Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 04/2012/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 207813 văn bản

1

Quyết định 04/2012/QĐ-TTg gia hạn nộp thuế thêm 03 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp quý I, II năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động do Thủ tướng Chính phủ ban hành

--------------- Số: 04/2012/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIA HẠN NỘP THUẾ THÊM 03 THÁNG ĐỐI VỚI SỐ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP PHẢI NỘP QUÝ I, QUÝ II NĂM 2011 CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA, DOANH NGHIỆP SỬ DỤNG NHIỀU LAO ĐỘNG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn

Ban hành: 19/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2012

2

Thông tư 42/2012/TT-BTC hướng dẫn Quyết định 04/2012/QĐ-TTg về gia hạn nộp thuế thêm 03 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp quý I, II năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động do Bộ Tài chính ban hành

--------------- Số: 42/2012/TT-BTC Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2012 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 04/2012/QĐ-TTG NGÀY 19 THÁNG 01 NĂM 2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC GIA HẠN NỘP THUẾ THÊM 03 THÁNG ĐỐI VỚI SỐ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP PHẢI NỘP QUÝ I, QUÝ II NĂM 2011 CỦA

Ban hành: 12/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2012

3

Quyết định 04/2020/QĐ-TTg sửa đổi Quy chế hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc kèm theo Quyết định 26/2016/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

04/2020/QD-TTg,Quyết định 04 2020,Thủ tướng Chính phủ,Sửa đổi quy chế,Sự cố hóa chất độc hại ,Ứng phó sự cố hóa chất độc hại ,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 13/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2020

4

Quyết định 04/2019/QĐ-TTg về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

04/2019/QD-TTg,Quyết định 04 2019,Thủ tướng Chính phủ,Quỹ phòng chống tội phạm,Phòng ngừa chống tội phạm ,Phòng chống tội phạm,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 22/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2019

5

Quyết định 04/2018/QĐ-TTg về quy định phương pháp xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả, phương thức hoàn trả, quy định chế độ thu, quản lý, sử dụng chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản do nhà nước đã đầu tư do Thủ tướng Chính phủ ban hành

04/2018/QD-TTg,Quyết định 04 2018,Thủ tướng Chính phủ,Tiềm năng khoáng sản rắn,Thăm dò khoáng sản,Quy hoạch thăm dò khoáng sản,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2018

6

Quyết định 2012/QĐ-TTg năm 2017 về phê duyệt Phương án cơ cấu lại Tổng công ty đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (Tổng công ty) đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2012/QD-TTg,Quyết định 2012 2017,Thủ tướng Chính phủ,Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước,Cơ cấu lại,Cơ cấu lại doanh nghiệp,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 13/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2017

7

Quyết định 04/2017/QĐ-TTg quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện do Thủ tướng Chính phủ ban hành

04/2017/QD-TTg,Quyết định 04 2017,Thủ tướng Chính phủ,Thiết bị phải dán nhãn năng lượng,Dán nhãn năng lượng,Danh mục phương tiện thiết bị ,Hiệu suất năng lượng tối thiểu,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2017

8

Quyết định 2012/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Danh mục nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2012/QD-TTg,Quyết định 2012 2016,Thủ tướng Chính phủ,Danh mục nhà máy điện,Quốc phòng an ninh,Kinh tế xã hội ,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2012/QĐ-TTg

Ban hành: 24/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2016

9

Quyết định 04/2016/QĐ-TTg áp dụng hệ số điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm đối với công, viên chức và người lao động làm việc tại Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

04/2016/QD-TTg,Quyết định 04 2016,Bộ Khoa học và Công nghệ,Ban Quản lý khu công nghệ cao,Lao động - Tiền lương THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2016/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 04

Ban hành: 04/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2016

10

Quyết định 04/2012/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế huyện Củ Chi

04/2012/QD-UBND,Quyết định 04 2012,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế tổ chức,Phòng y tế huyện Củ Chi,Quy chế Tổ chức hoạt động,Phòng Y tế Củ Chi,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2013

11

Quyết định 04/2012/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực thi hành do Ủy ban nhân dân Quận 8 ban hành

04/2012/QD-UBND,Quyết định 04 2012,Thành phố Hồ Chí Minh ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2012/QĐ-UBND Quận 8, ngày 23 tháng 10 năm 2012 QUYẾT

Ban hành: 23/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2012

12

Quyết định 04/2012/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức thực hiện và quản lý dự án đầu tư mở rộng, nâng cấp hẻm trên địa bàn quận Gò Vấp theo phương thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”

04/2012/QD-UBND,Quyết định 04 2012,Thành phố Hồ Chí Minh,Quản lý dự án đầu tư,Quận Gò Vấp,Mở rộng nâng cấp hẻm,Nhà nước và nhân dân cùng làm,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2012

13

Quyết định 04/2012/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận 4

04/2012/QD-UBND,Quyết định 04 2012,Thành phố Hồ Chí Minh,Tổ chức và hoạt động,Phòng Nội vụ quận 4,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2012/QĐ

Ban hành: 30/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2012

14

Quyết định 04/2012/QĐ-UBND về Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn Quận 6

04/2012/QD-UBND,Quyết định 04 2012,Thành phố Hồ Chí Minh,Công tác thi đua khen thưởng,Địa bàn Quận 6,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2012/QĐ

Ban hành: 22/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

15

Quyết định 04/2012/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài Truyền thanh huyện Nhà Bè

04/2012/QD-UBND,Quyết định 04 2012,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế tổ chức và hoạt động,Đài Truyền thanh huyện Nhà Bè,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 02/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

16

Quyết định 04/2012/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 6 và Điều 10 Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Tân Phú kèm theo Quyết định 01/2009/-UBND

04/2012/QD-UBND,Quyết định 04 2012,Thành phố Hồ Chí Minh,Ban bồi thường giải phóng mặt bằng,Quy chế tổ chức và hoạt động,Quyết định 01/2009/-UBND,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2012

17

Quyết định 04/2012/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản do Ủy ban nhân dân quận 10 ban hành

04/2012/QD-UBND,Quyết định 04 2012,Thành phố Hồ Chí Minh,Bãi bỏ văn bản ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2012/QĐ-UBND Quận 10, ngày 19 tháng 7 năm 2012

Ban hành: 19/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2012

18

Quyết định 04/2012/QĐ-UBND về Quy chế kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Thủ Đức

04/2012/QD-UBND,Quyết định 04 2012,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế kiểm tra văn bản quy phạm ,Xử lý văn bản quy phạm pháp luật,Rà soát văn bản quy phạm pháp luật ,Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp,Quận Thủ Đức,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THỦ ĐỨC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 27/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2012

19

Quyết định 04/2012/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Tân Bình

04/2012/QD-UBND,Quyết định 04 2012,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế tổ chức và hoạt động,Phòng Tài chính Kế hoạch,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2012

20

Quyết định 04/2012/QĐ-UBND đính chính bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

04/2012/QD-UBND,Quyết định 04 2012,Tỉnh Cao Bằng,Đính chính Bảng giá đất ,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2012/QĐ-UBND Cao Bằng, ngày

Ban hành: 15/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.147.211