Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 04/2016/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 163989 văn bản

81

Quyết định 04/2020/QĐ-UBND quy định về số lượng và bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

04/2020/QD-UBND,Quyết định 04 2020,Tỉnh Lạng Sơn,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2020/QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày 07 tháng 3 năm 2020

Ban hành: 07/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2020

82

Quyết định 04/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp kiểm tra và xử lý sau kiểm tra dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

04/2020/QD-UBND,Quyết định 04 2020,Tỉnh Bắc Giang,Xử lý sau kiểm tra dự án đầu tư tỉnh Bắc Giang,Dự án đầu tư tỉnh Bắc Giang,Quy chế kiểm tra và xử lý tỉnh Bắc Giang,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2020

83

Quyết định 04/2020/QĐ-UBND quy định tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Thọ

04/2020/QD-UBND,Quyết định 04 2020,Tỉnh Phú Thọ,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2020/QĐ-UBND Phú Thọ, ngày 04 tháng 3 năm 2020

Ban hành: 04/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2020

84

Quyết định 04/2020/QĐ-UBND về mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2020

04/2020/QD-UBND,Quyết định 04 2020,Tỉnh Nghệ An,Mức thu tiền đối với khai thác tài nguyên biển Nghệ An,Mức thu tiền đối với sử dụng tài nguyên biển Nghệ An,Mức thu tiền sử dụng khu vực biển,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 04/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2020

85

Quyết định 04/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 18/2017/QĐ-UBND quy định chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

04/2020/QD-UBND,Quyết định 04 2020,Tỉnh Bạc Liêu,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2020/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 03 tháng 3 năm

Ban hành: 03/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2020

86

Quyết định 04/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Bến Tre kèm theo Quyết định 08/2019/QĐ-UBND

04/2020/QD-UBND,Quyết định 04 2020,Tỉnh Bến Tre,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2020/QĐ-UBND Bến Tre, ngày 03 tháng 3 năm 2020

Ban hành: 03/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2020

87

Quyết định 04/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế phân công và phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận kèm theo Quyết định 56/2017/QĐ-UBND

04/2020/QD-UBND,Quyết định 04 2020,Tỉnh Ninh Thuận,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2020/QĐ-UBND Ninh Thuận, ngày 02 tháng 03 năm

Ban hành: 02/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2020

88

Quyết định 04/2020/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 theo quy định của pháp luật làm căn cứ tính: thu tiền thuê đất; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thuê; thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn

04/2020/QD-UBND,Quyết định 04 2020,Thành phố Hà Nội,Hệ số điều chỉnh giá đất,Thu tiền thuê đất,Chuyển mục đích sử dụng đất,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------

Ban hành: 02/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2020

89

Quyết định 04/2020/QĐ-UBND về phân cấp việc cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

04/2020/QD-UBND,Quyết định 04 2020,Tỉnh Cao Bằng,Doanh nghiệp,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2020/QĐ-UBND Cao Bằng, ngày 28 tháng 02

Ban hành: 28/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2020

90

Quyết định 04/2020/QĐ-UBND về quy định chính sách hỗ trợ đối tượng thuộc hộ gia đình không khả năng thoát nghèo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

04/2020/QD-UBND,Quyết định 04 2020,Tỉnh Tây Ninh,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2020/QĐ-UBND Tây Ninh, ngày 27 tháng 02 năm

Ban hành: 27/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2020

91

Quyết định 04/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên kèm theo Quyết định 33/2012/QĐ-UBND

04/2020/QD-UBND,Quyết định 04 2020,Tỉnh Thái Nguyên,Dạy thêm học thêm,Tổ chức dạy thêm học thêm ,Tỉnh Thái Nguyên,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2020/QĐ-UBND

Ban hành: 27/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2020

92

Quyết định 04/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chí thôn đạt chuẩn nông thôn mới các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển trên địa bàn tỉnh Phú Yên

04/2020/QD-UBND,Quyết định 04 2020,Tỉnh Phú Yên,Xây dựng - Đô thị,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2020/QĐ-UBND Phú Yên, ngày 27 tháng 2

Ban hành: 27/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2020

93

Quyết định 04/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

04/2020/QD-UBND,Quyết định 04 2020,Tỉnh Đồng Nai,Doanh nghiệp,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2020/QĐ-UBND Đồng Nai, ngày 25 tháng 02 năm

Ban hành: 25/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2020

94

Quyết định 04/2020/QĐ-UBND về hướng dẫn Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai năm 2013 do tỉnh Quảng Bình ban hành

04/2020/QD-UBND,Quyết định 04 2020,Tỉnh Quảng Bình,Hướng dẫn Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai,Quảng Bình hướng dẫn Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai,Hướng dẫn Luật Đất đai 2013,Bất động sản,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 24/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2020

95

Quyết định 04/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 và Khoản 3 Điều 3 của Quyết định 06/2016/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang

tháng 02 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 2 VÀ KHOẢN 3 ĐIỀU 3 CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/2016/QĐ-UBND NGÀY 04 THÁNG 4 NĂM 2016 CỦA UBND TỈNH HẬU GIANG VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH HẬU GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG Căn cứ Luật Tổ chức chính

Ban hành: 21/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2020

96

Quyết định 04/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 8 Quy định phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương kèm theo Quyết định 14/2019/QĐ-UBND

04/2020/QD-UBND,Quyết định 04 2020,Tỉnh Bình Dương,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2020/QĐ-UBND Bình Dương, ngày 20 tháng 02

Ban hành: 20/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2020

97

Quyết định 04/2020/QĐ-UBND về khung giá dịch vụ sử dụng Phà Đồng Tháp

04/2020/QD-UBND,Quyết định 04 2020,Tỉnh Đồng Tháp,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2020/QĐ-UBND Đồng Tháp, ngày

Ban hành: 19/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2020

98

Quyết định 04/2020/QĐ-UBND quy định về chính sách hỗ trợ hộ nghèo có thành viên thuộc chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Hà Nam

04/2020/QD-UBND,Quyết định 04 2020,Tỉnh Hà Nam,Hỗ trợ hộ nghèo thuộc ưu đãi người có công Hà Nam,Hỗ trợ hộ nghèo tỉnh Hà Nam,Chính sách ưu đãi người có công với cách mạng,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 19/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2020

99

Quyết định 04/2020/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

04/2020/QD-UBND,Quyết định 04 2020,Tỉnh Lâm Đồng,Công nghệ thông tin,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2020/QĐ-UBND Lâm Đồng,

Ban hành: 18/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2020

100

Quyết định 04/2020/QĐ-UBND quy định về bảng giá đất định kỳ 05 năm giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

04/2020/QD-UBND,Quyết định 04 2020,Tỉnh Khánh Hòa,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2020/QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày 18

Ban hành: 18/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.229.90