Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 04/2020/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 232456 văn bản

121

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

04/2021/QD-UBND,Quyết định 04 2021,Tỉnh Vĩnh Phúc,Giải quyết nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài Vĩnh Phúc,Quy chế nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài Vĩnh Phúc,Phối hợp giải quyết nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 01/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2021

122

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND về phân công thẩm định giá đối với tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

04/2021/QD-UBND,Quyết định 04 2021,Tỉnh Lạng Sơn,Thẩm định giá đối với tài sản nhà nước Lạng Sơn,Phân công thẩm định giá đối với tài sản nhà nước,Quy định phân công thẩm định giá tài sản nhà nước,Dịch vụ pháp lý,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 29/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2021

123

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND về phân cấp quản lý nhà nước đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

04/2021/QD-UBND,Quyết định 04 2021,Tỉnh Tây Ninh,An toàn thực phẩm ngành Nông nghiệp,Quản lý an toàn thực phẩm tỉnh Tây Ninh,Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2021

124

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND bổ sung khoản 1 Điều 2 Quyết định 10/2017/QĐ-UBND về khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

04/2021/QD-UBND,Quyết định 04 2021,Tỉnh Sóc Trăng,Bổ sung Quyết định 10/2017/QĐ-UBND Sóc Trăng,Khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá Sóc Trăng,Khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá Sóc Trăng 2021,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 27/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2021

125

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND về Quy chế công tác thi đua, khen thưởng đối với lực lượng Công an xã bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Phú Yên

04/2021/QD-UBND,Quyết định 04 2021,Tỉnh Phú Yên,Công tác thi đua khen thưởng đối với Bảo vệ dân phố,Thi đua khen thưởng đối với Bảo vệ dân phố tỉnh Phú Yên,Quy chế thi đua khen thưởng đối với Bảo vệ dân phố,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 26/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2021

126

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định kèm theo Quyết định 07/2017/QĐ-UBND do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

04/2021/QD-UBND,Quyết định 04 2021,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Sửa đổi Quyết định 07/2017/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế,Bảo vệ môi trường trong chăn nuôi gia súc gia cầm Huế,Bảo vệ môi trường chăn nuôi gia súc quy mô trang trại,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 25/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2021

127

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND quy định về việc phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã sử dụng nguồn thu từ Quỹ Phòng, chống thiên tai; và việc quản lý, sử dụng Quỹ thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai do tỉnh Đắk Lắk ban hành

04/2021/QD-UBND,Quyết định 04 2021,Tỉnh Đắk Lắk,Sử dụng Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Đắk Lắk,Quản lý Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Đắk Lắk,Phân cấp sử dụng nguồn thu Quỹ Phòng chống thiên tai,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 25/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2021

128

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động của xe trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

04/2021/QD-UBND,Quyết định 04 2021,Tỉnh Quảng Ninh,Hoạt động xe trung chuyển hành khách Quảng Ninh,Quản lý hoạt động của xe trung chuyển hành khách,Hoạt động của xe trung chuyển hành khách 2021,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 22/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2021

129

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

04/2021/QD-UBND,Quyết định 04 2021,Tỉnh Thái Nguyên,Bãi bỏ văn bản quy phạm lĩnh vực Nông nghiệp,Bãi bỏ văn bản lĩnh vực Nông nghiệp Thái Nguyên,Bãi bỏ văn bản về Nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 22/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2021

130

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND về thực hiện Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND quy định phân bổ nguồn vốn xổ số kiến thiết thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Long An ban hành

04/2021/QD-UBND,Quyết định 04 2021,Tỉnh Long An,Thực hiện Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND Long An,Phân bổ nguồn vốn Xổ số kiến thiết tỉnh Long An,Nguồn vốn xổ số kiến thiết xây dựng nông thôn mới,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 20/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2021

131

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND về Bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

04/2021/QD-UBND,Quyết định 04 2021,Tỉnh Bắc Kạn,Bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ nhà Bắc Kạn,Lệ phí trước bạ nhà ở Bắc Kạn,Căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà Bắc Kạn,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 20/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2021

132

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND quy định về điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

04/2021/QD-UBND,Quyết định 04 2021,Tỉnh Lâm Đồng,Điều kiện tách thửa đất đối với từng loại đất Lâm Đồng,Điều kiện hợp thửa đất đối với từng loại đất Lâm Đồng,Diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 19/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2021

133

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND về Bộ đơn giá sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng tỉnh Đồng Nai

04/2021/QD-UBND,Quyết định 04 2021,Tỉnh Đồng Nai,Bộ đơn giá sửa chữa công trình xây dựng tỉnh Đồng Nai,Bộ đơn giá bảo dưỡng công trình xây dựng tỉnh Đồng Nai,Bộ đơn giá sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 18/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2021

134

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

04/2021/QD-UBND,Quyết định 04 2021,Tỉnh An Giang,Bãi bỏ văn bản pháp luật lĩnh vực bảo hiểm xã hội,Bãi bỏ văn bản pháp luật quy phạm An Giang,An Giang bãi bỏ văn bản pháp luật về bảo hiểm,Bảo hiểm ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 18/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2021

135

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND quy định về cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai do tỉnh Hòa Bình ban hành

04/2021/QD-UBND,Quyết định 04 2021,Tỉnh Hòa Bình,Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai tỉnh Hòa Bình,Thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai,Cưỡng chế thi hành giải quyết tranh chấp đất đai,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 15/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2021

136

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND về phân cấp thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

04/2021/QD-UBND,Quyết định 04 2021,Tỉnh Bình Thuận,Phân cấp thu phí bảo vệ môi trường Bình Thuận,Phí bảo vệ môi trường nước thải công nghiệp Bình Thuận,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 14/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2021

137

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ tổ chức, cá nhân đầu tư, đổi mới công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An thực hiện Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND

04/2021/QD-UBND,Quyết định 04 2021,Tỉnh Nghệ An,Tổ chức đầu tư ứng dụng tiến bộ khoa học tỉnh Nghệ An,Hỗ trợ tổ chức đầu tư ứng dụng tiến bộ khoa học,Chính sách hỗ trợ tổ chức đầu tư tiến bộ khoa học,Sở hữu trí tuệ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 14/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2021

138

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Bản quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Lào Cai kèm theo Quyết định 150/2016/QĐ-UBND

04/2021/QD-UBND,Quyết định 04 2021,Tỉnh Lào Cai,Sửa đổi Quyết định 150/2016/QĐ-UBND tỉnh Lào Cai,Sửa đổi quyền hạn của Sở Ngoại vụ tỉnh Lào Cai,Sửa đổi cơ cấu tổ chức Sở Ngoại vụ Lào Cai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 13/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2021

139

Thông tư 04/2020/TT-BXD hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng ngành Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

04/2020/TT-BXD,Thông tư 04 2020,Bộ Xây dựng,Công tác thi đua khen thưởng ngành Xây dựng,Hướng dẫn thi đua khen thưởng ngành Xây dựng,Thi đua khen thưởng trong ngành Xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2021

140

Quyết định 2020/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ninh

2020/QD-UBND,Quyết định 2020 2020,Tỉnh Quảng Ninh,Công bố thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ninh,Thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp Quảng Ninh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 17/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.50.201