Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 04/2008/PL-UBTVQH12 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 601-620 trong 12142 văn bản

601

Nghị quyết 1025/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1025/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1025 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia,Bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia,Quy định bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ,Tài chính nhà nước ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 09/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2020

602

Nghị quyết 1020/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1020/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1020 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân Gia Lai,Phê chuẩn miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân,Kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 06/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2020

603

Nghị quyết 1021/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1021/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1021 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân,Kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng tỉnh Gia Lai,Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 06/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2020

604

Nghị quyết 1016/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với ông Lê Quân do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

các Điều 38, Điều 54 Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13; Căn cứ Điều 35 Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội được ban hành kèm theo Nghị quyết số 1075/2015/UBTVQH13 ngày 11/12/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Căn cứ Quyết định số 2313-QĐNS/TW ngày 21/8/2020 của Ban Bí thư về việc chỉ định Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm

Ban hành: 30/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2020

605

Nghị quyết 1018/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1018/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1018 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng tỉnh,Kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng tỉnh Bắc Giang,Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Bắc Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 30/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2020

606

Nghị quyết 1017/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1017/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1017 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Bắc Giang,Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng,Miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng tỉnh Bắc Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 30/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2020

607

Nghị quyết 1008/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1008/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1008 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội,Vị trí Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội,Phụ cấp chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 21/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2020

608

Nghị quyết 1007/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ nhiệm và cho thôi làm thành viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIV do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1007/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1007 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Miễn nhiệm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa,Phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó Chủ nhiệm,Miễn nhiệm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Giáo dục,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 21/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2020

609

Nghị quyết 1005/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1005/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1005 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng,Kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng tỉnh Quảng Trị,Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 18/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2020

610

Nghị quyết 1006/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1006/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1006 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quảng Trị,Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng tỉnh,Kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 18/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2020

611

Nghị quyết 1004/2020/UBTVQH14 về thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

2. Nghị quyết số 1097/2015/UBTVQH13 ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Nghị quyết số 580/2018/UBTVQH14 ngày 04 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thí điểm hợp nhất

Ban hành: 18/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2020

612

Nghị quyết 1003/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về thành lập phường An Bình A, phường An Bình B thuộc thị xã Hồng Ngự và thành phố Hồng Ngự thuộc tỉnh Đồng Tháp do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1003/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1003 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Thành lập phường An Bình A thị xã Hồng Ngự,Thành lập phường An Bình B thị xã Hồng Ngự,Thành lập thành phố Hồng Ngự Đồng Tháp,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 18/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2020

613

Nghị quyết 1001/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1001/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1001 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng tỉnh Kiên Giang,Kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân khóa IX,Kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân 2016 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 17/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2020

614

Nghị quyết 1000/2020/UBTVQH14 quy định về bộ máy giúp việc của Hội đồng bầu cử quốc gia do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1000/2020/UBTVQH14,Nghị quyết 1000 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bộ máy giúp việc của Hội đồng bầu cử quốc gia,Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia,Quyền hạn của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 16/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2020

615

Nghị quyết 999/2020/UBTVQH14 về Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước đến năm 2030 (giai đoạn 2021-2030) do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

999/2020/UBTVQH14,Nghị quyết 999 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước 2030,Phát triển Kiểm toán nhà nước giai đoạn 2021 2030,Kiểm toán nhà nước giai đoạn 2021 2030,Kế toán - Kiểm toán ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 16/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2020

616

Quyết định 04/2008/QĐ-UBND-TNMT quy định trình tự, thủ tục cấp giấy xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường, đăng ký cam kết thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường theo quy trình “một cửa, một dấu” tại Ủy ban nhân dân quận do UBND quận 12 ban hành

04/2008/QD-UBND-TNMT,Quyết định 04 2008,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy trình một cửa một dấu,Cấp giấy xác nhận,Cam kết bảo vệ môi trường,Bảo vệ môi trường,Quận 12,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12 ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 11/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2008

617

Nghị quyết 997/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

997/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 997 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tuyên Quang,Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng,Kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 03/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2020

618

Nghị quyết 992/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

992/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 992 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội,Tiếp nhận Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội,Tiếp nhận và bổ nhiệm Văn phòng Quốc hội,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 24/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2020

619

Nghị quyết 991/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

991/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 991 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thái Bình,Kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng tỉnh Thái Bình khóa XVI,Kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng tỉnh Thái Bình 2016 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 14/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2020

620

Nghị quyết 990/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

990/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 990 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La,Miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng tỉnh Sơn La khóa XIV,Miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng tỉnh Sơn La 2016 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 14/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.50.201