Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 04/2020/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 209917 văn bản

141

Chỉ thị 04/CT-UBND về điều hành đầu tư công năm 2021 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

- Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/CT-UBND Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 03 tháng 02 năm 2021 CHỈ THỊ VỀ VIỆC ĐIỀU HÀNH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021 Thực hiện Nghị quyết số 112/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI, Kỳ họp thứ Mười chín về phê duyệt

Ban hành: 03/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2021

142

Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2021 về biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

04/CT-UBND,Chỉ thị 04 2021,Tỉnh Gia Lai,Phòng chống dịch bệnh Covid-19,Biện pháp phòng chống dịch Covid-19,Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------

Ban hành: 03/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2021

143

Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2021 về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/CT-UBND Vĩnh Long, ngày 29 tháng 01 năm 2021 CHỈ THỊ VỀ TỔ CHỨC CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026 Ngày 17/11/2020, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 133/2020/QH14 về

Ban hành: 29/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2021

144

Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2021 tổ chức thực hiện Nghị định 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo do thành phố Hải Phòng ban hành

04/CT-UBND,Chỉ thị 04 2021,Thành phố Hải Phòng,Thực hiện Nghị định 137/2020/NĐ-CP Hải Phòng,Tổ chức thực hiện quản lý pháo thành phố Hải Phòng,Tổ chức thực hiện sử dụng pháo Hải Phòng 2021,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 28/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2021

145

Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2021 về biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

04/CT-UBND,Chỉ thị 04 2021,Tỉnh Đồng Nai,Biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 ,Biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Nai,Quy định biện pháp phòng chống dịch Covid-19,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 28/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2021

146

Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2021 về tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do tỉnh Nghệ An ban hành

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/CT-UBND Nghệ An, ngày 22 tháng 01 năm 2021 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026 Ngày 19/6/2020, Quốc hội ban hành Nghị

Ban hành: 22/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2021

147

Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2021 tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/CT-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 21 tháng 01 năm 2021 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TỔ CHỨC CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026 Ngày 17 tháng 11 năm 2020, Quốc

Ban hành: 21/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2021

148

Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2021 về công tác Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Sơn La

--------------- Số: 04/CT-UBND Sơn La, ngày 15 tháng 01năm 2021 CHỈ THỊ VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA Thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa,

Ban hành: 15/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2021

149

Kế hoạch 04/KH-UBND về công tác văn thư, lưu trữ năm 2021 do tỉnh Vĩnh Long ban hành

04/KH-UBND,Tỉnh Vĩnh Long,Công tác văn thư lưu trữ,Công tác văn thư tỉnh Vĩnh Long,Công tác lưu trữ tỉnh Vĩnh Long,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/KH-UBND

Ban hành: 14/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2021

150

Kế hoạch 04/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 do tỉnh Cà Mau ban hành

04/KH-UBND Cà Mau, ngày 13 tháng 01 năm 2021 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2021 Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày

Ban hành: 13/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2021

151

Kế hoạch 04/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chỉ thị 41/CT-TTg về giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn do tỉnh Ninh Bình ban hành

phúc --------------- Số: 04/KH-UBND Ninh Bình, ngày 12 tháng 01 năm 2021 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THƯC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 41/CT-TTG NGÀY 01/12/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẤP BÁCH TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN Thực hiện Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày

Ban hành: 12/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2021

152

Kế hoạch 04/KH-UBND về công tác văn thư, lưu trữ năm 2021 do thành phố Hải Phòng ban hành

Hạnh phúc --------------- Số: 04/KH-UBND Hải Phòng, ngày 11 tháng 01 năm 2021 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ NĂM 2021 Thực hiện Công văn số 6679/BNV-VTLTNN ngày 18/12/2020 của Bộ Nội vụ về phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2021, Ủy ban nhân dân

Ban hành: 11/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2021

153

Chỉ thị 04/CT-UBND về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

04/CT-UBND,Chỉ thị 04 2021,Tỉnh Quảng Ngãi,Đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công,Thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công tỉnh Quảng Ngãi,Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 09/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2021

154

Kế hoạch 04/KH-UBND về Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 do tỉnh Sóc Trăng ban hành

04/KH-UBND,Tỉnh Sóc Trăng,Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Sóc Trăng,Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Sóc Trăng,Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Sóc Trăng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 07/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2021

155

Kế hoạch 04/KH-UBND về công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội

04/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Công tác kiểm soát thủ tục hành chính Hà Nội,Kiểm soát thủ tục hành chính thành phố Hà Nội,Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính Hà Nội 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2021

156

Quyết định 04/QĐ-UBND công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của tỉnh Quảng Ngãi

04/QD-UBND,Quyết định 04 2021,Tỉnh Quảng Ngãi,Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước,Công khai dự toán ngân sách nhà nước Quảng Ngãi,Dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Ngãi 2021,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 07/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2021

157

Kế hoạch 04/KH-UBND về trồng, chăm sóc và bảo vệ cây phân tán trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2021

04/KH-UBND,Tỉnh Sơn La,Trồng cây phân tán tỉnh Sơn La,Kế hoạch chăm sóc cây phân tán tỉnh Sơn La,Bảo vệ cây phân tán tỉnh Sơn La ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/KH-UBND

Ban hành: 05/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

158

Quyết định 04/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Xuất bản in và phát hành thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh

04/QD-UBND,Quyết định 04 2021,Tỉnh Trà Vinh,Công bố thủ tục về Xuất bản Sở Thông tin tỉnh Trà Vinh,Thủ tục về in và phát hành Sở Thông tin tỉnh Trà Vinh,Công bố thủ tục của Sở Thông tin tỉnh Trà Vinh 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 04/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2021

159

Quyết định 04/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 99 thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre

04/QD-UBND,Quyết định 04 2021,Tỉnh Bến Tre,Quy trình giải quyết thủ tục về tài nguyên Bến Tre,Giải quyết thủ tục về môi trường Sở Tài nguyên Bến Tre,Thủ tục về tài nguyên môi trường Sở Tài nguyên Bến Tre,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 04/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2021

160

Quyết định 04/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch phòng, chống bệnh Lở mồm long móng trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2021-2025

04/QD-UBND,Quyết định 04 2021,Tỉnh Sơn La,Phòng chống bệnh Lở mồm long móng tỉnh Sơn La,Kế hoạch phòng chống bệnh Lở mồm long móng,Phòng chống Lở mồm long móng Sơn La 2021 2025 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.36