Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 04/2008/PL-UBTVQH12 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 12096 văn bản

41

Nghị quyết 927/2010/UBTVQH12 ban hành chiến lược phát triển kiểm toán nhà nước đến năm 2020 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

927/2010/UBTVQH12,Nghị quyết 927 2010,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Chiến lược phát triển,Kiểm toán Nhà nước,Kế toán - Kiểm toán UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Nghị quyết số:

Ban hành: 19/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2010

42

Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu bay do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Pháp lệnh 11 2010,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Thủ tục bắt giữ tàu bay,11/2010/UBTVQH12,Thủ tục Tố tụng,Giao thông - Vận tải ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 11/2010/UBTVQH12

Ban hành: 16/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2010

43

Nghị quyết 886/NQ-UBTVQH12 năm 2010 thành lập đoàn giám sát “việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010” do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

886/NQ-UBTVQH12,Nghị quyết 886 2010,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Thành lập,Cải cách thủ tục hành chính,Đoàn giám sát,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Nghị quyết số:

Ban hành: 10/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2010

44

Nghị quyết 882/NQ-UBTVQH12 năm 2010 về tổ chức hoạt động giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

882/NQ-UBTVQH12,Nghị quyết 882 2010,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Hoạt động giám sát của Quốc hội,Giải quyết kiến nghị của cử tri,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI   ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:

Ban hành: 08/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2010

45

Chương trình 309/CTr-UBTVQH12 về công tác năm 2010 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

309/CTr-UBTVQH12,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Công tác năm 2010 ,Ủy Ban thường vụ quốc hội,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 309/CTr-UBTVQH12 Hà Nội,

Ban hành: 04/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2010

46

Nghị quyết 879/NQ-UBTVQH12 năm 2009 thành lập Đoàn giám sát “Việc tổ chức, thực hiện chính sách, pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng" do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

879/NQ-UBTVQH12,Nghị quyết 879 2009,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 879/NQ-UBTVQH12

Ban hành: 24/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2009

47

Nghị quyết 867/NQ-UBTVQH12 năm 2009 về chương trình hoạt động giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2010 do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

867/NQ-UBTVQH12,Nghị quyết 867 2009,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bộ máy hành chính UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 867/NQ-UBTVQH12 Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2009

Ban hành: 25/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

48

thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng và Nghị quyết số 710/2008/NQ-UBTVQH12 ngày 22 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12

XUẤT KHẨU THEO DANH MỤC NHÓM HÀNG CHỊU THUẾ VÀ KHUNG THUẾ SUẤT ĐỐI VỚI TỪNG NHÓM HÀNG, BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI THEO DANH MỤC NHÓM HÀNG CHỊU THUẾ VÀ KHUNG THUẾ SUẤT ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI TỪNG NHÓM HÀNG VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 710/2008/NQ-UBTVQH12 NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 2008 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ

Ban hành: 17/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2009

49

Nghị quyết 823/2009/UBTVQH12 về phê chuẩn việc sửa đổi, bổ sung mục III Bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước và đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ban hành kèm theo Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30 tháng 9 năm 2004 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn Bảng lương chức vụ, Bảng phụ cấp chức vụ đối với

823/2009/UBTVQH12,Nghị quyết 823 2009,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Sửa đổi,Phụ cấp chức vụ,Bảng lương chuyên môn nghiệp vụ,Cán bộ lãnh đạo Nhà nước,Đại biểu Quốc hội,Ngành kiểm sát,Ngành Tòa án,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 03/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2009

50

Nghị quyết số 795/2009/UBTVQH12 về triển khai thực hiện nghị quyết của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010 và bổ sung chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007-2011) do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

795/2009/UBTVQH12,Nghị quyết 795 2009,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Nghị quyết số: 795/2009/UBTVQH12 Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm

Ban hành: 06/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2009

51

Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2007

35/2007/PL-UBTVQH11 Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2007 PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc

Ban hành: 21/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2007

52

Báo cáo số 249/BC-UBTVQH12 về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

249/BC-UBTVQH12,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số:249/BC-UBTVQH12 Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2009

Ban hành: 18/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2009

53

Báo cáo số 251/BC-UBTVQH12 về việc giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

251/BC-UBTVQH12,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Tài nguyên - Môi trường,Thể thao - Y tế UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 251/BC-UBTVQH12 Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2009

Ban hành: 18/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2009

54

Báo cáo số 252 BC/UBTVQH12 về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đổi mới nghị quyết về chủ trương, định hướng một số cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

252BC/UBTVQH12,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Giáo dục UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 252 BC/UBTVQH12 Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2009 BÁO CÁO

Ban hành: 18/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2009

55

Báo cáo số 248/BC-UBTVQH12 về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung điều 126 của Luật nhà ở và điều 121 của Luật đất đai do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

248/BC-UBTVQH12,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bất động sản,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 248/BC-UBTVQH12 Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2009

Ban hành: 17/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2009

56

Báo cáo số 245 BC/UBTVQH12 về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện ảnh do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

245BC/UBTVQH12,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 245 BC/UBTVQH12 Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2009

Ban hành: 17/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2009

57

Báo cáo số 247/BC-UBTVQH12 về việc giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ Luật hình sự do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

247/BC-UBTVQH12,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bộ máy hành chính,Trách nhiệm hình sự UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 247/BC-UBTVQH12 Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2009

Ban hành: 17/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2009

58

Báo cáo số 244/BC-UBTVQH12 về việc giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật lý lịch tư pháp trình Quốc hội thông qua do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

244/BC-UBTVQH12,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bộ máy hành chính UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 244/BC-UBTVQH12 Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2009 BÁO CÁO

Ban hành: 16/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2009

59

Báo cáo số 242/BC-UBTVQH12 về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật quy hoạch đô thị do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

242/BC-UBTVQH12,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Xây dựng - Đô thị UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 242/BC-UBTVQH12 Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2009 BÁO

Ban hành: 16/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2009

60

Báo cáo số 237/BC-UBTVQH12 về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu quốc hội về dự án Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

237/BC-UBTVQH12,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bộ máy hành chính UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 237/BC-UBTVQH12 Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2009 BÁO CÁO

Ban hành: 13/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.50.173