Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 04/2014/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 214747 văn bản

81

Nghị định 04/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Than Uyên để thành lập huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu

04/ND-CP,Nghị định 04 2008,Chính phủ,Huyện Than Uyên,Huyện Tân Uyên,Tỉnh Lai Châu,Thành lập huyện,Điều chỉnh địa giới hành chính,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------- Số: 04/NĐ-CP

Ban hành: 30/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2008

82

Nghị định 59/2014/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 69/2008/NĐ-CP về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường

59/2014/ND-CP,Nghị định 59 2014,Chính phủ,Tài chính nhà nước,Giáo dục,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 59/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2014

Ban hành: 16/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2014

83

Nghị định 57/2014/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

57/2014/ND-CP,Nghị định 57 2014,Chính phủ,Điều lệ tổ chức và hoạt động,Tổng công ty Đầu tư,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 57/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 16

Ban hành: 16/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2014

84

Nghị định 58/2014/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ

58/2014/ND-CP,Nghị định 58 2014,Chính phủ,Bộ Nội vụ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 58/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2014 NGHỊ

Ban hành: 16/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2014

85

Nghị định 55/2014/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Tiếng nói Việt Nam

trước Tổng giám đốc về nhiệm vụ được phân công. Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành 1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 7 năm 2014. 2. Nghị định này thay thế Nghị định số 16/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Ban hành: 30/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2014

86

Nghị định 56/2014/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 18/2012/NĐ-CP về Quỹ bảo trì đường bộ

56/2014/ND-CP,Nghị định 56 2014,Chính phủ,Quản lý Quỹ bảo trì đường bộ ,Quỹ bảo trì đường bộ,Sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ ,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 30/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2014

87

Nghị định 54/2014/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Tư pháp

54/2014/ND-CP,Nghị định 54 2014,Chính phủ,Hoạt động thanh tra tư pháp,Thanh tra Tư pháp,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 54/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 29 tháng 05

Ban hành: 29/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2014

88

Nghị định 53/2014/NĐ-CP quy định việc cơ quan quản lý nhà nước lấy ý kiến tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về lao động và những vấn đề quan hệ lao động

53/2014/ND-CP,Nghị định 53 2014,Chính phủ,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 53/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2014

Ban hành: 26/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2014

89

Nghị định 52/2014/NĐ-CP quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

52/2014/ND-CP,Nghị định 52 2014,Chính phủ,Thủ tục cấp giấy phép,Trình tự thủ tục cấp giấy phép,Trung tâm dịch vụ việc làm,Doanh nghiệp dịch vụ,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 23/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2014

90

Nghị định 51/2014/NĐ-CP quy định việc giao khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển

51/2014/ND-CP,Nghị định 51 2014,Chính phủ,Sử dụng tài nguyên biển,Giao khu vực biển nhất định ,Khai thác tài nguyên biển,Quản lý tài nguyên biển,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 21/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2014

91

Nghị định 49/2014/NĐ-CP về giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước trong việc chấp hành pháp luật và tuân thủ quyết định của chủ sở hữu

49/2014/ND-CP,Nghị định 49 2014,Chính phủ,Doanh nghiệp nhà nước,Quản lý doanh nghiệp nhà nước,Chấp hành pháp luật,Chủ sở hữu nhà nước,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 20/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2014

92

Nghị định 50/2014/NĐ-CP về quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước

50/2014/ND-CP,Nghị định 50 2014,Chính phủ,Dự trữ ngoại hối,Dự trữ ngoại hối Nhà nước,Quản lý Dự trữ ngoại hối,Quy chế dự trữ ngoại hối,Tiền tệ - Ngân hàng,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 20/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2014

93

Nghị định 48/2014/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

48/2014/ND-CP,Nghị định 48 2014,Chính phủ,Học viện Chính trị quốc gia,Học viện Chính trị quốc gia HCM,Học viện chính trị - hành chính,Học viện chính trị hành chính quốc gia,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Bộ máy hành chính,Giáo dục CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 19/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2014

94

Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất

44/2014/ND-CP,Nghị định 44 2014,Chính phủ,Nghị định quy định về giá đất,Nghị định 44/2014/NĐ-CP,Bất động sản CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 44/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm

Ban hành: 15/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2014

95

Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất

45/2014/ND-CP,Nghị định 45 2014,Chính phủ,Hồ sơ thu tiền sử dụng đất ,Giao đất có thu tiền sử dụng đất,Thu tiền sử dụng đất,Bất động sản,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 45/2014/NĐ-CP

Ban hành: 15/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2014

96

Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

43/2014/ND-CP,Nghị định 43 2014,Chính phủ,Lĩnh vực đất đai,Luật Đất Đai mới nhất,Tái định cư,Giá đất,Thực hiện quyền sử dụng đất,Bất động sản CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 43/2014/NĐ-CP

Ban hành: 15/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2014

97

Nghị định 46/2014/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

46/2014/ND-CP,Nghị định 46 2014,Chính phủ,Thu tiền thuê đất,Giá đất tính thu tiền thuê đất,Thu tiền thuê đất mặt nước ,Bảng đơn giá thuê mặt nước,Giá thuê mặt nước,Tiền thuê mặt nước,Thu tiền thuê đất thuê mặt nước,Bất động sản,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 15/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2014

98

Nghị định 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

47/2014/ND-CP,Nghị định 47 2014,Chính phủ,Hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất ,Nhà nước thu hồi đất,Hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất ,Bồi thường tái định cư,Bất động sản CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 15/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2014

99

Nghị định 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp

42/2014/ND-CP,Nghị định 42 2014,Chính phủ,Bán hàng đa cấp,Quản lý bán hàng đa cấp,Doanh nghiệp,Thương mại,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 42/2014/NĐ-CP Hà Nội,

Ban hành: 14/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2014

100

Nghị định 41/2014/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân

41/2014/ND-CP,Nghị định 41 2014,Chính phủ,Thanh tra Công an nhân dân,Tổ chức và hoạt động,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 41/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm

Ban hành: 13/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.50.201