Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 04/2008/PL-UBTVQH12 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 12096 văn bản

101

Pháp lệnh Trọng tài Thương mại năm 2003

Pháp lệnh 08 2003,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Trọng tài Thương mại,Trọng tài Thương mại,Trung tâm Trọng tài,Trọng tài viên,Hội đồng trọng tài,Thỏa thuận trọng tài,Phí trọng tài,08/2003/PL-UBTVQH11,Thương mại,Thủ tục Tố tụng UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 25/02/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2012

102

Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân năm 2003

Pháp lệnh 07 2003,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Hành nghề y dược tư nhân,Hành nghề y dược tư nhân,Y dược tư nhân,Cơ sở hành nghề y dược tư nhân,07/2003/PL-UBTVQH11,Doanh nghiệp,Thể thao - Y tế UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 25/02/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2012

103

Pháp lệnh dân số năm 2003

Pháp lệnh 06 2003,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Dân số,Sức khỏe sinh sản,Cơ cấu dân số,Phân bố dân cư,Chất lượng dân số,Chỉ số phát triển con người,Chăm sóc sức khỏe sinh sản,Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản,Tuyên truyền sức khỏe sinh sản,06/2003/PL-UBTVQH11,Quyền dân sự,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC

Ban hành: 09/01/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

104

Pháp lệnh tổ chức Viện kiểm sát quân sự năm 2002

05/2002/PL-UBTVQH11 Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2002 PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 05/2002/PL-UBTVQH11 NGÀY 04 THÁNG 11 NĂM 2002 VỀ TỔ CHỨC VIỆN KIỂM SÁT QUÂN SỰ Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25

Ban hành: 04/11/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2010

105

Pháp lệnh sửa đổi Điều 22 và Điều 23 Pháp lệnh Ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng năm 2002

HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 01/2002/PL-UBTVQH11 Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2002 PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 01/2002/PL-UBTVQH11 NGÀY 04 THÁNG 10 NĂM 2002 VỀ SỬA ĐỔI ĐIỀU 22 VÀ ĐIỀU 23 CỦA PHÁP LỆNH ƯU ĐÃI

Ban hành: 04/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2010

106

Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Toà án nhân dân năm 2002

phúc ******** Số: 02/2002/PL-UBTVQH11 Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2002 PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 02/2002/PL-UBTVQH11 NGÀY 4 THÁNG 10 NĂM 2002 VỀ THẨM PHÁN VÀ HỘI THẨM TOÀ ÁN NHÂN DÂN Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm

Ban hành: 04/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

107

Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân năm 2002

Số: 03/2002/PL-UBTVQH11 Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2002 PHÁP LỆNH CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ  03/2002/PL-UBTVQH11 NGÀY 04 THÁNG 10 NĂM 2002VỀ KIỂM SÁT VIÊN VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị

Ban hành: 04/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

108

Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002

Pháp lệnh 44 2002,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính,Xử lý vi phạm hành chính,Vi phạm hành chính,Xử phạt vi phạm hành chính,Hành vi vi phạm hành chính,44/2002/PL-UBTVQH10 UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 02/07/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2013

109

Luật xuất bản sửa đổi 2008

Luật 12 2008,Quốc hội,Luật xuất bản sửa đổi,Luật Xuất bản,In xuất bản phẩm,Xuất bản phẩm,Nhập khẩu xuất bản phẩm,Kế hoạch xuất bản,Sửa đổi,Bổ sung,12/2008/QH12,Văn hóa - Xã hội QUỐC HỘI ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Luật số:

Ban hành: 03/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2008

110

Pháp lệnh đối xử tối huệ quốc và đối xử quốc gia trong thương mại quốc tế năm 2002

Pháp lệnh 41 2002,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Đối xử tối huệ quốc,Pháp lệnh Tối huệ quốc,Pháp lệnh Đối xử quốc gia,Pháp lệnh Thương mại quốc tế,Đối xử tối huệ quốc,Tối huệ quốc,Thương mại quốc tế,41/2002/PL-UBTVQH10,Thương mại,Dịch vụ pháp lý UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ

Ban hành: 25/05/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2010

111

Pháp lệnh tự vệ trong nhập khẩu hàng hoá nước ngoài vào Việt Nam năm 2002

Pháp lệnh 42 2002,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Tự vệ trong nhập khẩu,Tự vệ trong nhập khẩu,Nhập khẩu hàng hóa,Biện pháp tự vệ,42/2002/PL-UBTVQH10,Thương mại,Xuất nhập khẩu UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 25/05/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2010

112

Pháp lệnh Bưu chính, viễn thông năm 2002

Pháp lệnh 43 2002,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Bưu chính viễn thông,Bưu chính viễn thông,Dịch vụ bưu chính,Dịch vụ viễn thông,Phổ tần số vô tuyến điện,Thiết bị vô tuyến,43/2002/PL-UBTVQH10,Công nghệ thông tin UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 25/05/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2012

113

Nghị quyết số 12/2008/QH12 về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2008 do Quốc hội ban hành

12/2008/QH12,Nghị quyết 12 2008,Quốc hội,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 12/2008/QH12 Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2008 NGHỊ QUYẾT VỀ

Ban hành: 06/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2008

114

Pháp lệnh Giá năm 2002

******** Số: 40/2002/PL-UBTVQH10 Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2002 PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 40/2002/PL-UBTVQH10 NGÀY 26 THÁNG 04 NĂM 2002 VỀ GIÁ Để góp phần phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bình ổn giá, bảo vệ quyền và lợi ích

Ban hành: 26/04/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2012

115

Nghị quyết số 794/2009/NQ-UBTVQH12 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành để sửa đổi, bổ sung chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức và người lao động của kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 1003/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 03 tháng 3 năm 2006

794/2009/NQ-UBTVQH12,Nghị quyết 794 2009,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Kế toán - Kiểm toán,Lao động - Tiền lương ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 794/2009/NQ-UBTVQH12

Ban hành: 22/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2009

116

Nghị quyết 775/2009/NQ-UBTVQH12 kết quả giám sát việc thực hiện di dân, tái định cư công trình thủy điện Sơn La do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

775/2009/NQ-UBTVQH12,Nghị quyết 775 2009,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Công trình thủy điện Sơn La,Di dân tái định cư ,Ủy ban Thường vụ Quốc hội ,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2012

117

Nghị quyết 773/2009/NQ-UBTVQH12 về Quy định chế độ chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, cơ quan trực thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

773/2009/NQ-UBTVQH12,Nghị quyết 773 2009,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Chế độ chi tiêu tài chính,Phục vụ hoạt động Quốc hội,Ủy Ban thường vụ quốc hội,Tài chính nhà nước UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 31/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2012

118

Pháp lệnh Quảng cáo năm 2001

Pháp lệnh 39 2001,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Quảng cáo,Hoạt động quảng cáo,Sản phẩm quảng cáo,Dịch vụ quảng cáo,Hợp đồng dịch vụ quảng cáo,39/2001/PL-UBTVQH10,Doanh nghiệp UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 16/11/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2012

119

Pháp lệnh phí và lệ phí năm 2001

Pháp lệnh 38 2001,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh phí lệ phí,Phí lệ phí,Mức thu lệ phí,38/2001/PL-UBTVQH10,Thuế - Phí - Lệ Phí UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 38/2001/PL-UBTVQH

Ban hành: 28/08/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2013

120

Pháp lệnh luật sư năm 2001

Pháp lệnh 37 2001,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Luật sư,Đoàn Luật sư,Văn phòng luật sư,Công ty luật hợp danh,Hành nghề luật sư,Công ty luật,37/2001/PL-UBTVQH10,Dịch vụ pháp lý UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/07/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.50.173