Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 04/CT-NHNN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 4786 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 120.270 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 46.748 CÔNG VĂN
21

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 04:2009/BTNMT về xây dựng lưới tọa độ do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 04:2009/BTNMT VỀ XÂY DỰNG LƯỚI TỌA ĐỘ QCVN 04 : 2009/BTNMT do Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam biên soạn, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành theo Thông tư số: 06/2009/TT-BTNMT ngày 18 tháng 6 năm 2009. I. QUY ĐỊNH CHUNG 1. Phạm vi

Ban hành: 18/06/2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

23

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 04:2009/BTC về dự trữ nhà nước đối với bè cứu sinh nhẹ do Bộ Tài chính ban hành

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 04:2009/BTC VỀ DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI BÈ CỨU SINH NHẸ (National technical regulation on national reserve of raft-type life-saving apparatus) Lời nói đầu QCVN 04: 2009/BTC do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với bè cứu sinh nhẹ biên

Ban hành: 26/03/2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

24

Tiêu chuẩn ngành TCN 04:2004 về thóc dự trữ Quốc gia - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Tài chính ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH TCN 04:2004 THÓC DỰ TRỮ QUỐC GIA - YÊU CẦU KỸ THUẬT Paddy for stored purpose - Technical requirements 1  Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu chất lượng đối với thóc nhập kho dùng để Dự trữ quốc gia. 2  Tiêu chuẩn trích dẫn TCVN 5451 : 1991 (ISO 950: 1979). Ngũ

Ban hành: 14/04/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

25

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7835-F04:2007 (ISO 105 - F04 : 2001) về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần F04: Yêu cầu kỹ thuật cho vải thử kèm bằng polyeste

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7835 - F04 : 2007 ISO 105 - F04 : 2001 VẬT LIỆU DỆT – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU – PHẦN F04: YÊU CẦU KỸ THUẬT CHO VẢI THỬ KÈM BẰNG POLYESTE Textiles - Tests for colour fastness – Part F04: Specification for polyester adjacent fabric Lời nói đầu Bộ TCVN 7835 - F: 2007 thay thế

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

26

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 86:2006 về quy phạm kỹ thuật nuôi trăn đất và trăn gấm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 86:2006 QUY PHẠM KỸ THUẬT NUÔI TRĂN ĐẤT VÀ TRĂN GẤM 1. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Mục tiêu, nội dung Quy phạm kỹ thuật này quy định các nguyên tắc kỹ thuật cơ bản trong gây nuôi sinh sản Trăn đất (Python molurus bivittatus Linnaeus, 1785) và Trăn gấm (Python reticulatus Schneider,1801),

Ban hành: 31/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

27

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 87:2006 về quy phạm kỹ thuật nuôi cá sấu nước ngọt do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 87:2006 QUY PHẠM KỸ THUẬT VỀ NUÔI CÁ SẤU NƯỚC NGỌT 1. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Mục tiêu, nội dung Quy phạm kỹ thuật này quy định các kỹ thuật chủ yếu trong gây nuôi sinh sản Cá sấu nước ngọt (Crocodylus siamensis Linnaeus, 1785) bao gồm các quy định về chuồng trại; kỹ thuật chọn

Ban hành: 31/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

28

Tiêu chuẩn ngành 04 TCN 88:2006 về quy trình phòng cháy, chữa cháy rừng tràm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH 04 TCN 88:2006 QUY TRÌNH PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG TRÀM (Ban hành kèm theo quyết định số 4110QĐ/ BNN - KHCN ngày 31 tháng 12 năm 2006 của Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi áp dụng Văn bản này quy định những yêu cầu về kỹ thuật phòng

Ban hành: 31/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

29

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 125:2006 về quy phạm kỹ thuật nuôi rắn hổ mang do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 125:2006 QUY PHẠM KỸ THUẬT NUÔI RẮN HỔ MANG 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Mục tiêu, nội dung Quy phạm này quy định các nguyên tắc và yêu cầu kỹ thuật cơ bản trong gây nuôi sinh sản các loài rắn hổ mang Naja atra, Naja kaouthia, Naja siamensis (sau đây gọi chung là rắn), bao gồm các

Ban hành: 31/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

30

Tiêu chuẩn ngành 04 TCN 89:2006 về quy phạm phòng cháy, chữa cháy rừng thông do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH 04 TCN 89:2006 QUY PHẠM PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG THÔNG (Ban hành kèm theo quyết định số 4110QĐ/ BNN - KHCN ngày 31 tháng 12 năm 2006 của Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi áp dụng Quy phạm này quy định những nội dung cơ bản về kỹ

Ban hành: 31/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

31

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 141:2006 về quy trình kỹ thuật trồng bời lời đỏ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 141:2006 QUY TRÌNH KỸ THUẬT TRỒNG BỜI LỜI ĐỎ 1. Những quy định chung 1.1. Nội dung, mục tiêu Quy trình này quy định nguyên tắc, nội dung và yêu cầu kỹ thuật trồng Bời lời đỏ để lấy vỏ từ khâu xác định điều kiện gây trồng, giống, tạo cây con, trồng, chăm sóc đến bảo vệ, nuôi dưỡng, khai

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

32

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 142:2006 về quy trình kỹ thuật trồng thảo quả do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 142:2006 QUY TRÌNH KỸ THUẬT TRỒNG THẢO QUẢ 1. QUY ĐỊNH CHUNG. 1.1. Nội dung, mục tiêu Quy trình này quy định những nguyên tắc, nội dung và yêu cầu kỹ thuật trồng thảo quả để lấy quả, từ khâu xác định điều kiện gây trồng, sản xuất cây giống, trồng, chăm sóc, bảo vệ đến khâu thu hái,

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

33

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 143:2006 về quy trình kỹ thuật tỉa thưa rừng thông đuôi ngựa do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 143:2006 QUY TRÌNH KỸ THUẬT TỈA THƯA RỪNG THÔNG ĐUÔI NGỰA 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Mục tiêu, nội dung Quy trình này quy định những nguyên tắc, nội dung và kỹ thuật tỉa thưa rừng trồng thông đuôi ngựa trồng thuần loài, đều tuổi nhằm nâng cao năng suất và sản lượng rừng ở tuổi khai

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

34

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 145:2006 về quy trình kỹ thuật trồng rừng tràm lá dài do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 145:2006 QUI TRÌNH KỸ THUẬT TRỒNG RỪNG TRÀM LÁ DÀI 1. QUI ĐỊNH CHUNG 1.1. Nội dung, mục tiêu Quy trình này qui định những nội dung và yêu cầu kỹ thuật trồng rừng tràm lá dài gồm các khâu xác định điều kiện gây trồng, giống và sản xuất cây con, trồng, chăm sóc nuôi dưỡng và bảo vệ rừng

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

35

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 146:2006 về quy trình kỹ thuật trồng trúc sào do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 146:2006 QUY TRÌNH KỸ THUẬT TRỒNG TRÚC SÀO 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Nội dung, mục tiêu Quy trình này quy định những nội dung kỹ thuật từ khâu xác định điều kiện gây trồng, tạo giống, trồng, chăm sóc, nuôi dưỡng, quản lý, bảo vệ đến khai thác rừng trúc sào để cung cấp nguyên liệu sản

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

36

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 127:2006 về quy trình kỹ thuật tỉa thưa rừng quế (cinnamomum cassia blume) trồng thuần loài đều tuổi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 127:2006 QUI TRÌNH KỸ THUẬT TỈA THƯA RỪNG QUẾ (CINNAMOMUM CASSIA BLUME) TRỒNG THUẦN LOÀI ĐỀU TUỔI 1. QUI ĐỊNH CHUNG 1.1. Nội dung, mục tiêu Qui trình này quy định những nguyên tắc, nội dung, yêu cầu và kỹ thuật tỉa thưa các lâm phần quế (Cinnamomum cassia Blume) trồng thuần loài đều

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

37

Tiêu chuẩn ngành 04 TCN 131:2006 (a) về biểu khối lượng và thể tích cây luồng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH 04 TCN 131:2006 (a)BIỂU KHỐI LƯỢNG VÀ THỂ TÍCH CÂY LUỒNG Cây Luồng (Dendrocalamus membranaceus Munro) thuộc họ phụ tre (Bambusoideae), luồng có thân mọc cụm, thân khí sinh thẳng không có gai, tuổi cho sản phẩm đến sớm (3 - 4 năm) và cho thu hoạch hàng năm như măng, thân khí sinh. Cây Luồng đã và đang

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

38

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 132:2006 về biểu sinh trưởng và sản lượng tạm thời rừng keo lai trồng thuần loài do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 132:2006 BIỂU SINH TRƯỞNG VÀ SẢN LƯỢNG TẠM THỜI RỪNG KEO LAI TRỒNG THUẦN LOÀI Giống lai tự nhiên giữa Keo tai tượng (Acacia mangium) và Keo lá tràm (Acacia auriculiformis) tạm gọi tắt là Keo lai, đã được trung tâm nghiên cứu giống cây rừng chọn lọc, nhân giống, khảo nghiệm thành công và được Bộ

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

39

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 147:2006 về tiêu chuẩn công nhận giống cây trồng lâm nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 147:2006 TIÊU CHUẨN CÔNG NHẬN GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP Bản tiêu chuẩn này được xây dựng trên cơ sở các văn bản sau đây: - Pháp lệnh giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH 11 của Uỷ ban thường vụ quốc hội (ban hành theo Lệnh của Chủ tich nước số 03/2004/L-CTN ngày 5 tháng 4 năm 2004).

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

40

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 129:2006 về quy trình kỹ thuật trồng rừng lát Mêxico do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 129:2006 QUY TRÌNH KỸ THUẬT TRỒNG RỪNG LÁT MÊXICO 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Nội dung, mục tiêu Quy trình này quy định những nội dung yêu cầu và kỹ thuật trồng Lát Mêxico (Cedrela odorata) từ khâu xác định điều kiện gây trồng, nguồn giống, tạo cây con, trồng, chăm sóc, quản lý bảo

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.0