Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 04/2008/PL-UBTVQH12 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 561-580 trong 12144 văn bản

561

Nghị quyết 1081/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1081/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1081 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bầu chức vụ Chủ tịch Hội đồng tỉnh Long An,Bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Long An,Bầu Chủ tịch Hội đồng tỉnh Long An khóa IX,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 20/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2020

562

Nghị quyết 1082/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1082/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1082 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng tỉnh Kiên Giang,Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng Kiên Giang khóa IX,Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Kiên Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 20/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2020

563

Nghị quyết 1083/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1083/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1083 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang,Bầu Chủ tịch Hội đồng tỉnh Kiên Giang khóa IX,Bầu Chủ tịch Hội đồng tỉnh Kiên Giang 2016 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 20/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2020

564

Nghị quyết 1070/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1070/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1070 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng Vũng Tàu khóa VI,Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân Vũng Tàu,Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Vũng Tàu,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 19/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2020

565

Nghị quyết 1071/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1071/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1071 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Trà Vinh,Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng 2016 2021,Phê chuẩn miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 19/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2020

566

Nghị quyết 1072/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1072/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1072 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng Trà Vinh,Kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh,Kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng Trà Vinh khóa IX,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 19/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2020

567

Nghị quyết 1073/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1073/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1073 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng tỉnh Gia Lai,Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Gia Lai,Miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng tỉnh Gia Lai khóa IX,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 19/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2020

568

Hướng dẫn 624/HD-UBTVQH14 năm 2020 về tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

ưu điểm, hạn chế trong quá trình thực hiện và những đề xuất, kiến nghị đối với 12 địa phương thực hiện Nghị quyết 580/2018/UBTVQH14 ngày 04/10/2018 về việc thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) - Về hoạt động đối ngoại của Hội đồng nhân dân các cấp - Các hoạt động bồi

Ban hành: 18/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2021

569

Nghị quyết 1069/NQ-UBTVQH14 năm 2020 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1069/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1069 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng tỉnh Trà Vinh,Miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Trà Vinh khóa IX,Miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Trà Vinh 2016 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 18/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2020

570

Thông tư liên tịch 04/2008/TTLT-BCA-BGTVT hướng dẫn học và kiểm tra lại Luật Giao thông đường bộ đối với người bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về pháp luật giao thông đường bộ do Bộ Công an - Bộ Giao thông vận tải ban hành

04/2008/TTLT-BCA-BGTVT,Thông tư liên tịch 04 2008,Bộ Công An,Bộ Giao thông vận tải,Học lại Luật Giao thông đường bộ,Kiểm tra lại Luật Giao thông đường bộ,Luật Giao thông đường bộ,Người bị tước giấy phép lái xe,Giao thông - Vận tải BỘ CÔNG AN – BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 31/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2008

571

Nghị quyết 1063/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1063/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1063 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Quảng Nam,Miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân,Kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 16/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2020

572

Nghị quyết 1064/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1064/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1064 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân,Kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng,Miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Quảng Nam,Phê chuẩn miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------

Ban hành: 16/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2020

573

Thông tư liên tịch 12/2008/TTLT-BTC-BYT hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2006-2010 do Bộ Tài chính - Bộ Y tế ban hành

12/2008/TTLT-BTC-BYT,Thông tư liên tịch 12 2008,Bộ Tài chính,Bộ Y tế,Quản lý kinh phí,Sử dụng kinh phí,Chương trình mục tiêu quốc gia,Vệ sinh an toàn thực phẩm,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế BỘ TÀI CHÍNH - BỘ Y TẾ ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------

Ban hành: 31/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2008

574

Nghị quyết 04/2008/NQ-HĐND7 về nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng đô thị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do tỉnh Bình Dương ban hành

04/2008/NQ-HDND7,Nghị quyết 04 2008,Tỉnh Bình Dương,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2008/NQ-HĐND7 Thủ Dầu Một, ngày 22 tháng 7 năm

Ban hành: 22/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2013

575

Nghị quyết 1062/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XIV tỉnh Thái Nguyên do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1062/NQ-UBTVQH14 Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2020 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ BẦU PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI CHUYÊN TRÁCH KHÓA XIV TỈNH THÁI NGUYÊN ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI Căn cứ

Ban hành: 12/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2020

576

Nghị quyết 1060/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1060/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1060 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng,Kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng tỉnh Sơn La,Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Sơn La,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 11/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2020

577

Nghị quyết 1059/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1059/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1059 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng,Miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân,Kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Sơn La,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 11/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2020

578

Nghị quyết 1061/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1061/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1061 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng An Giang,Kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân,Phê chuẩn miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 11/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2020

579

Nghị quyết 1056/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1056/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1056 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân,Kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng,Kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Kon Tum,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 06/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2020

580

Nghị quyết 1057/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1057/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1057 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng tỉnh Kon Tum,Bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum,Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 06/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.227.117