Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 04/2008/PL-UBTVQH12 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 12100 văn bản

121

Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật năm 2001

Pháp lệnh 36 2001,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh bảo vệ kiểm dịch thực vật,Pháp lệnh bảo vệ,Bảo vệ Kiểm dịch thực vật,Thuốc bảo vệ thực vật,Đối tượng kiểm dịch thực vật,Sinh vật có ích,36/2001/PL-UBTVQH10,Tài nguyên - Môi trường UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 25/07/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2010

122

Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao năm 2001

Pháp lệnh 35 2001,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Thuế thu nhập,Thuế thu nhập cao,Người có thu nhập cao,Thuế thu nhập,35/2001/PL-UBTVQH10,Thuế - Phí - Lệ Phí,Lao động - Tiền lương UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 19/05/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2010

123

Pháp lệnh lưu trữ quốc gia năm 2001

Số: 34/2001/PL-UBTVQH10 Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2001 PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 34/2001/PL-UBTVQH10 NGÀY 04 THÁNG 4 NĂM 2001 VỀ LƯU TRỮ QUỐC GIA Tài liệu lưu trữ quốc gia là di sản của dân tộc, có giá trị đặc biệt đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã

Ban hành: 04/04/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2011

124

Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi năm 2001

******** Số: 32/2001/PL-UBTVQH10 Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2001 PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 32/2001/PL-UBTVQH10 NGÀY 04 THÁNG 4 NĂM 2001 VỀ KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI Để tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan

Ban hành: 04/04/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2010

125

Pháp lệnh về Thủ đô Hà Nội năm 2000

29/2000/PL-UBTVQH10 Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2000 PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 29/2000/PL-UBTVQH10 NGÀY 28 THÁNG 12 NĂM 2000 VỀ THỦ ĐÔ HÀ NỘI Để xây dựng, phát triển Hà Nội - Thủ đô nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trái tim của cả nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại; kế thừa và

Ban hành: 28/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2013

126

Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2000

Số: 30/2000/PL-UBTVQH10 Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2000 PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 30/2000/PL-UBTVQH10 NGÀY 28 THÁNG 12 NĂM 2000 VỀ BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC Để nâng cao trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức

Ban hành: 28/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2010

127

Pháp Lệnh thư viện năm 2000

******** Số: 31/2000/PL-UBTVQH10 Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2000 PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 31/2000/PL-UBTVQH10 NGÀY 28 THÁNG 12 NĂM 2000 VỀ THƯ VIỆN Để xây dựng, bảo tồn, khai thác và sử dụng vốn tài liệu của thư viện; đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu,

Ban hành: 28/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2010

128

Pháp lệnh thể dục, thể thao năm 2000

Pháp lệnh 28 2000,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh thể dục thể thao,Thể dục Thể thao,Giáo dục thể chất,Cơ sở thể dục thể thao,Thể dục thể thao quần chúng,Thể thao thành tích cao,28/2000/PL-UBTVQH10,Thể thao - Y tế UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 25/09/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2010

129

Pháp lệnh Đê điều năm 2000

Pháp lệnh 26 2000,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Đê điều,Bảo vệ đê điều,Tu bổ đê điều,26/2000/PL-UBTVQH10 UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 26/2000/PL-UBTVQH10 Hà Nội,

Ban hành: 24/08/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2010

130

Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão năm 2000

Pháp lệnh 27 2000,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Phòng chống lụt bão sửa đổi,Pháp lệnh Phòng chống lụt bão,Phòng chống lụt bão,Sửa đổi,Bổ sung,27/2000/PL-UBTVQH10 UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 24/08/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2010

131

Pháp lệnh sửa đổi Điều 18 Pháp lệnh Tổ chức Toà án quân sự năm 2000

Pháp lệnh 25 2000,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Tổ chức Tòa án sửa đổi,Pháp lệnh Tổ chức Tòa án quân sự,Tổ chức Tòa án quân sự,Pháp lệnh Tổ chức Tòa án,Tòa án quân sự,Sửa đổi,Bổ sung,25/2000/PL-UBTVQH10,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI

Ban hành: 25/07/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2010

132

Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh Cán bộ, Công chức năm 2000

NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 21/2000/PL-UBTVQH10 Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2000 PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 21/2000/PL-UBTVQH10 NGÀY 28 THÁNG 4 NĂM 2000 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Căn cứ

Ban hành: 28/04/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2011

133

Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh Chống tham nhũng năm 2000

Pháp lệnh 22 2000,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Chống tham nhũng sửa đổi,Pháp lệnh Chống tham nhũng,Phòng chống tham nhũng,Chống tham nhũng,Sửa đổi,Bổ sung,22/2000/PL-UBTVQH10,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 28/04/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2010

134

Pháp lệnh người cao tuổi năm 2000

Pháp lệnh 23 2000,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Người cao tuổi,Người cao tuổi,Chăm sóc người cao tuổi,Hội người cao tuổi Việt Nam,Hội Người cao tuổi,23/2000/PL-UBTVQH10,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/04/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2010

135

Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2000

Pháp lệnh 24 2000,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh nhập cảnh xuất cảnh cư trú,Xuất nhập cảnh của người nước ngoài,Cư trú của người nước ngoài,Người nước ngoài,Trục xuất,24/2000/PL-UBTVQH10,Quyền dân sự UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 28/04/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2010

136

Nghị quyết số 545/2007/NQ-UBTVQH12 về việc thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, tổ chức của Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

545/2007/NQ-UBTVQH12,Nghị quyết 545 2007,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bộ máy hành chính UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 545/2007/NQ-UBTVQH12 Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2007

Ban hành: 11/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2007

137

Pháp lệnh sửa đổi Điều 21 Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng năm 2000

giúp đỡ cách mạng ngày 29 tháng 8 năm 1994 đã được sửa đổi theo Pháp lệnh số 08/1998/PL-UBTVQH10 ngày 01 tháng 12 năm 1998. Điều 1 Sửa đổi Điều 21 của Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng như sau: "Điều 21

Ban hành: 14/02/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2010

138

Pháp lệnh Thương phiếu năm 1999

******** Số: 17/1999/PL-UBTVQH10 Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 1999 PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 17/1999/PL-UBTVQH10 NGÀY 24 THÁNG 12 NĂM 1999 VỀ THƯƠNG PHIẾU Để thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, giao lưu thương mại; mở rộng hoạt động tín dụng ngân hàng,

Ban hành: 24/12/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2012

139

Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa năm 1999

Hạnh phúc ******** Số: 18/1999/PL-UBTVQH10 Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 1999 PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 18 /1999/PL-UBTVQH10 NGÀY 24 THÁNG 12 NĂM 1999 VỀ CHẤT LƯỢNG HÀNG HOÁ Để bảo đảm nâng cao chất lượng hàng hoá, hiệu quả sản xuất, kinh doanh; bảo vệ

Ban hành: 24/12/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2010

140

Nghị quyết 295/2007/NQ-UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng

295/2007/NQ-UBTVQH12,Nghị quyết 295 2007,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 295/2007/NQ-UBTVQH12 Hà Nội, ngày 28

Ban hành: 28/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.116