Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 04/2014/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 212063 văn bản

41

Nghị định 99/2014/NĐ-CP quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học

99/2014/ND-CP,Nghị định 99 2014,Chính phủ,Hoạt động khoa học,Cơ sở giáo dục đại học,Đầu tư,Công nghệ thông tin,Giáo dục CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 99/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 25

Ban hành: 25/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2014

42

Nghị định 98/2014/NĐ-CP về việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế

98/2014/ND-CP,Nghị định 98 2014,Chính phủ,Thành lập tổ chức,Doanh nghiệp CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 98/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2014 NGHỊ

Ban hành: 24/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2014

43

Nghị định 95/2014/NĐ-CP quy định về đầu tư và cơ chế tài chính hoạt động khoa học và công nghệ

95/2014/ND-CP,Nghị định 95 2014,Chính phủ,Hoạt động khoa học và công nghệ,Cơ chế tài chính,Đầu tư CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 95/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2014

Ban hành: 17/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2014

44

Nghị định 97/2014/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 78/2009/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quốc tịch Việt Nam

97/2014/ND-CP,Nghị định 97 2014,Chính phủ,Hướng dẫn Luật Quốc tịch ,Luật Quốc tịch,Luật Quốc tịch việt Nam,Quyền dân sự CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 97/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 17

Ban hành: 17/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2014

45

Nghị định 94/2014/NĐ-CP thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai

94/2014/ND-CP,Nghị định 94 2014,Chính phủ,Quỹ Phòng chống thiên tai,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 94/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 17 tháng 10

Ban hành: 17/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2014

46

Nghị định 93/2014/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 64/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ

93/2014/ND-CP,Nghị định 93 2014,Chính phủ,Vi phạm hành chính,Hoạt động khoa học,Hoạt động khoa học công nghệ,Công nghệ thông tin CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 93/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày

Ban hành: 17/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2014

47

Nghị định 96/2014/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

96/2014/ND-CP,Nghị định 96 2014,Chính phủ,Xử phạt vi phạm hành chính,Lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng,Tiền tệ - Ngân hàng,Vi phạm hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 96/2014/NĐ-CP

Ban hành: 17/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2014

48

Nghị định 92/2014/NĐ-CP sửa đổi Khoản 1 Điều 16 Nghị định 97/2011/NĐ-CP quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra

92/2014/ND-CP,Nghị định 92 2014,Chính phủ,Thanh tra viên,Cộng tác viên thanh tra,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 92/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2014

Ban hành: 08/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2014

49

Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định quy định về thuế

91/2014/ND-CP,Nghị định 91 2014,Chính phủ,Thuế thu nhập,Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp,Luật Thuế giá trị gia tăng,Luật thuế thu nhập cá nhân,Hướng dẫn Luật Quản lý thuế ,Thuế - Phí - Lệ Phí CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 01/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2014

50

Nghị định 90/2014/NĐ-CP "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật

90/2014/ND-CP,Nghị định 90 2014,Chính phủ,Giải thưởng Hồ Chí Minh,Giải thưởng Nhà nước,Giải thưởng Nhà nước văn học nghệ thuật,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 29/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2014

51

Nghị định 89/2014/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú"

89/2014/ND-CP,Nghị định 89 2014,Chính phủ,Quy trình xét tặng danh hiệu,Quy chế xét tặng danh hiệu,Xét tặng danh hiệu,Nghệ sĩ nhân dân,Nghệ sĩ ưu tú,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 29/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2014

52

Nghị định 88/2014/NĐ-CP quy định về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm

88/2014/ND-CP,Nghị định 88 2014,Chính phủ,Xếp hạng tín nhiệm quốc gia ,Dịch vụ xếp hạng tín nhiệm,Doanh nghiệp CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 88/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng

Ban hành: 26/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2014

53

Nghị định 87/2014/NĐ-CP về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam

87/2014/ND-CP,Nghị định 87 2014,Chính phủ,Hoạt động khoa học,Hoạt động khoa học công nghệ,Cá nhân hoạt động khoa học công nghệ,Lao động - Tiền lương,Giáo dục CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 22/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2014

54

Nghị định 86/2014/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

86/2014/ND-CP,Nghị định 86 2014,Chính phủ,Kinh doanh vận tải,Kinh doanh vận tải bằng ô tô,Điều kiện kinh doanh vận tải,Kinh doanh vận tải hành khách,Doanh nghiệp kinh doanh vận tải ,Doanh nghiệp,Thương mại,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 10/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2014

55

Nghị định 85/2014/NĐ-CP quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng

85/2014/ND-CP,Nghị định 85 2014,Chính phủ,Danh hiệu thi đua,Xét tặng danh hiệu thi đua ,Mẫu Huân chương,Thu hồi kỷ niệm chương,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 10/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2014

56

Nghị định 84/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

84/2014/ND-CP,Nghị định 84 2014,Chính phủ,Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí,Thực hành tiết kiệm chống lãng phí,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2014

57

Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu

83/2014/ND-CP,Nghị định 83 2014,Chính phủ,Kinh doanh xăng dầu,Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu ,Điều kiện kinh doanh xăng dầu,Thương mại CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 83/2014/NĐ-CP

Ban hành: 03/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2014

58

Nghị định 82/2014/NĐ-CP về Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

82/2014/ND-CP,Nghị định 82 2014,Chính phủ,Quản lý tài chính,Tập đoàn Điện lực Việt Nam,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 82/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 25

Ban hành: 25/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2014

59

Nghị định 81/2014/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng

81/2014/ND-CP,Nghị định 81 2014,Chính phủ,Pháp lệnh chi phí giám định định giá,Hướng dẫn pháp lệnh,Dịch vụ pháp lý,Thủ tục Tố tụng CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 81/2014/NĐ-CP

Ban hành: 14/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2014

60

Nghị định 04/NĐ-CP về việc thành lập thành phố Hưng Yên thuộc tỉnh Hưng Yên

04/ND-CP,Nghị định 04 2009,Chính phủ,Thành phố Hưng Yên,Tỉnh Hưng Yên,Thành lập thành phố,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 04/NĐ-CP Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm

Ban hành: 19/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.2.146