Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 04/2011/TT-BKH, "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 183487 văn bản

1

Thông tư 04/2010/TT-BKH quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

04/2010/TT-BKH,Thông tư 04 2010,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Lập hồ sơ,Yêu cầu chỉ định thầu xây lắp,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ   ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 04/2010/TT-BKH

Ban hành: 01/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2010

2

Thông tư 04/2009/TT-BKH hướng dẫn về thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

04/2009/TT-BKH,Thông tư 04 2009,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Thuế nhập khẩu,Thuế giá trị gia tăng,Hướng dẫn,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 04/2009/TT-BKH

Ban hành: 23/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2009

3

Thông tư 04/2008/TT-BKH hướng dẫn Nghị định 151/2007/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Tổ hợp tác do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

04/2008/TT-BKH,Thông tư 04 2008,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Tổ chức hoạt động,Tổ hợp tác,Hướng dẫn,Bộ máy hành chính BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------- Số: 04/2008/TT-BKH Hà Nội,

Ban hành: 09/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2008

4

Thông tư 04/2007/TT-BKH hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

04/2007/TT-BKH,Thông tư 04 2007,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Nguồn hỗ trợ phát triển chính thức,Quản lý nguồn hỗ trợ phát triển,Sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển,Đầu tư,Tài chính nhà nước BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ******* Số: 04/2007/TT-BKH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 30/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2007

5

Thông tư 04/2005/TT-BKH hướng dẫn trình tự, thủ tục thành lập mới, tổ chức lại, đăng ký kinh doanh và giải thể công ty nhà nước do Bộ kế hoạch và đầu tư ban hành

04/2005/TT-BKH,Thông tư 04 2005,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Thành lập mới công ty nhà nước,Đăng ký kinh doanh công ty nhà nước,Tổ chức lại công ty nhà nước,Giải thể công ty nhà nước,Công ty nhà nước,Doanh nghiệp BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do-Hạnh phúc

Ban hành: 17/08/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

6

Thông tư 04/2004/TT-BKH hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển khu vực kinh tế tập thể 5 năm 2006 - 2010 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

04/2004/TT-BKH,Thông tư 04 2004,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Xây dựng kế hoạch phát triển,Phát triển kinh tế tập thể,Khu vực kinh tế tập thể,2006 2010,Doanh nghiệp BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do-Hạnh phúc Số:04/2004/TT-BKH

Ban hành: 13/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2012

7

Thông tư 04/2003/TT-BKH hướng dẫn về thẩm tra, thẩm định dự án đầu tư, sửa đổi về hồ sơ thẩm định dự án, Báo cáo đầu tư và Tổng mức đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

04/2003/TT-BKH,Thông tư 04 2003,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Thẩm tra dự án đầu tư,Thẩm định dự án đầu tư,Bổ sung,Hồ sơ thẩm định dự án đầu tư,Báo cáo đầu tư,Tổng mức đầu tư,Đầu tư BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 17/06/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

8

Thông tư 04/2011/TT-BNG hướng dẫn thực hiện thí điểm chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với chuyên gia Bộ Ngoại giao do Bộ Ngoại giao ban hành

04/2011/TT-BNG,Thông tư 04 2011,Bộ Ngoại giao,Chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc ,Chuyên gia Bộ Ngoại giao ,Lao động - Tiền lương BỘ NGOẠI GIAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2011/TT

Ban hành: 29/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2011

9

Thông tư 04/2011/TT-UBDT hướng dẫn trình tự, thủ tục kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực công tác Dân tộc do Ủy ban Dân tộc ban hành

04/2011/TT-UBDT,Thông tư 04 2011,Uỷ ban Dân tộc,Xử lý văn bản quy phạm pháp luật,Công tác dân tộc,Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật,Ủy ban Dân tộc ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 26/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2011

10

Thông tư 04/2011/TT-BXD về tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia đối với các nghề thuộc lĩnh vực xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

04/2011/TT-BXD,Thông tư 04 2011,Bộ Xây dựng,Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia,Lĩnh vực xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2011/TT-BXD Hà Nội, ngày 05 tháng

Ban hành: 05/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2011

11

Thông tư 04/2011/TT-BKHCN về sửa đổi Quy chế đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ kèm theo Quyết định 03/2007/QĐ-BKHCN do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

04/2011/TT-BKHCN,Thông tư 04 2011,Bộ Khoa học và Công nghệ,Kết quả thực hiện,Nhiệm vụ khoa học và công nghệ,Công nghệ thông tin BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 04/2011/TT

Ban hành: 20/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2011

12

Thông tư 04/2011/TT-BKHĐT về quy định hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

04/2011/TT-BKHDT,Thông tư 04 2011,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Biểu mẫu báo cáo thống kê,Doanh nghiệp nhà nước,Đầu tư BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 04/2011/TT-BKHĐT Hà Nội,

Ban hành: 31/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2011

13

Thông tư 04/2011/TT-NHNN quy định áp dụng lãi suất trong trường hợp tổ chức, cá nhân rút tiền gửi trước hạn tại tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

04/2011/TT-NHNN,Thông tư 04 2011,Ngân hàng Nhà nước,Lãi suất Ngân hàng Nhà nước,Rút tiền gửi trước hạn ,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2011/TT

Ban hành: 10/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2011

14

Thông tư 04/2011/TT-BLĐTBXH quy định tiêu chuẩn chăm sóc tại các cơ sở bảo trợ xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

04/2011/TT-BLDTBXH,Thông tư 04 2011,Bộ Lao động – Thương binh và X,Tiêu chuẩn chăm sóc ,Cơ sở bảo trợ xã hội,Chăm sóc tại các cơ sở bảo trợ,Lao động - Tiền lương,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 25/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2011

15

Thông tư 04/2011/TT-BGTVT sửa đổi thủ tục hành chính của Quy chế quản lý, sát hạch, cấp, đổi, thu hồi giấy phép lái tàu kèm theo Quyết định 44/2005/QĐ-BGTVT do Bộ giao thông vận tải ban hành

04/2011/TT-BGTVT,Thông tư 04 2011,Bộ Giao thông vận tải,Sửa đổi thủ tục hành chính,Quy chế quản lý sát hạch,Giấy phép lái tàu,Sát hạch cấp giấy phép lái tàu,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2011

16

Thông tư 04/2011/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

04/2011/TT-BCT,Thông tư 04 2011,Bộ Công thương,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Kỹ thuật điện BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 04/2011/TT-BCT Hà Nội, ngày 16 tháng 2 năm 2011

Ban hành: 16/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2011

17

Thông tư 04/2011/TT-BNV hướng dẫn bổ sung nhiệm vụ, tổ chức và biên chế của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện về công tác thanh niên do Bộ Nội vụ ban hành

04/2011/TT-BNV,Thông tư 04 2011,Bộ Nội vụ,Sở Nội vụ,Phòng Nội vụ,Công tác thanh niên,Nhiệm vụ tổ chức và biên chế,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 04/2011/TT-BNV Hà

Ban hành: 10/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2011

18

Thông tư 04/2011/TT-BTNMT quy định kỹ thuật đo địa chấn trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và địa chất công trình do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

04/2011/TT-BTNMT,Thông tư 04 2011,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Kỹ thuật đo địa chấn ,Điều tra cơ bản địa chất công trình,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 29/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2011

19

Thông tư 04/2011/TT-BGDĐT về Quy định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

04/2011/TT-BGDDT,Thông tư 04 2011,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Giáo trình giáo dục đại học ,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 04/2011/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 28

Ban hành: 28/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2011

20

Thông tư 04/2011/TT-BNNPTNT hướng dẫn biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

04/2011/TT-BNNPTNT,Thông tư 04 2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Phòng chống bệnh dịch tả lợn,Thể thao - Y tế BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 04/2011/TT

Ban hành: 24/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.175.108