Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 04/2008/PL-UBTVQH12 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 12096 văn bản

61

Báo cáo số 238/BC-UBTVQH12 về việc giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật quản lý nợ công do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

238/BC-UBTVQH12,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 238/BC-UBTVQH12 Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2009

Ban hành: 13/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2009

62

Báo cáo số 236/BC-UBTVQH12 về việc giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

236/BC-UBTVQH12,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bộ máy hành chính UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 236/BC-UBTVQH12 Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2009

Ban hành: 13/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2009

63

Báo cáo 225/BC-UBTVQH12 năm 2009 về thực hiện chính sách pháp luật về quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Quốc hội sẽ giám sát chuyên đề “việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý chất lượng vệ sinh, an toàn thực phẩm” tại kỳ họp thứ 5. Triển khai thực hiện Nghị quyết này, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 715 NQ/UBTVQH12 ngày 22/12/2008 về việc thành lập Đoàn giám sát của Uỷ ban thường vụ Quốc hội với nhiệm vụ thực hiện giám

Ban hành: 18/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2014

Ban hành: 13/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

65

Pháp lệnh ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế năm 2007

SỐ: 33/2007/PL-BTVQH11 Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2007 PHÁP LỆNH KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN THỎA THUẬN QUỐC TẾ Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Ban hành: 20/04/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2007

66

Pháp lệnh bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia của Uỷ ban thường vụ quốc hội năm 2007

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 32/2007/PL-UBTVQH11 Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2007 PHÁP LỆNH BẢO VỆ CÔNG TRÌNH QUAN TRỌNG LIÊN QUAN ĐẾN AN NINH QUỐC GIA CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 32/2007/PL-UBTVQH11 NGÀY 20 THÁNG 4 NĂM 2007 Căn cứ vào

Ban hành: 20/04/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2007

67

Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007

34/2007/PL-UBTVQH11 Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2007 PHÁP LỆNH THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Ban hành: 20/04/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2007

68

Pháp lệnh án phí, lệ phí tòa án năm 2009

Pháp lệnh 10 2009,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Án phí lệ phí,Pháp lệnh án phí lệ phí tòa án,Án phí trong vụ án dân sự,Lệ phí giải quyết việc dân sự,Lệ phí sơ thẩm,Lệ phí phúc thẩm,10/2009/UBTVQH12,Thuế - Phí - Lệ Phí,Thủ tục Tố tụng ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 27/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2009

69

Nghị quyết số 770/2009/UBTVQH12 về việc bổ sung biên chế và số lượng thẩm phán của Tòa án nhân dân, Tòa án quân sự các cấp năm 2009 và năm 2010 do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

cứ Luật tổ chức Tòa án nhân dân số 33/2002/QH10; Căn cứ Pháp lệnh tổ chức Tòa án quân sự số 04/2002/PL-UBTVQH11; Xét đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Bổ sung 1.500 (một nghìn năm trăm) biên chế cho Tòa án nhân dân các cấp năm 2009 và năm 2010, trong đó có 508 (năm trăm linh tám) Thẩm phán Tòa án nhân

Ban hành: 23/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2009

70

Nghị quyết số 724/2009/UBTVQH12 về việc danh sách huyện, quận, phường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

724/2009/UBTVQH12,Nghị quyết 724 2009,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 724/2009/UBTVQH12 Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm

Ban hành: 16/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2009

Ban hành: 16/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2009

72

Pháp lệnh sửa đổi điều 9 pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm 2006

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 30/2006/PL-UBTVQH11 Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2006 PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI ĐIỀU 9 CỦA PHÁP LỆNH TỔ CHỨC ĐIỀU TRA HÌNH SỰ UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ban hành: 15/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2007

73

Báo cáo số 184/BC-UBTVQH12 về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu quốc hội về dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009, bổ sung chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa xii (2007 - 2011) do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

184/BC-UBTVQH12,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bộ máy hành chính UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 184/BC-UBTVQH12 Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2008 BÁO

Ban hành: 12/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2008

74

Báo cáo số 171/BC-UBTVQH12 về việc giải trình, tiếp thu về một số vấn đề kinh tế-xã hội và dự thảo nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2009 do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

171/BC-UBTVQH12,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bộ máy hành chính UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 171/BC-UBTVQH12 Hà Nội, ngày 6 tháng 11 năm 2008 BÁO

Ban hành: 06/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2008

75

Báo cáo số 166/BC-UBTVQH12 về việc công tác năm 2008 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội do Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành

166/BC-UBTVQH12,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bộ máy hành chính UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 166/BC-UBTVQH12 Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2008 BÁO

Ban hành: 23/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2008

76

Pháp lệnh sửa đổi pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính năm 2006

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 29/2006/PL-UBTVQH11 Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2006 PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH THỦ TỤC GIẢI QUYẾT

Ban hành: 05/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

77

Báo cáo số 118/BC-UBTVQH12 về việc kết quả giám sát thực hiện chính sách pháp luật về xã hội hóa công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

118/BC-UBTVQH12,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- Số: 118/BC-UBTVQH12 Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2008 BÁO CÁO

Ban hành: 13/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2008

78

Pháp lệnh ngoại hối năm 2005

lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 28/2005/PL-UBTVQH11 Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2005 PHÁP LỆNH NGOẠI HỐI Căn cứ vào hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo nghị quyết số 51/2001/qh10 ngày 25 tháng 12 năm

Ban hành: 13/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

79

Pháp lệnh Cựu chiến binh và Hội Cựu chiến binh Việt Nam năm 2005

Pháp lệnh 27 2005,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Cựu chiến binh,Pháp lệnh Hội Cựu chiến binh,Hội Cựu chiến binh,Ngày truyền thống Cựu chiến binh,Cựu chiến binh,27/2005/PL-UBTVQH11,Bộ máy hành chính UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 07/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

80

Báo cáo số 84/BC-UBTVQH12 về việc giải trình và tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu quốc hội về dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007 – 2011) và năm 2008 do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

84/BC-UBTVQH12,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 84/BC-UBTVQH12 Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2007 BÁO CÁO GIẢI TRÌNH VÀ

Ban hành: 20/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.50.173