Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 04/2008/PL-UBTVQH12 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 12100 văn bản

161

Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND về phê duyệt danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận Bình Thạnh ban hành

12/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 12 2008,Thành phố Hồ Chí Minh,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số: 12/2008/NQ-HĐND Bình Thạnh, ngày 12 tháng

Ban hành: 12/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2009

162

Nghị quyết 12/2008/NQ-HĐND về công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình do tỉnh Hà Nam ban hành

12/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 12 2008,Tỉnh Hà Nam,Dân số kế hoạch hoá gia đình ,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/2008/NQ-HĐND Phủ Lý, ngày 11 tháng 12 năm

Ban hành: 11/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2014

163

Nghị quyết 12/2008/NQ-HĐND mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của các cơ quan ành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau

12/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 12 2008,Tỉnh Cà Mau,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/2008/NQ-HĐND Cà

Ban hành: 10/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2013

164

Nghị quyết 12/2008/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách năm 2009 của tỉnh Kon Tum

điểm về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2009; Sau khi xem xét báo cáo số 141/BC-UBND ngày 30/10/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2008; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2009; Tờ trình số 96/TTr-UBND ngày 04/12/2008 của Uỷ

Ban hành: 09/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2012

165

Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2009 do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

12/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 12 2008,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 12/2008/NQ-HĐND TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 12

Ban hành: 05/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2008

166

Quyết định 12/2008/QĐ-UBND về quản lý và sử dụng kinh phí khuyến thương do Thái Bình ban hành

12/2008/QD-UBND,Quyết định 12 2008,Tỉnh Thái Bình,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/2008/QĐ-UBND Thái Bình, ngày 03 tháng 12

Ban hành: 03/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2014

167

Chỉ thị 12/2008/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành

12/2008/CT-UBND,Chỉ thị 12 2008,Tỉnh Lâm Đồng,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 12/2008/CT-UBND Đà Lạt, ngày 24 tháng 11 năm 2008

Ban hành: 24/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2011

168

Nghị quyết số 26/2008/QH12 về thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường do Quốc hội ban hành

26/2008/QH12,Nghị quyết 26 2008,Quốc hội,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 26/2008/QH12 Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2008 NGHỊ QUYẾT

Ban hành: 15/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2008

169

Nghị quyết số 28/2008/QH12 về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2009 do Quốc hội ban hành

28/2008/QH12,Nghị quyết 28 2008,Quốc hội,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 28/2008/QH12 Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2008 NGHỊ QUYẾT

Ban hành: 15/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2008

170

Nghị quyết số 27/2008/QH12 về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009 và bổ sung chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007 – 2011) do Quốc hội ban hành

tổ chức Quốc hội, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Sau khi xem xét Tờ trình số 160/TTr-UBTVQH12 ngày 17 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009 và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của

Ban hành: 15/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2008

171

Nghị quyết số 25/2008/QH12 về việc kéo dài nhiệm kỳ hoạt động 2004 – 2009 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp do Quốc hội ban hành

25/2008/QH12,Nghị quyết 25 2008,Quốc hội,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 25/2008/QH12 Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2008 NGHỊ QUYẾT

Ban hành: 14/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2008

172

Nghị quyết số 24/2008/QH12 về việc thi hành Luật Thi hành án dân sự do Quốc hội ban hành

24/2008/QH12,Nghị quyết 24 2008,Quốc hội,Thủ tục Tố tụng QUỐC HỘI ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 24/2008/QH12 Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2008 NGHỊ QUYẾT

Ban hành: 14/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2008

173

Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 2008

Luật 27 2008,Quốc hội,Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt,Thuế Tiêu thụ đặc biệt,Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt,Kinh doanh vũ trường,Giảm thuế tiêu thụ đặc biệt,Hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt,Bài lá,Vàng mã hàng mã,Kinh doanh ca-si-nô,27/2008/QH12,Thuế - Phí - Lệ Phí QUỐC HỘI ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 14/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2008

174

Luật bảo hiểm y tế 2008

Luật 25 2008,Quốc hội,Luật bảo hiểm y tế,Bảo hiểm y tế,Bảo hiểm y tế bắt buộc,Bảo hiểm y tế tự nguyện,Bảo hiểm y tế học sinh,Quỹ bảo hiểm y tế,Người sử dụng lao động,Người lao động,25/2008/QH12,Bảo hiểm QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 14/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2008

175

Luật thi hành án dân sự 2008

Luật 26 2008,Quốc hội,Luật thi hành án dân sự,Cưỡng chế thi hành án,Thi hành án dân sự,Người được thi hành án,Người phải thi hành án,Thời hiệu yêu cầu thi hành án,Phí thi hành án,Tham gia cưỡng chế thi hành án,26/2008/QH12,Thủ tục Tố tụng QUỐC HỘI ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 14/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2008

176

Luật Công nghệ cao 2008

Luật 21 2008,Quốc hội,Luật công nghệ cao,Ươm tạo công nghệ cao,Nhân lực công nghệ cao,Doanh nghiệp công nghệ cao,Hoạt động công nghệ cao,21/2008/QH12 QUỐC HỘI ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Luật số: 21/2008/QH12

Ban hành: 13/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2008

177

Luật Quốc tịch Việt Nam 2008

Luật 24 2008,Quốc hội,Luật Quốc tịch việt Nam,Luật Quốc tịch,Không quốc tịch,Tước quốc tịch,Giữ quốc tịch,Nhập quốc tịch,Trở lại quốc tịch,Mất quốc tịch,24/2008/QH12,Quyền dân sự QUỐC HỘI ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 13/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2008

178

Luật đa dạng sinh học 2008

Luật 20 2008,Quốc hội,Luật đa dạng sinh học,Đa dạng sinh học,Khu bảo tồn thiên nhiên,Bảo tồn đa dạng sinh học,Hệ sinh thái tự nhiên,Loài bị tuyệt chủng trong tự nhiên,Mẫu vật di truyền,20/2008/QH12,Tài nguyên - Môi trường QUỐC HỘI ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 13/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2008

179

Luật giao thông đường bộ 2008

Luật 23 2008,Quốc hội,Luật Giao thông đường bộ,Luật Giao thông,Giao thông đường bộ,Công trình đường bộ,Phương tiện giao thông đường bộ,Phương tiện giao thông,Dải phân cách,Hành lang an toàn đường bộ,Phần đường xe chạy,23/2008/QH12,Giao thông - Vận tải QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 13/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2008

180

Luật cán bộ, công chức 2008

Luật 22 2008,Quốc hội,Luật cán bộ công chức,Cán bộ công chức,Tuyển dụng công nhân viên chức,Ngạch công chức,Bồi dưỡng cán bộ công chức,Chế độ cán bộ công chức,Đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức,22/2008/QH12,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 13/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.116