng. 1. Quy định chung 1.1. Mọi lô hạt giống Trám trắng dùng để gieo trồng đều phải

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

83

Tiêu chuẩn ngành 04 TCN 23:2000 về quy phạm kỹ thuật trồng quế do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH 04 TCN 23:2000 QUY PHẠM KỸ THUẬT TRỒNG QUẾ (Cinamomum Cassia BL) (Ban hành theo Quyết định số : 05 /2000/QĐ-BNN/KHCN, ngày 25/01/2000 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn) Chương 1 : ĐIỀU KHOẢN CHUNG Điều 1. Nội dung, mục tiêu Quy phạm này quy định

Ban hành: 25/01/2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

84

Tiêu chuẩn ngành 04 TCN 22:2000 về quy phạm kỹ thuật trồng và khai thác cây luồng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH 04 TCN 22:2000 QUY PHẠM KỸ THUẬT TRỒNG VÀ KHAI THÁC CÂY LUỒNG (Dendrocalamus membranaceus Munro) (Ban hành theo Quyết định số :05/2000/QĐ-BNN/KHCN, ngày 25/01/2000 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn) Chương 1 ĐIỀU KHOẢN CHUNG Điều 1. Nội dung, mục tiêu Qui

Ban hành: 25/01/2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

85

Tiêu chuẩn ngành 04 TCN 21:2000 về quy phạm kỹ thuật trồng phi lao do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH 04 TCN 21:2000 QUY PHẠM KỸ THUẬT TRỒNG PHI LAO (Casuarina equisetifolia Forst ) (Ban hành theo Quyết định số : 05/2000/QĐ-BNN/KHCN, ngày 25/01/2000 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn) Chương 1 : ĐIỀU KHOẢN CHUNG Điều 1. Nội dung, mục tiêu Quy phạm

Ban hành: 25/01/2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

86

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9489:2012 (ASTM C1383 - 04) về bê tông - Xác định chiều dày của kết cấu dạng bản bằng phương pháp phản xạ xung va đập

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9489 : 2012 ASTM C1383 - 04 BÊ TÔNG - XÁC ĐỊNH CHIỀU DÀY CỦA KẾT CẤU DẠNG BẢN BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẢN XẠ XUNG VA ĐẬP Standard Test Method for Measuring the P-Wave Speed and the Thickness of Concrete Plates Using the Impact-Echo Method Lời nói đầu TCVN 9489:2012 được xây dựng

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2013

87

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5469:2007 (ISO 105-B04 : 1994) về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần B04: Độ bền màu với thời tiết nhân tạo: Phép thử với đèn hồ quang xenon

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5469:2007 VẬT LIỆU DỆT – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU – PHẦN B04: ĐỘ BỀN MÀU VỚI THỜI TIẾT NHÂN TẠO: PHÉP THỬ VỚI ĐÈN HỒ QUANG XENON Textiles – Tests for colour fastness – Part B04: Colour fastness to artificial weathering: Xenon arc fading lamp test 1. Phạm vi áp dụng

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

88

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5476:2007 (ISO 105-N04 : 1993) về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần N04: Độ bền màu với tẩy trắng: Natri clorit (mạnh)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5476:2007 VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU - PHẦN N04: ĐỘ BỀN MÀU VỚI TẨY TRẮNG: NATRI CLORIT (MẠNH) Textiles - Tests for colour fastness - Part N04: Colour fastness to bleaching: Sodium chlorite (severe) 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

89

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7864:2008 (ASTM D 5501-04) về Etanol nhiên liệu biến tính - Xác định hàm lượng etanol - Phương pháp sắc ký khí

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7864 : 2008 ETANOL NHIÊN LIỆU BIẾN TÍNH - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ETANOL - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ Denatured fuel ethanol - Determination of ethanol content - Gas chromatography method Lời nói đầu TCVN 7864 : 2008 được xây dựng trên cơ sở chấp nhận hoàn toàn tương đương với ASTM D 5501-04

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

90

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9491:2012 (ASTM C1583/C1583M - 04) về Bê tông - Xác định cường độ kéo bề mặt và cường độ bám dính bằng kéo trực tiếp (phương pháp kéo đứt)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9491:2012 ASTM C1583/C1583M - 04 BÊ TÔNG - XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ KÉO BỀ MẶT VÀ CƯỜNG ĐỘ BÁM DÍNH BẰNG KÉO TRỰC TIẾP (PHƯƠNG PHÁP KÉO ĐỨT) Standard test method for tensile strength of concrete surfaces and the bond strength or tensile strength of concrete repair and overlay materials

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2013

91

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3180:2007 (ASTM D 4737-04) về Nhiên liệu điêzen - Phương pháp tính toán chỉ số xêtan bằng phương trình bốn biến số

4737-04 Standard Test Method for Calculated Cetane Index by Four Variable Equation. TCVN 3180 : 2007 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC28/SC2 Nhiên liệu lỏng – Phương pháp thử biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. NHIÊN LIỆU ĐIÊZEN – PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN CHỈ SỐ XÊTAN BẰNG

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

92

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6018:2007 (ASTM D 524 - 04) về Sản phẩm dầu mỏ - Xác định cặn cacbon - Phương pháp Ramsbottom

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6018 : 2007 ASTM D 524 - 04 SẢN PHẨM DẦU MỎ - XÁC ĐỊNH CẶN CACBON - PHƯƠNG PHÁP RAMSBOTTOM Petroleum products - Determination of carbon residue - Ramsbottom method Lời nói đầu TCVN 6018 : 2007 thay thế TCVN 6018 : 1995. TCVN 6018 : 2007 tương đương với ASTM D 524 - 04

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

93

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2694:2007 (ASTM D 130 - 04e1) về Sản phẩm dầu mỏ - Phương pháp xác định độ ăn mòn đồng bằng phép thử tấm đồng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 2694:2007 ASTM D 130 - 04e1 SẢN PHẨM DẦU MỎ - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ ĂN MÒN ĐỒNG BẰNG PHÉP THỬ TẤM ĐỒNG Petroleum products - Test method for determination pf corrosiveness to copper by copper strip test Lời nói đầu TCVN 2694 : 2007 thay thế TCVN 2694 : 2000. TCVN

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

94

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5235:2002 (ISO 105-E04: 1994) về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần E04: Độ bền màu với mồ hôi do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5235: 2002 ISO 105-E04: 1994 VẬT LIỆU DỆT PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU PHẦN E04: ĐỘ BỀN MÀU VỚI MỒ HÔI Textiles - Tests for colour fastness Part E04: Colour fastness to perspiration Lời nói đầu TCVN 5235: 2002 thay thế cho TCVN 5235-90. TCVN 5235: 2002 hoàn

Ban hành: 07/11/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

95

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6019:2010 (ASTM D 2270-04) về Sản phẩm dầu mỏ - Tính toán chỉ số độ nhớt từ độ nhớt động học tại 40 độ C và 100 độ C

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6019:2010 ASTM D 2270-04 SẢN PHẨM DẦU MỎ - TÍNH TOÁN CHỈ SỐ ĐỘ NHỚT TỪ ĐỘ NHỚT ĐỘNG HỌC TẠI 40 °C VÀ 100 °C Standard practice for calculating viscosity index from kinematic viscosity at 40 °C and 100 °C Lời nói đầu TCVN 6019:2010 thay thế cho TCVN 6019:1995. TCVN

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2015

96

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2685:2008 (ASTM D 3227 - 04A) về Xăng, dầu hỏa, nhiên liệu tuốc bin hàng không và nhiên liệu chưng cất - Xác định lưu huỳnh (thiol mercaptan) - Phương pháp chuẩn độ điện thế

TCVN 2685:2008 ASTM D 3227 - 04A XĂNG, DẦU HỎA, NHIÊN LIỆU TUỐC BIN HÀNG KHÔNG VÀ NHIÊN LIỆU CHƯNG CẤT - XÁC ĐỊNH LƯU HUỲNH (THIOL MERCAPTAN) (PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ ĐIỆN THẾ) Gasoline, kerosine, aviation turbine, and distillate fuels - Determination of (thiol mercaptan) sulfur (potentiometric method) Lời

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2015

97

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3169:2008 (ASTM D 5443 - 04) về Phần cất dầu mỏ đến 200 độ C - Xác định parafin, naphten và hydrocacbon thơm - Phương pháp sắc ký khí đa chiều

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 3169 : 2008 ASTM D 5443 - 04 PHẦN CẤT DẦU MỎ ĐẾN 200 oC −XÁC ĐỊNH PARAFIN, NAPHTEN VÀ HYDROCACBON THƠM − PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ ĐA CHIỀU Petroleum distillates through 200 °C − Determination of paraffin, naphthene, and aromatic hydrocarbon type − Multi-dimensional gas chromatography

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2015

98

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6779:2008 (ASTM D 1796 - 04) về Nhiên liệu đốt lò - Xác định hàm lượng nước và cặn - Phương pháp ly tâm (Qui trình phòng thử nghiệm)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6779 : 2008 ASTM D 1796 - 04 NHIÊN LIỆU ĐỐT LÒ - XÁC ĐỊNH NƯỚC VÀ CẶN - PHƯƠNG PHÁP LY TÂM (QUI TRÌNH PHÒNG THỬ NGHIỆM) Fuel oils -Determination oF water and sediment - Centrifuge method (Laboratory proCedure) Lời nói đầu TCVN 6779 : 2008 thay thế TCVN 6779 : 2000. TCVN

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2015

99

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7759:2008 (ASTM D 4176 – 04e1) về Nhiên liệu chưng cất - Xác định nước tự do và tạp chất dạng hạt (phương pháp quan sát bằng mắt thường)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7759 : 2008 ASTM D 4176 – 04e1 NHIÊN LIỆU CHƯNG CẤT – XÁC ĐỊNH NƯỚC TỰ DO VÀ TẠP CHẤT DẠNG HẠT (PHƯƠNG PHÁP QUAN SÁT BẰNG MẮT THƯỜNG) Distillate fuels Determination of free water and particulate contamination (Visual inspection procedures) Lời nói đầu TCVN 7759 : 2008

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

100

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7758:2007 (ASTM D 6079 - 04e1) về Nhiên liệu điêzen - Phương pháp đánh giá độ bôi trơn bằng thiết bị chuyển động khứ hồi cao tần (HFRR)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7758 : 2007 ASTM D 6079 - 04 NHIÊN LIỆU ĐIÊZEN - PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ ĐỘ BÔI TRƠN BẰNG THIẾT BỊ CHUYỂN ĐỘNG KHỨ HỒI CAO TẦN (HFRR) Diesel fuels - Evaluating lubricity by the high-frequency reciprocating rig (HFRR) Lời nói đầu TCVN 7758 : 2007 được xây dựng trên cơ sở hoàn toàn

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45