Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 04/2008/PL-UBTVQH12 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 541-560 trong 12143 văn bản

541

Nghị quyết 1101/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1101/NQ-UBTVQH14 Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2020 NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ MIỄN NHIỆM CHỨC VỤ PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2016 - 2021 ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Ban hành: 01/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2020

542

Nghị quyết 1102/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn việc cho thôi làm Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV đối với đại biểu Trần Hồng Hà do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1102/NQ-UBTVQH14 Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2020 NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN VIỆC CHO THÔI LÀM ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN PHÁP LUẬT CỦA QUỐC HỘI KHÓA XIV ĐỐI VỚI ĐẠI BIỂU TRẦN HỒNG HÀ ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Ban hành: 01/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2020

543

Nghị quyết 1084/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1084/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1084 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Hòa Bình,Miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Hòa Bình khóa XVI,Kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Hòa Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 27/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2020

544

Nghị quyết 1085/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1085/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1085 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Hòa Bình,Miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Hòa Bình khóa XVI,Kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Hòa Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 27/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2020

545

Nghị quyết 1086/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1086/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1086 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng tỉnh Hòa Bình,Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình,Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng tỉnh Hòa Bình khóa XVI,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 27/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2020

546

Nghị quyết 1087/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1087/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1087 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng tỉnh Hòa Bình,Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình,Kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng Hòa Bình khóa XVI,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 27/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2020

547

Nghị quyết 1088/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1088/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1088 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng tỉnh Hòa Bình,Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình,Kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng Hòa Bình khóa XVI,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 27/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2020

548

Nghị quyết 1089/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1089/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1089 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân Hòa Bình,Bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình,Kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng Hòa Bình khóa XVI,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 27/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2020

549

Nghị quyết 1090/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1090/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1090 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng tỉnh Hậu Giang,Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân,Phê chuẩn miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 27/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2020

550

Nghị quyết 1091/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1091/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1091 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân,Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân Hậu Giang,Phê chuẩn miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 27/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2020

551

Nghị quyết 1092/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1092/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1092 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân Hậu Giang,Kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng tỉnh Hậu Giang,Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ khóa IX 2016 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 27/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2020

552

Nghị quyết 1093/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1093/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1093 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Đắk Nông,Miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Đắk Nông,Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ khóa III 2016 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 27/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2020

553

Nghị quyết 1094/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1094/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1094 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông,Kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng tỉnh Đắk Nông,Kết quả bầu tỉnh Đắk Nông khóa III 2016 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 27/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2020

554

Nghị quyết 1074/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1074/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1074 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng tỉnh Lào Cai,Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Lào Cai,Miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Lào Cai khóa XV,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 20/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2020

555

Nghị quyết 1075/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1075/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1075 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bầu chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng tỉnh Lào Cai,Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng tỉnh Lào Cai khóa XV,Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng tỉnh Lào Cai 2016 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 20/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2020

556

Nghị quyết 1076/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1076/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1076 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân Lào Cai khóa XV,Kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân Lào Cai,Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 20/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2020

557

Nghị quyết 1077/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1077/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1077 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng 2016 2021,Phê chuẩn miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân,Kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng tỉnh Lào Cai,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 20/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2020

558

Nghị quyết 1078/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1078/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1078 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Lào Cai khóa XV,Kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng,Phê chuẩn miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 20/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2020

559

Nghị quyết 1079/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1079/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1079 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân,Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Lào Cai khóa XV,Phê chuẩn bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 20/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2020

560

Nghị quyết 1080/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1080/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1080 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng tỉnh Long An,Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng 2016 2021,Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng Long An khóa IX,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 20/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.36