Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 04/2008/PL-UBTVQH12 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 12099 văn bản

81

Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh Thi hành án phạt tù năm 2007

Pháp lệnh 01 2007,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Thi hành án phạt tù,Thi hành án phạt tù sửa đổi,Thi hành án phạt tù,Sửa đổi,Bổ sung,01/2007/UBTVQH12,Trách nhiệm hình sự ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc *******

Ban hành: 19/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2007

Ban hành: 27/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2007

83

Nghị quyết số 294A/2007/UBTVQH12 về việc tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của ban chỉ đạo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về phòng, chống tham nhũng do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

294A/2007/UBTVQH12,Nghị quyết 294A 2007,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ****** Số: 294A/2007/UBTVQH12 Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2007

Ban hành: 27/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2007

84

Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005

Pháp lệnh 26 2005,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Ưu đãi người có công cách mạng,Người hoạt động cách mạng,Người hoạt động kháng chiến,Người có công cách mạng,Có công cách mạng,26/2005/PL-UBTVQH11,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 29/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

85

Pháp lệnh cảnh vệ năm 2005

Số: 25/2005/PL-UBTVQH11 Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2005 PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 25/2005/PL-UBTVQH11 NGÀY 02 THÁNG 4 NĂM 2005 VỀ CẢNH VỆ Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12

Ban hành: 02/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2010

86

Pháp lệnh Giám định tư pháp năm 2004

Pháp lệnh 24 2004,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Giám định tư pháp,Giám định tư pháp,Giám định viên tư pháp,Tổ chức giám định tư pháp,Viện Pháp y quốc gia,Viện Pháp y quân đội,Trung tâm Pháp y,24/2004/PL-UBTVQH11,Thủ tục Tố tụng UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 29/09/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2012

87

Pháp lệnh chống trợ cấp hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam năm 2004

Pháp lệnh 22 2004,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh chống trợ cấp nhập khẩu,Chống trợ cấp hàng hóa nhập khẩu,Chống trợ cấp,Chống trợ cấp nhập khẩu,Thuế chống trợ cấp,22/2004/PL-UBTVQH11,Thương mại,Xuất nhập khẩu UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 20/08/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2010

88

Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự năm 2004

Pháp lệnh 23 2004,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự,Tổ chức điều tra hình sự,Cơ quan điều tra,Hoạt động điều tra,Điều tra tố tụng hình sự,23/2004/PL-UBTVQH11,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 20/08/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2012

89

Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo năm 2004

Pháp lệnh 21 2004,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo,Tín ngưỡng Tôn giáo,Tự do tín ngưỡng,Hoạt động tín ngưỡng,Tổ chức tôn giáo,Nhà tu hành,21/2004/PL-UBTVQH11,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/06/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2010

90

Pháp lệnh Dự trữ Quốc gia năm 2004

Pháp lệnh 17 2004,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Dự trữ Quốc gia,Dự trữ Quốc gia,Hàng dự trữ quốc gia,Quỹ dự trữ quốc gia,Đơn vị dự trữ quốc gia,Kho dự trữ quốc gia,17/2004/PL-UBTVQH11 UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2012

91

Pháp lệnh Thú y năm 2004

Pháp lệnh 18 2004,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Thú y,Kiểm dịch động vật,Kiểm soát giết mổ,Kiểm tra vệ sinh thú y,Sản phẩm động vật,18/2004/PL-UBTVQH11,Thể thao - Y tế UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 29/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2012

92

Pháp lệnh Dân quân tự vệ năm 2004

Pháp lệnh 19 2004,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Dân quân tự vệ,Dân quân tự vệ,Lực lượng dân quân tự vệ,Dân quân tự vệ nòng cốt,Chế độ dân quân tự vệ,19/2004/PL-UBTVQH11,Bộ máy hành chính UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2010

93

Pháp lệnh Chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam năm 2004

Pháp lệnh 20 2004,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Chống bán phá giá,Chống bán phá giá hàng nhập khẩu,Chống bán phá giá hàng hóa,Chống bán phá giá,Bán phá giá hàng hóa,Bán phá giá,20/2004/PL-UBTVQH11,Thương mại,Xuất nhập khẩu UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 29/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2010

94

Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao năm 2004

Pháp lệnh 14 2004,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh thuế thu nhập cao sửa đổi,Pháp lệnh Thuế người có thu nhập cao,Thuế người có thu nhập cao,Thuế thu nhập người có thu nhập cao,Thuế thu nhập người thu nhập cao,Thu nhập không thường xuyên,Thu nhập thường xuyên,Sửa đổi,Bổ sung,14/2004/PL-UBTVQH11,Thuế - Phí - Lệ Phí,Lao động - Tiền lương

Ban hành: 24/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2013

95

Pháp lệnh giống vật nuôi năm 2004

Pháp lệnh 16 2004,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Giống vật nuôi,Giống vật nuôi,Bảo tồn nguồn gen,Nguồn gen vật nuôi,Giống vật nuôi mới,16/2004/PL-UBTVQH11,Tài nguyên - Môi trường UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2010

96

Pháp lệnh giống cây trồng năm 2004

phúc ******* Số: 15/2004/PL -UBTVQH11 Hà Nội , Ngày 24 tháng 03 năm 2004 PHÁP LỆNH GIỐNG CÂY TRỒNG Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội

Ban hành: 24/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2007

97

Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 2004

Pháp lệnh 13 2004,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Thi hành án dân sự,Thi hành án dân sự,Cơ quan thi hành án dân sự,Chấp Hành viên thi hành án,Chấp hành viên thi hành án dân sự,Giải quyết khiếu nại,13/2004/PL-UBTVQH11,Thủ tục Tố tụng UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 14/01/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2012

98

Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh Cán bộ, công chức năm 2003

Pháp lệnh 11 2003,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Cán bộ công chức sửa đổi,Pháp lệnh Cán bộ công chức,Bồi dưỡng cán bộ công chức,Cán bộ công chức,Công chức dự bị,Sửa đổi,Bổ sung,11/2003/PL-UBTVQH11,Bộ máy hành chính UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 29/04/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2010

99

Pháp lệnh phòng, chống mại dâm năm 2003

Pháp lệnh 10 2003,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Phòng chống mại dâm,Phòng chống mại dâm,Cưỡng bức bán dâm,Người bán dâm,Bảo kê mại dâm,Chứa mại dâm,Môi giới mại dâm,10/2003/PL-UBTVQH11,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 17/03/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2010

100

Pháp lệnh động viên công nghiệp năm 2003

Pháp lệnh 09 2003,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Động viên công nghiệp,Động viên công nghiệp,Chuẩn bị động viên công nghiệp,Doanh nghiệp công nghiệp,Chỉ tiêu động viên công nghiệp,09/2003/PL-UBTVQH11,Doanh nghiệp,Thương mại UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 25/02/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.252.109