Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 04/2020/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 232481 văn bản

81

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 22/2015/QĐ-UBND quy định, trình tự thực hiện việc xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Bình Dương

04/2021/QD-UBND,Quyết định 04 2021,Tỉnh Bình Dương,Bãi bỏ Quyết định 22/2015/QĐ-UBND Bình Dương,Bãi bỏ quy định xác định giá đất cụ thể Bình Dương,Bãi bỏ trình tự xác định giá đất cụ thể Bình Dương,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 29/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2021

82

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND quy định về đào tạo, sát hạch để cấp giấy phép lái xe mô tô hai bánh hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

04/2021/QD-UBND,Quyết định 04 2021,Tỉnh Quảng Nam,Sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô hai bánh hạng A1,Cấp giấy phép lái xe mô tô hai bánh hạng A1 Quảng Nam,Cấp giấy phép lái xe mô tô cho đồng bào dân tộc thiểu số,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 22/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2021

83

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 63/2011/QĐ-UBND quy định chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, ấp, khu phố thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

04/2021/QD-UBND,Quyết định 04 2021,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Bãi bỏ Quyết định 63/2011/QĐ-UBND Bà Rịa Vũng Tàu,Bãi bỏ quy định với người hoạt động không chuyên trách,Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã Bà Rịa,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 22/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2021

84

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Phú Thọ; tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh Phú Thọ

04/2021/QD-UBND,Quyết định 04 2021,Tỉnh Phú Thọ,Định mức sử dụng công trình của đơn vị sự nghiệp,Tiêu chuẩn sử dụng diện tích chuyên dùng Phú Thọ,Sử dụng diện tích chuyên dùng của cơ quan Phú Thọ,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 06/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2021

85

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND quy định về khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình

04/2021/QD-UBND,Quyết định 04 2021,Tỉnh Thái Bình,Khung giá sử dụng cảng cá đầu tư bằng ngân sách,Khung giá sử dụng cảng cá Thái Bình,Giá sử dụng cảng cá được đầu tư bằng ngân sách,Đầu tư,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 02/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

86

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND sửa đổi Điều 1 Quyết định 10/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 3 Quyết định 03/2017/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương

04/2021/QD-UBND,Quyết định 04 2021,Tỉnh Hải Dương,Sửa đổi Quyết định 10/2020/QĐ-UBND Hải Dương,Sửa đổi quy định chức năng Sở Thông tin Hải Dương,Sửa đổi quy định quyền hạn Sở Thông tin Hải Dương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 02/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

87

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND sửa đổi quy định tổ chức, quản lý hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa kèm theo Quyết định 23/2020/QĐ-UBND

04/2021/QD-UBND,Quyết định 04 2021,Tỉnh Thanh Hóa,Sửa đổi Quyết định 23/2020/QĐ-UBND Thanh Hóa,Sửa đổi quản lý vận tải khách bằng xe buýt Thanh Hóa,Quản lý vận tải hành khách bằng xe buýt Thanh Hóa,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 01/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2021

88

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền của thành phố Hà Nội

04/2021/QD-UBND,Quyết định 04 2021,Thành phố Hà Nội,Quản lý hội nghị hội thảo quốc tế Hà Nội,Quy chế tổ chức hội nghị hội thảo quốc tế Hà Nội,Tổ chức hội nghị hội thảo quốc tế,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 01/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2021

89

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND quy định về nội dung, mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2021-2026

04/2021/QD-UBND,Quyết định 04 2021,Tỉnh Hà Nam,Mức chi bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp,Mức chi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV Hà Nam,Mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Hà Nam 2021,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 29/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2021

90

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND quy định trách nhiệm quản lý, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng trụ nước chữa cháy trên địa bàn tỉnh Bình Phước

04/2021/QD-UBND,Quyết định 04 2021,Tỉnh Bình Phước,Trách nhiệm quản lý trụ nước chữa cháy tỉnh Bình Phước,Trách nhiệm bảo dưỡng trụ nước chữa cháy Bình Phước,Sử dụng bảo quản trụ nước chữa cháy tỉnh Bình Phước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 23/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2021

91

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND quy định về trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa

04/2021/QD-UBND,Quyết định 04 2021,Tỉnh Khánh Hòa,Xử lý văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan,Lưu trữ văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan,Trao đổi văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 15/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2021

92

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

04/2021/QD-UBND,Quyết định 04 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế tổ chức của Văn phòng Ủy ban Hồ Chí Minh,Quy chế hoạt động của Văn phòng Ủy ban Hồ Chí Minh,Quy chế của Văn phòng Ủy ban nhân dân Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 11/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2021

93

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND quy định về chế độ báo cáo định kỳ phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành trên địa bàn thành phố Cần Thơ

04/2021/QD-UBND,Quyết định 04 2021,Thành phố Cần Thơ,Chế độ báo cáo định kỳ phục vụ công tác chỉ đạo Cần Thơ,Chế độ báo cáo định kỳ phục vụ công tác điều hành Cần Thơ,Chế độ báo cáo định kỳ phục vụ công tác chỉ đạo điều hành,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG

Ban hành: 10/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2021

94

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Định

04/2021/QD-UBND,Quyết định 04 2021,Tỉnh Bình Định,Quy chế quản lý kinh phí khuyến công Bình Định,Quy chế sử dụng kinh phí khuyến công Bình Định,Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công,Thương mại,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 10/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2021

95

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2021

04/2021/QD-UBND,Quyết định 04 2021,Tỉnh Bến Tre,Điều chỉnh giá đất để xác định nghĩa vụ tài chính,Hệ số điều chỉnh giá đất Bến Tre,Giá đất để xác định nghĩa vụ tài chính Bến Tre,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 09/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2021

96

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La

04/2021/QD-UBND,Quyết định 04 2021,Tỉnh Sơn La,Bãi bỏ các Quyết định Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La,Bãi bỏ các Quyết định của Uỷ ban tỉnh Sơn La,Bãi bỏ quy trình di dân tái định cư Dự án thủy điện Sơn La,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 08/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2021

97

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình

04/2021/QD-UBND,Quyết định 04 2021,Tỉnh Ninh Bình,Định mức sử dụng xe ô tô lĩnh vực y tế tỉnh Ninh Bình,Tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô lĩnh vực y tế tỉnh Ninh Bình,Tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô lĩnh vực y tế,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 08/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2021

98

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND về giá trị xây dựng mới nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc trên đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai

04/2021/QD-UBND,Quyết định 04 2021,Tỉnh Gia Lai,Giá trị xây dựng mới nhà trên đất tỉnh Gia Lai,Giá trị xây dựng mới nhà vật kiến trúc trên đất,Giá trị xây dựng công trình xây dựng trên đất,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 08/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2021

99

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND năm 2021 về giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng biện pháp chôn lấp tại bãi rác Khánh Sơn do thành phố Đà Nẵng ban hành

04/2021/QD-UBND,Quyết định 04 2021,Thành phố Đà Nẵng,Giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt,Giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt Đà Nẵng,Giá xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại bãi rác Khánh Sơn,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG

Ban hành: 04/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2021

100

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND quy định về định mức kinh tế kỹ thuật mô hình khuyến nông áp dụng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

04/2021/QD-UBND,Quyết định 04 2021,Tỉnh Vĩnh Long,Định mức kinh tế mô hình khuyến nông tỉnh Vĩnh Long,Định mức kỹ thuật mô hình khuyến nông tỉnh Vĩnh Long,Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông tỉnh Vĩnh Long ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 03/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.50.201