Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 04/2008/QĐ-BKHCN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 231233 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 04/2008/QĐ-BKHCN ban hành và thực hiện "Quy chuẫn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

04/2008/QD-BKHCN,Quyết định 04 2008,Bộ Khoa học và Công nghệ,Quy chuẫn kỹ thuật mũ bảo hiểm,Giao thông - Vận tải BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 04/2008/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày

Ban hành: 28/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2008

2

Thông tư 02/2014/TT-BKHCN sửa đổi Điều 2 Quyết định 04/2008/QĐ-BKHCN về "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

02/2014/TT-BKHCN Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2014 THÔNG TƯ VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU 2 QUYẾT ĐỊNH SỐ 04/2008/QĐ-BKHCN NGÀY 28/4/2008 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VỀ VIỆC BAN HÀNH VÀ THỰC HIỆN “QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MŨ BẢO HIỂM CHO NGƯỜI ĐI MÔ TÔ, XE MÁY” Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ

Ban hành: 31/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2014

3

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BKHCN năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

04/VBHN-BKHCN,Văn bản hợp nhất 04 2022,Bộ Khoa học và Công nghệ,Xử phạt hành chính lĩnh vực năng lượng nguyên tử,Nghị định xử phạt hành chính năng lượng nguyên tử,Xử phạt vi phạm hành chính năng lượng nguyên tử,Vi phạm hành chính BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 06/01/2022

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2022

4

Thông tư 04/2021/TT-BKHCN về "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

đây hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành: a) Quyết định số 04/2008/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”; b) Thông tư số 02/2014/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ

Ban hành: 15/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2021

5

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BKHCN năm 2019 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

04/VBHN-BKHCN,Văn bản hợp nhất 04 2019,Bộ Khoa học và Công nghệ,Văn bản hợp nhất Nghị định,Luật Sở hữu trí tuệ,Quản lý Nhà nước,Sở hữu trí tuệ BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 18/01/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2019

6

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BKHCN năm 2018 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

04/VBHN-BKHCN,Văn bản hợp nhất 04 2018,Bộ Khoa học và Công nghệ,Quy chuẩn kỹ thuật,Luật quy chuẩn kỹ thuật,Tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật ,Bộ máy hành chính BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/08/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2019

7

Thông tư 04/2020/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư số 32/2011/TT-BKHCN quy định về việc xác định tiêu chí dự án ứng dụng công nghệ cao, dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao, doanh nghiệp công

04/2020/TT-BKHCN,Thông tư 04 2020,Bộ Khoa học và Công nghệ,Sửa đổi Thông tư số 32/2011/TT-BKHCN,Sửa đổi tiêu chí dự án ứng dụng công nghệ cao,Tiêu chí dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao,Đầu tư BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 28/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2020

8

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BKHCN năm 2017 hợp nhất Quyết định phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

04/VBHN-BKHCN Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÔNG NGHỆ CAO ĐƯỢC ƯU TIÊN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ DANH MỤC SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ CAO ĐƯỢC KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN Quyết định số 66/2014/-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục công nghệ

Ban hành: 28/08/2017

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2017

9

Thông tư 04/2019/TT-BKHCN quy định về sử dụng hóa chất để thực hiện thí nghiệm, nghiên cứu khoa học do Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ ban hành

04/2019/TT-BKHCN,Thông tư 04 2019,Bộ Khoa học Công nghệ,Hóa chất,Sử dụng,Nghiên cứu khoa học BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2019/TT-BKHCN Hà Nội, ngày 26 tháng 6

Ban hành: 26/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2019

10

Thông tư 04/2018/TT-BKHCN quy định về các cuộc điều tra thống kê khoa học và công nghệ ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

04/2018/TT-BKHCN,Thông tư 04 2018,Bộ Khoa học Công nghệ,Điều tra thống kê,Điều tra thống kê thu nhập,Khoa học và công nghệ ,Bộ máy hành chính BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 15/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2018

11

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BKHCN năm 2015 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Nghị định 115/2005/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

04/VBHN-BKHCN,Văn bản hợp nhất 04 2015,Bộ Khoa học và Công nghệ,Tổ chức khoa học công nghệ,Hợp nhất,Bộ máy hành chính BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/VBHN-BKHCN

Ban hành: 06/01/2015

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2015

12

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BKHCN năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 103/2006/NĐ-CP quy định và hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 31/7/2010 và Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 04/2009/TT-BKHCN ngày 27/3/2009, có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 9 năm 2011;

Ban hành: 31/12/2014

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2015

13

Thông tư 04/2017/TT-BKHCN sửa đổi 1:2017 QCVN 1:2015/BKHCN quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

04/2017/TT-BKHCN,Thông tư 04 2017,Bộ Khoa học và Công nghệ,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ,Quy chuẩn về xăng,Nhiên liệu sinh học,Tài nguyên - Môi trường BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2017

14

Quyết định 04/2007/QĐ-BKHCN sửa đổi Quy định đánh giá nghiệm thu Đề tài khoa học và công nghệ cấp Nhà nước kèm theo Quyết định 13/2004/QĐ-BKHCN do Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ ban hành

04/2007/QD-BKHCN,Quyết định 04 2007,Bộ Khoa học và Công nghệ,Đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học,Sửa đổi,Hướng dẫn,Công nghệ thông tin BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ***** Số:  04/2007/QĐ-BKHCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** Hà Nội,

Ban hành: 19/03/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2007

15

Quyết định 14/2008/QĐ-BKHCN về việc áp dụng thí điểm phương thức lập dự toán kinh phí đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

14/2008/QD-BKHCN,Quyết định 14 2008,Bộ Khoa học và Công nghệ,Lập dự toán kinh phí,Đề tài nghiên cứu cơ bản,Quỹ phát triển khoa học công nghệ BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 22/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2009

16

Quyết định 829/QĐ-BKHCN năm 2022 phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 "Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cơ khí và tự động hóa", mã số: KC.03/21-30 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

829/QD-BKHCN,Quyết định 829 2022,Bộ Khoa học và Công nghệ,Chương trình khoa học công nghệ cấp quốc gia,Nghiên cứu ứng dụng công nghệ cơ khí,Phát triển công nghệ cơ khí và tự động hóa BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2022

17

Quyết định 802/QĐ-BKHCN năm 2022 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

thủ tục hành chính cấp Trung ương và 01 thủ tục hành chính cấp tỉnh) được công bố tại Quyết định số 2084/QĐ-BKHCN ngày 04/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Điều 3. Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 23/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2022

18

Quyết định 13/2008/QĐ-BKHCN về Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ" do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

13/2008/QD-BKHCN,Quyết định 13 2008,Bộ Khoa học và Công nghệ,Quy chế xét tặng kỷ niệm chương,Xét tặng Kỷ niệm chương,Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2008

19

Quyết định 04/2006/QĐ-BKHCN về nội dung, thủ tục công bố sản phẩm, hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn, pháp quy kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

04/2006/QD-BKHCN,Quyết định 04 2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Thủ tục công bố sản phẩm,Hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn,Hàng hóa hợp chuẩn pháp quy kỹ thuật,Doanh nghiệp,Thương mại BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ********* CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc *********

Ban hành: 10/01/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

20

Quyết định 12/2008/QĐ-BKHCN về một số bảng phân loại thống kê khoa học và công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

12/2008/QD-BKHCN,Quyết định 12 2008,Bộ Khoa học và Công nghệ,Khoa học Công nghệ,Bảng phân loại thống kê BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 12/2008/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 04

Ban hành: 04/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.72.122