Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 04/CT-NHNN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 4783 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 120.118 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 46.738 CÔNG VĂN
61

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 54:2002 về thiết bị gia công gỗ - Máy ép nhiệt - Yêu cầu an toàn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 54:2002 THIẾT BỊ GIA CÔNG GỖ - MÁY ÉP  NHIỆT - YÊU CẦU AN TOÀN Wood working equipment - Hot Press - Safety requirements (Ban hành kèm theo Quyết định số: 121 /2002/QĐ/BNN  ngày 22 tháng 11 năm 2002) 1   Phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu chung về an toàn đối với

Ban hành: 22/11/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

62

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 53:2002 về thiết bị gia công gỗ - Máy ép nhiệt - Yêu cầu kỹ thuật chung do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 53:2002 THIẾT BỊ GIA CÔNG GỖ - MÁY ÉP NHIỆT - YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG Wood working equipment  - Hot press - General technical requirements (Ban hành kèm theo Quyết định số: 121 /2002/QĐ/BNN  ngày 22 tháng  11 năm 2002) 1.Phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn này qui định yêu cầu kỹ thuật chung cho

Ban hành: 22/11/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

63

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 52:2002 về tiêu chuẩn vườn ươm giống cây lâm nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 52:2002 TIÊU CHUẨN VƯỜN ƯƠM CÂY GIỐNG LÂM NGHIỆP (Ban hành kèm theo quyết định số 3588/QĐ-BNN-KHCN, ngày 3/9/2002) I. QUY ĐỊNH CHUNG 1. Nội dung, mục tiêu Tiêu chuẩn này quy định những nguyên tắc và yêu cầu kỹ thuật áp dụng cho các loại vườn ươm tạo cây con từ hạt giống hoặc từ

Ban hành: 03/09/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

64

Tiêu chuẩn ngành TCN 04:1997 về mục lục hồ sơ do Cục Lưu trữ Nhà nước ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH TCN 04:1997 MỤC LỤC HỒ SƠ (INVENTORY) Mục lục hồ sơ lưư trữ là một trong những công cụ tra cứu cơ bản trong lưu trữ, dùng để thống kê các hồ sơ, cố định trật tự các hồ sơ theo phương án hệ thống hoá và phản ánh thành phần, nội dung các hồ sơ trong phông lưu trữ. Mục lục hồ sơ giúp cho việc quản

Ban hành: 02/03/1997

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

65

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 45:2001 về hạt giống Thông nhựa vùng thấp (Pinus merkusii Jungh. & de Vriese) dùng để gieo ươm tạo cây con hoặc trồng rừng bằng hạt gieo thẳng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 45:2001 HẠT GIỐNG THÔNG NHỰA VÙNG THẤP (Pinus merkusii Jungh. & de Vriese) YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG SINH LÝ Tiêu chuẩn này áp dụng cho mọi lô hạt giống Thông nhựa vùng thấp (Pinus merkusii Jungh. & de Vriese) dùng để gieo ươm tạo cây con hoặc trồng rừng bằng hạt gieo thẳng. 1. Quy định chung

Ban hành: 22/08/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

66

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 44: 2001 về hạt giống Thông nhựa vùng cao (Pinus merkusii Jungh. & de Vriese) dùng để gieo ươm tạo cây con hoặc trồng rừng bằng hạt gieo thẳng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 44: 2001 HẠT GIỐNG THÔNG NHỰA VÙNG CAO (Pinus merkusii Jungh. & de Vriese) YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG SINH LÝ Tiêu chuẩn này áp dụng cho mọi lô hạt giống Thông nhựa vùng cao (Pinus merkusii Jungh. & de Vriese) dùng để gieo ươm tạo cây con hoặc trồng rừng bằng phương pháp gieo hạt thẳng. 1.

Ban hành: 22/08/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

67

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 43:2001 về hạt giống Thông mã vĩ (Pinus massoniana Lamb.) dùng để gieo ươm tạo cây con hoặc trồng rừng bằng hạt gieo thẳng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 43:2001 HẠT GIỐNG THÔNG MÃ VĨ (Pinus massoniana Lamb.) YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG SINH LÝ Tiêu chuẩn này áp dụng cho mọi lô hạt giống Thông mã vĩ (Pinus massoniana Lamb.) dùng để gieo ươm tạo cây con hoặc trồng rừng bằng phương pháp gieo hạt thẳng. 1. Quy định chung 1.1. Mọi lô hạt giống

Ban hành: 22/08/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

68

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 42:2001 về hạt giống Thông Caribê (Pinus caribaea Morelet) dùng để gieo ươm tạo cây con trồng rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 42:2001 HẠT GIỐNG THÔNG CARIBÊ (Pinus caribaea Morelet) YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG SINH LÝ Tiêu chuẩn này áp dụng cho mọi lô hạt giống Thông Caribê (Pinus caribaea Morelet) dùng để gieo ươm tạo cây con hoặc trồng rừng bằng phương pháp gieo hạt thẳng. 1. Quy định chung 1.1. Mọi lô hạt

Ban hành: 22/08/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

69

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 41:2001 về hạt giống Thông ba lá (Pinus kesiya Royle ex. Gordon) dùng để gieo ươm tạo cây con do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 41:2001 HẠT GIỐNG THÔNG BA LÁ (Pinus kesiya Royle ex. Gordon) YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG SINH LÝ Tiêu chuẩn này áp dụng cho mọi lô hạt giống Thông ba lá (Pinus kesiya Royle ex. Gordon) dùng để gieo ươm tạo cây con hoặc trồng rừng bằng phương pháp gieo hạt thẳng. 1. Quy định chung 1.1.

Ban hành: 22/08/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

70

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 40:2001 về hạt giống Tếch (Tectona grandis L. F.) dùng để gieo ươm tạo cây con trồng rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 40:2001 HẠT GIỐNG TẾCH (GIÁ TỴ) (Tectona grandis Linn F.) YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG SINH LÝ Tiêu chuẩn này áp dụng cho mọi lô hạt giống Tếch (Tectona grandis Linn F.) dùng để gieo ươm tạo cây con trồng rừng. 1. Quy định chung 1.1. Mọi lô hạt giống Tếch dùng để gieo trồng đều phải được

Ban hành: 22/08/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

71

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 39:2001 về hạt giống Sa mộc (Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook.) dùng để gieo ươm tạo cây con trồng rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 39:2001 HẠT GIỐNG SA MỘC (Cunninghamia lanceolata Hook) YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG SINH LÝ Tiêu chuẩn này áp dụng cho mọi lô hạt giống Sa mộc (Cunninghamia lanceolata Hook) dùng để gieo ươm tạo cây con trồng rừng. 1. Quy định chung 1.1. Mọi lô hạt giống Sa mộc dùng để gieo trồng đều phải

Ban hành: 22/08/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

72

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 38:2001 về hạt giống Phi lao (Casuarina equisetifolia L.) dùng để gieo ươm tạo cây con do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 38:2001 HẠT GIỐNG PHI LAO (Casuarina equisetifolia L.) YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG SINH LÝ Tiêu chuẩn này áp dụng cho mọi lô hạt giống Phi lao (Casuarina equisetifolia L.) dùng để gieo ươm tạo cây con trồng rừng. 1. Quy định chung 1.1. Mọi lô hạt giống Phi lao dùng để gieo trồng đều phải

Ban hành: 22/08/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

73

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 37:2001 về hạt giống Mỡ (Manglietia glauca BL.) dùng để gieo ươm tạo cây con do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 37:2001 HẠT GIỐNG MỠ (Manglietia glauca BL.) YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG SINH LÝ Tiêu chuẩn này áp dụng cho mọi lô hạt giống Mỡ (Manglietia glauca BL.) dùng để gieo ươm tạo cây con trồng rừng. 1. Quy định chung 1.1. Mọi lô hạt giống Mỡ dùng để gieo trồng đều phải được kiểm nghiệm và có

Ban hành: 22/08/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

74

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 36:2001 về hạt giống Lát hoa (Churkasia tabularis A. Juss.) dùng để gieo ươm tạo cây con do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 36:2001 HẠT GIỐNG LÁT HOA (Churkasia tabularis A. Juss.) YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG SINH LÝ Tiêu chuẩn này áp dụng cho mọi lô hạt giống Lát hoa (Churkasia tabularis A. Juss.) dùng để gieo ươm tạo cây con trồng rừng. 1. Quy định chung 1.1. Mọi lô hạt giống Lát hoa dùng để gieo trồng đều

Ban hành: 22/08/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

75

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 35:2001 về hạt giống Keo tai tượng (Acacia mangium Wild) dùng để gieo ươm tạo cây con do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 35:2001 HẠT GIỐNG KEO TAI TƯỢNG (Acacia mangium Wild) YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG SINH LÝ Tiêu chuẩn này áp dụng cho mọi lô hạt giống Keo tai tượng (Acacia mangium Wild) dùng để gieo ươm tạo cây con hoặc trồng rừng bằng phương pháp gieo hạt thẳng. 1. Quy định chung 1.1. Mọi lô hạt giống

Ban hành: 22/08/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

76

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 34:2001 về hạt giống Keo lá tràm (Acacia auriculiformis A. Cunn ex Benth) dùng để gieo ươm tạo cây con do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 34:2001 HẠT GIỐNG KEO LÁ TRÀM (TRÀM BÔNG VÀNG) (Acacia auriculiformis A. Cunn ex Benth) YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG SINH LÝ Tiêu chuẩn này áp dụng cho mọi lô hạt giống Keo lá tràm (Acacia auriculiformis A. Cunn ex Benth) dùng để gieo ươm tạo cây con hoặc trồng rừng bằng phương pháp gieo hạt thẳng.

Ban hành: 22/08/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

77

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 33:2001 về hạt giống cây trồng lâm nghiệp – phương pháp kiểm nghiệm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 33:2001 HẠT GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP - PHƯƠNG PHÁP KIỂM NGHIỆM 1. Những quy định chung Tiêu chuẩn này quy định các khái niệm, phương pháp lấy mẫu, trình tự và phương pháp kiểm nghiệm, xác định các chỉ tiêu chất lượng sinh lý của hạt giống cây trồng lâm nghiệp, bao gồm: độ thuần, trọng

Ban hành: 22/08/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

78

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 50:2001 về hạt giống Giổi dùng để gieo ươm tạo cây con do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 50:2001 HẠT GIỐNG GIỔI (Michelia hypolampra Dandy = Talauma gioi A.Chev.) YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG SINH LÝ Tiêu chuẩn này áp dụng cho mọi lô hạt giống Giổi (Michelia hypolampra Dandy = Talauma gioi A.Chev.) dùng để gieo ươm tạo cây con trồng rừng. 1. Quy định chung 1.1. Mọi lô hạt

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

79

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 49:2001 về hạt giống Huỷnh (Tarrietia javanica Bl.) dùng để gieo ươm tạo cây con do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 49:2001 HẠT GIỐNG HUỶNH (Tarrietia javanica Bl.) YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG SINH LÝ Tiêu chuẩn này áp dụng cho mọi lô hạt giống Huỷnh (Tarrietia javanica Bl.) dùng để gieo ươm tạo cây con trồng rừng. 1. Quy định chung 1.1. Mọi lô hạt giống Huỷnh dùng để gieo trồng đều phải được kiểm

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

80

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 48:2001 về hạt giống Quế (Cinnamomum cassia Bl.) dùng để gieo ươm tạo cây con do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 48:2002 HẠT GIỐNG QUẾ (Cinnamomum cassia Bl.) YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG SINH LÝ Tiêu chuẩn này áp dụng cho mọi lô hạt giống Quế (Cinnamomum cassia Bl.) dùng để gieo ươm tạo cây con trồng rừng. 1. Quy định chung 1.1. Mọi lô hạt giống Quế dùng để gieo trồng đều phải được kiểm nghiệm và

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.233.78