Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 04/2008/PL-UBTVQH12 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 12096 văn bản

141

Pháp lệnh đo lường năm 1999

Pháp lệnh 16 1999,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Đo lường,Đơn vị đo lường,Tiêu chuẩn đo lường,Chuẩn đo lường quốc gia,Quản lý nhà nước về đo lường,Quản lý đo lường,16/1999/PL-UBTVQH10 UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/10/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2011

142

Pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích năm 1999

Pháp lệnh 15 1999,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích,Nghĩa vụ lao động công ích,Nghĩa vụ lao động,Lao động công ích,15/1999/PL-UBTVQH10,Lao động - Tiền lương UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 03/09/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2010

143

Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao năm 1999

Pháp lệnh 14 1999,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh thuế thu nhập cao sửa đổi,Pháp lệnh Thuế thu nhập,Pháp lệnh Thuế thu nhập sửa đổi,Thuế thu nhập người thu nhập cao,Thuế thu nhập cao,Thuế thu nhập,Sửa đổi,Bổ sung,14/1999/PL-UBTVQH10,Thuế - Phí - Lệ Phí,Lao động - Tiền lương UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ********

Ban hành: 30/06/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2010

144

Pháp lệnh Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 1999

Pháp lệnh 13 1999,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng,Quyền lợi người tiêu dùng,Người tiêu dùng,13/1999/PL-UBTVQH10,Thương mại UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 27/04/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2010

145

Pháp lệnh Du lịch năm 1999

Pháp lệnh 11 1999,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Du lịch,Khách du lịch,Tuyến du lịch,Khu du lịch,Điểm du lịch,Tài nguyên du lịch,11/1999/PL-UBTVQH10,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 08/02/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2010

146

Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính năm 1998

HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 10/1998/PL-UBTVQH10 Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 1998 PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 10/1998/PL-UBTVQH10 NGÀY 25 THÁNG 12 NĂM 1998 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀUCỦA PHÁP LỆNH THỦ TỤC GIẢI

Ban hành: 25/12/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2010

147

Pháp lệnh tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở năm 1998

Số: 09/1998/PL-UBTVQH10 Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 1998 PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 09/1998/PL-UBTVQH10 NGÀY 25 THÁNG 12 NĂM 1998 VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG HOÀ GIẢI Ở CƠ SỞ Để phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng dân cư, nâng cao kết quả giải quyết

Ban hành: 25/12/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2010

148

Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007

Luật 04 2007,Quốc hội,Luật thuế thu nhập cá nhân,Thuế thu nhập cá nhân,Cá nhân không cư trú,Cá nhân cư trú,Thu nhập chịu thuế,Thu nhập được miễn thuế,Kỳ tính thuế,04/2007/QH12,Thuế - Phí - Lệ Phí QUỐC HỘI ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc *******

Ban hành: 21/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2007

149

Pháp lệnh sửa đổi Điều 21 Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng năm 1998

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 08/1998/PL-UBTVQH10 Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 1998 PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 08/1998/PL-UBTVQH10 NGÀY 1 THÁNG 12 NĂM 1998 SỬA ĐỔI ĐIỀU 21 CỦA PHÁP LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI HOẠT

Ban hành: 01/12/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2010

150

Pháp lệnh ký kết và thực hiện Điều ước quốc tế năm 1998

Pháp lệnh 07 1998,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Ký kết Điều ước quốc tế,Ký kết Điều ước quốc tế,Thực hiện Điều ước quốc tế,Gia nhập điều ước quốc tế,Bảo lưu Điều ước quốc tế,Phê chuẩn điều ước quốc tế,Điều ước quốc tế,07/1998/PL-UBTVQH10,Bộ máy hành chính UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG

Ban hành: 20/08/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2010

151

Pháp lệnh người tàn tật năm 1998

Pháp lệnh 06 1998,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Người tàn tật,Người tàn tật,Chăm sóc người tàn tật,Hỗ trợ người tàn tật,06/1998/PL-UBTVQH10,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 30/07/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2010

152

Pháp lệnh Thuế tài nguyên (sửa đổi) năm 1998

Pháp lệnh 05 1998,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Thuế tài nguyên sửa đổi,Pháp lệnh Thuế Tài nguyên,Thu thuế tài nguyên,Thuế Tài nguyên,Sửa đổi,Bổ sung,05/1998/PL-UBTVQH10,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 16/04/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2010

153

Hướng dẫn 04/VKSTC-V12 về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc về kinh doanh, thương mại, lao động, vụ án hành chính và những việc khác theo quy định của pháp luật năm 2007 do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

04/VKSTC-V12,Hướng dẫn 04 2007,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Viện Kiểm sát,Kiểm sát giải quyết vụ việc kinh doanh,Kiểm sát giải quyết vụ việc thươnng mại,Kiểm sát giải quyết vụ việc lao động,Kiểm sát giải quyết vụ án hành chính,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ******* CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 30/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2007

154

Thông tư 12/2008/TT-BTTTT hướng dẫn thực hiện Nghị định 90/2008/NĐ-CP về chống thư rác do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

12/2008/TT-BTTTT,Thông tư 12 2008,Bộ Thông tin và Truyền thông,Chống thư rác,Hướng dẫn,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 12/2008/TT-BTTTT Hà Nội, ngày

Ban hành: 30/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2009

155

Quyết định 12/2008/QĐ-UBND về quy chế tổ chức và hoạt động của ban bồi thường - giải phóng mặt bằng quận 12 do Ủy ban nhân dân quận 12 ban hành

12/2008/QD-UBND,Quyết định 12 2008,Thành phố Hồ Chí Minh,Ban bồi thường giải phóng mặt bằng,Quận 12,Quy chế tổ chức và hoạt động,Tổ chức và hoạt động,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------

Ban hành: 30/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2009

156

Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND về thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách thành phố phân cấp năm 2009 do Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

12/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 12 2008,Thành phố Hồ Chí Minh,Đầu tư,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 12/2008/NQ-HĐND Cần

Ban hành: 23/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2009

157

Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư - sửa chữa - duy tu năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận 10 ban hành

NGHỊ QUYẾT VỀ GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ - SỬA CHỮA - DUY TU NĂM 2009 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 10 KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 18 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003; Xét Tờ trình số 8506/TTr-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban

Ban hành: 19/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2009

158

Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận 12 ban hành

1. Báo cáo tình hình thực hiện công tác năm 2008 và chương trình công tác năm 2009 của các đơn vị: - Viện Kiểm sát nhân dân - Công an quận 12 - Tòa án nhân dân quận. - Thi hành án dân sự. 2. Các tờ trình: - Dự toán thu, chi ngân sách quận năm 2009. - Tờ trình số 37/TTr-UBND-TC ngày 04 tháng 12 năm 2008 về việc

Ban hành: 19/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2009

159

Quyết định 12/2008/QĐ-BTNMT về “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân định địa giới hành chính và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp” do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

12/2008/QD-BTNMT,Quyết định 12 2008,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Phân định địa giới hành chính,Lập hồ sơ địa giới hành chính,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 18/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2009

160

Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân quận 1 từ nay đến hết nhiệm kỳ (25/4/2009) do Hội đồng nhân dân quận 1 ban hành

12/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 12 2008,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 1 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 12/2008/NQ-HĐND Quận 1, ngày 17 tháng 12 năm 2008

Ban hành: 17/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.50.173