Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 04/2020/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 178531 văn bản

81

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền của thành phố Hà Nội

04/2021/QD-UBND,Quyết định 04 2021,Thành phố Hà Nội,Quản lý hội nghị hội thảo quốc tế Hà Nội,Quy chế tổ chức hội nghị hội thảo quốc tế Hà Nội,Tổ chức hội nghị hội thảo quốc tế,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 01/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2021

82

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND quy định về nội dung, mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2021-2026

04/2021/QD-UBND,Quyết định 04 2021,Tỉnh Hà Nam,Mức chi bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp,Mức chi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV Hà Nam,Mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Hà Nam 2021,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 29/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2021

83

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND quy định trách nhiệm quản lý, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng trụ nước chữa cháy trên địa bàn tỉnh Bình Phước

04/2021/QD-UBND,Quyết định 04 2021,Tỉnh Bình Phước,Trách nhiệm quản lý trụ nước chữa cháy tỉnh Bình Phước,Trách nhiệm bảo dưỡng trụ nước chữa cháy Bình Phước,Sử dụng bảo quản trụ nước chữa cháy tỉnh Bình Phước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 23/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2021

84

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND quy định về trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa

04/2021/QD-UBND,Quyết định 04 2021,Tỉnh Khánh Hòa,Xử lý văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan,Lưu trữ văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan,Trao đổi văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 15/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2021

85

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

04/2021/QD-UBND,Quyết định 04 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế tổ chức của Văn phòng Ủy ban Hồ Chí Minh,Quy chế hoạt động của Văn phòng Ủy ban Hồ Chí Minh,Quy chế của Văn phòng Ủy ban nhân dân Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 11/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2021

86

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Định

04/2021/QD-UBND,Quyết định 04 2021,Tỉnh Bình Định,Quy chế quản lý kinh phí khuyến công Bình Định,Quy chế sử dụng kinh phí khuyến công Bình Định,Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công,Thương mại,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 10/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2021

87

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND quy định về chế độ báo cáo định kỳ phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành trên địa bàn thành phố Cần Thơ

04/2021/QD-UBND,Quyết định 04 2021,Thành phố Cần Thơ,Chế độ báo cáo định kỳ phục vụ công tác chỉ đạo Cần Thơ,Chế độ báo cáo định kỳ phục vụ công tác điều hành Cần Thơ,Chế độ báo cáo định kỳ phục vụ công tác chỉ đạo điều hành,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG

Ban hành: 10/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2021

88

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2021

04/2021/QD-UBND,Quyết định 04 2021,Tỉnh Bến Tre,Điều chỉnh giá đất để xác định nghĩa vụ tài chính,Hệ số điều chỉnh giá đất Bến Tre,Giá đất để xác định nghĩa vụ tài chính Bến Tre,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 09/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2021

89

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND về giá trị xây dựng mới nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc trên đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai

04/2021/QD-UBND,Quyết định 04 2021,Tỉnh Gia Lai,Giá trị xây dựng mới nhà trên đất tỉnh Gia Lai,Giá trị xây dựng mới nhà vật kiến trúc trên đất,Giá trị xây dựng công trình xây dựng trên đất,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 08/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2021

90

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình

04/2021/QD-UBND,Quyết định 04 2021,Tỉnh Ninh Bình,Định mức sử dụng xe ô tô lĩnh vực y tế tỉnh Ninh Bình,Tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô lĩnh vực y tế tỉnh Ninh Bình,Tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô lĩnh vực y tế,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 08/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2021

91

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La

04/2021/QD-UBND,Quyết định 04 2021,Tỉnh Sơn La,Bãi bỏ các Quyết định Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La,Bãi bỏ các Quyết định của Uỷ ban tỉnh Sơn La,Bãi bỏ quy trình di dân tái định cư Dự án thủy điện Sơn La,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 08/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2021

92

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND năm 2021 về giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng biện pháp chôn lấp tại bãi rác Khánh Sơn do thành phố Đà Nẵng ban hành

04/2021/QD-UBND,Quyết định 04 2021,Thành phố Đà Nẵng,Giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt,Giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt Đà Nẵng,Giá xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại bãi rác Khánh Sơn,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG

Ban hành: 04/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2021

93

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND quy định về định mức kinh tế kỹ thuật mô hình khuyến nông áp dụng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

04/2021/QD-UBND,Quyết định 04 2021,Tỉnh Vĩnh Long,Định mức kinh tế mô hình khuyến nông tỉnh Vĩnh Long,Định mức kỹ thuật mô hình khuyến nông tỉnh Vĩnh Long,Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông tỉnh Vĩnh Long ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 03/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2021

94

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

04/2021/QD-UBND,Quyết định 04 2021,Tỉnh Quảng Ngãi,Quản lý kinh doanh theo phương thức đa cấp,Kinh doanh theo phương thức đa cấp Quảng Ngãi,Quản lý hoạt động kinh doanh theo đa cấp,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2021

95

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 22/2019/QĐ-UBND quy định về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

04/2021/QD-UBND,Quyết định 04 2021,Tỉnh Ninh Thuận,Bãi bỏ Quyết định 22/2019/QĐ-UBND Ninh Thuận,Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tỉnh Ninh Thuận,Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 01/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2021

96

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

04/2021/QD-UBND,Quyết định 04 2021,Tỉnh Quảng Bình,Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021,Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Quảng Bình,Hệ số điều chỉnh giá đất Quảng Bình 2021,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 01/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2021

97

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND quy định về Danh mục tài sản cố định đặc thù; Danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hậu Giang

04/2021/QD-UBND,Quyết định 04 2021,Tỉnh Hậu Giang,Danh mục tài sản cố định đặc thù tỉnh Hậu Giang,Thời gian sử dụng tài sản cố định tỉnh Hậu Giang,Tỷ lệ hao mòn tài sản cố định tỉnh Hậu Giang,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 26/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2021

98

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND quy định về mức chi thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu; thù lao thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh Điện Biên

04/2021/QD-UBND,Quyết định 04 2021,Tỉnh Điện Biên,Thù lao cho người đọc để kiểm tra báo chí lưu chiểu,Thù lao cho người nghe để kiểm tra báo chí lưu chiểu,Thù lao cho người xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 26/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2021

99

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND quy định về theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo trên địa bàn tỉnh Kon Tum

04/2021/QD-UBND,Quyết định 04 2021,Tỉnh Kon Tum,Kiểm tra thực hiện kết luận nội dung tố cáo tỉnh Kon Tum,Kiểm tra thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại Kon Tum,Đôn đốc thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại Kon Tum,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 25/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2021

100

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hải Phòng

04/2021/QD-UBND,Quyết định 04 2021,Thành phố Hải Phòng,An toàn lao động trong thi công xây dựng công trình,Quản lý an toàn lao động thi công xây dựng công trình,Thi công xây dựng công trình thành phố Hải Phòng,Lao động - Tiền lương,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG

Ban hành: 22/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.179.79