Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 04/2008/PL-UBTVQH12 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 12096 văn bản

21

Pháp lệnh Phát hành công trái xây dựng tổ quốc năm 1999

Pháp lệnh 12 1999,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Phát hành công trái,Phát hành công trái,Công trái xây dựng Tổ quốc,Xây dựng Tổ quốc,12/1999/PL-UBTVQH10,Chứng khoán,Tài chính nhà nước UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/04/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2010

22

Pháp lệnh Lực lượng cảnh sát biển Việt Nam năm 1998

Pháp lệnh 04 1998,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Lực lượng cảnh sát biển,Lực lượng cảnh sát biển,Hoạt động Lực lượng Cảnh sát biển,04/1998/PL-UBTVQH10,Bộ máy hành chính UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 28/03/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2010

23

Nghị quyết 575/UBTVQH12 năm 2008 về chức năng, nhiệm vụ của Ban Công tác đại biểu do Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành

575/UBTVQH12,Nghị quyết 575 2008,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Chức năng nhiệm vụ,Ban Công tác,Chức năng,Bộ máy hành chính UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Nghị quyết số: 575/UBTVQH12

Ban hành: 31/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2020

24

Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2007

Pháp lệnh 31 2007,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh xử lý hành chính sửa đổi,Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính,Xử lý vi phạm hành chính,Sửa đổi,Bổ sung,31/2007/PL-UBTVQH,Vi phạm hành chính UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/03/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2007

25

Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng sửa đổi 2012 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Pháp lệnh 04 2012,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh,Người có công với cách mạng ,Ưu đãi người có công với cách mạng ,Sửa đổi,04/2012/UBTVQH13,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2012

26

Báo cáo 758/BC-UBTVQH12 về công tác từ sau kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XII đến kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

758/BC-UBTVQH12,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bộ máy hành chính UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 758/BC-UBTVQH12 Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2011

Ban hành: 23/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2011

27

Nghị quyết 1269/2011/UBTVQH12 về biểu thuế bảo vệ môi trường do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1269/2011/UBTVQH12,Nghị quyết 1269 2011,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Biểu thuế bảo vệ môi trường ,Thuế bảo vệ môi trường ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 14/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2011

28

Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Pháp lệnh 16 2011,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh quản lý sử dụng vũ khí ,16/2011/UBTVQH12 ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Pháp lệnh số: 16/2011/UBTVQH12 Hà Nội, ngày

Ban hành: 30/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2011

29

Nghị quyết 1268/2011/UBTVQH12 về thành lập Viện Kiểm sát quân sự thủ đô Hà Nội do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

thường vụ Quốc hội về việc thành lập Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương, Viện kiểm sát quân sự khu vực và Nghị quyết số 708/2008/UBTVQH12 ngày 21 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 386/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 17 tháng 3 năm 2003 của Ủy ban thường vụ Quốc hội hết hiệu lực kể

Ban hành: 30/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2011

30

Hướng dẫn 738/HD-UBTVQH12 tổ chức kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 do Ủy ban thường vụ Quốc Hội ban hành

nhân dân và Ủy ban nhân dân; Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 04 năm 2005 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân; Nghị quyết số 725/2009/NQ-UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh,

Ban hành: 30/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2011

31

Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Pháp lệnh 14 2011,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh sửa đổi bổ sung,14/2011/UBTVQH12,Thủ tục Tố tụng ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Pháp lệnh số: 14/2011/UBTVQH12

Ban hành: 19/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2011

32

Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Pháp lệnh 15 2011,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Kiểm sát viên,Viện kiểm sát nhân dân,15/2011/UBTVQH12,Thủ tục Tố tụng ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Pháp lệnh số:

Ban hành: 19/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2011

33

Nghị quyết 1023/2011/UBTVQH12 về thi hành Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân sửa đổi do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

1023/2011/UBTVQH12,Nghị quyết 1023 2011,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Thủ tục Tố tụng ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Nghị quyết số: 1023/2011/UBTVQH12 Hà Nội, ngày

Ban hành: 19/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2011

34

Nghị quyết 1022/2011/UBTVQH12 về thi hành Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân sửa đổi do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

1022/2011/UBTVQH12,Nghị quyết 1022 2011,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Thủ tục Tố tụng ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Nghị quyết số: 1022/2011/UBTVQH12 Hà Nội, ngày

Ban hành: 19/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2011

35

Nghị quyết 1020/2011/UBTVQH12 hướng dẫn tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1020/2011/UBTVQH12,Nghị quyết 1020 2011,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bộ máy hành chính UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Nghị quyết số: 1020/2011/UBTVQH12 Hà Nội,

Ban hành: 14/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2011

36

Nghị quyết 1018/NQ-UBTVQH12 công bố ngày bầu cử và thành lập Hội đồng bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

1018/NQ-UBTVQH12,Nghị quyết 1018 2011,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bộ máy hành chính UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1018/NQ-UBTVQH12 Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm

Ban hành: 21/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2011

37

Nghị quyết 1004/2010/UBTVQH12 sửa đổi Nghị quyết về thành lập cơ quan Điều tra hình sự, cơ quan An ninh điều tra quân khu và tương đương, cơ quan điều tra hình sự khu vực do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

sửa đổi, bổ sung một số điều theo Pháp lệnh số 30/2006/PL-UBTVQH11 và Pháp lệnh số 09/2009/UBTVQH12; Xét đề nghị của Chính phủ, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 728/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 20 tháng 8 năm 2004 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc thành lập Cơ quan điều tra hình sự, Cơ quan An

Ban hành: 03/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2011

38

Nghị quyết 1003/NQ-UBTVQH12 năm 2010 về Chương trình hoạt động giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2011

1003/NQ-UBTVQH12,Nghị quyết 1003 2010,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Chương trình hoạt động,Chương trình hoạt động giám sát,Ủy ban Thường vụ Quốc hội ,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 25/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2017

39

Báo cáo 378/BC-UBTVQH12 thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010 do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

378/BC-UBTVQH12,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Cải cách thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 378/BC-UBTVQH12 Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm

Ban hành: 18/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2010

40

Nghị quyết 928/2010/UBTVQH12 ban hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

928/2010/UBTVQH12,Nghị quyết 928 2010,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Mức thuế suất,Biểu thuế suất thuế tài nguyên,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 19/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.50.173