Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 04/2008/PL-UBTVQH12 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 421-440 trong 12134 văn bản

421

Quyết định 04/2008/QĐ-UBND về Quy định việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế của cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

04/2008/QD-UBND,Quyết định 04 2008,Tỉnh Quảng Nam,Tổ chức Hội nghị,Hội thảo quốc tế,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 04/2008/QÐ-UBND Tam

Ban hành: 10/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2011

422

Quyết định 04/2008/QĐ-BNN Quy chế tổ chức và phối hợp hoạt động giữa Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (SPS) của Việt Nam với mạng lưới các điểm Thông báo và hỏi đáp về SPS thuộc các Bộ, ngành do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

04/2008/QD-BNN,Quyết định 04 2008,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Quy chế tổ chức,Phối hợp hoạt động,Văn phòng Thông báo,Điểm hỏi đáp quốc gia,Vệ sinh an toàn thực phẩm,Kiểm dịch động thực vật,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 10/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2008

423

Nghị quyết 04/2008/NQ-HĐND về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đến năm 2025

và định hướng đến năm 2020; Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 102/TTr-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đến năm 2025; Báo cáo thẩm tra số 02/BC-BKTNS ngày 04/01/2008 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và

Ban hành: 09/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2015

424

Quyết định 04/2008/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An do Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

04/2008/QD-UBND,Quyết định 04 2008,Tỉnh Nghệ An,Quy định chức năng,Ban quản lý Khu Kinh tế,Bộ máy ,Đông Nam Nghệ An,Tỉnh Nghệ An,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 09/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2012

425

Quyết định 04/2008/QĐ-TTg phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cà phê Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

04/2008/QD-TTg,Quyết định 04 2008,Thủ tướng Chính phủ,Điều lệ tổ chức và hoạt động,Tổng công ty Cà phê Việt Nam,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 04/2008/QĐ-TTg Hà Nội, ngày

Ban hành: 09/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2008

426

Quyết định 04/2008/QĐ-UBND quy định về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành

04/2008/QD-UBND,Quyết định 04 2008,Thành phố Đà Nẵng,Quản lý vỉa hè,Sử dụng vỉa hè,Sử dụng tạm thời vỉa hè,Thành phố Đà Nẵng,Giao thông - Vận tải UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘi CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - hạnh phúc ------- Số:

Ban hành: 09/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2008

427

Quyết định 04/2008/QĐ-UBND về phương án bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê do Ủy ban nhân dân Gia Lai ban hành

04/2008/QD-UBND,Quyết định 04 2008,Tỉnh Gia Lai,Bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước,Người đang thuê,Bán nhà ở cho người đang thuê,Bán nhà Nhà nước cho người đang thuê,Bán nhà cho người đang thuê,Bất động sản UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 07/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2008

428

Quyết định 04/2008/QĐ-UBND về Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

04/2008/QD-UBND,Quyết định 04 2008,Tỉnh Bình Thuận,Nếp sống văn minh,Thực hiện nếp sống văn minh,Cưới hỏi tang lễ,Nếp sống văn minh trong việc cưới,Tang lễ,Lễ hội,Lễ cưới tang lễ tỉnh Bình Thuận,Thực hiện nếp sống văn minh Bình Thuận,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN --------

Ban hành: 02/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2012

429

Hướng dẫn 883/HD-UBTVQH14 năm 2021 về tổ chức kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

quyết phê chuẩn danh sách Ủy viên của từng Ban. Phiếu phê chuẩn danh sách Ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân được thực hiện theo Mẫu số 04/UBTVQH ban hành kèm theo Hướng dẫn này. - Việc phê chuẩn Ủy viên hoạt động chuyên trách tại Ban của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo Nghị quyết 160/2021/QH14

Ban hành: 02/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2021

430

Nghị quyết 1271/NQ-UBTVQH14 năm 2021 sử dụng nguồn tiết kiệm chi và kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2020 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1271/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1271 2021,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Sử dụng nguồn tiết kiệm chi của ngân sách trung ương,Sử dụng kinh phí còn lại của ngân sách trung ương,Kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2020,Tài chính nhà nước ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 18/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2021

431

Thông tư liên tịch 12/2008/TTLT-BYT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Bộ Y tế - Bộ Nội vụ ban hành

12/2008/TTLT-BYT-BNV,Thông tư liên tịch 12 2008,Bộ Nội vụ,Bộ Y tế,Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm,Chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ - BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 30/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2009

432

Nghị quyết 1260/NQ-UBTVQH14 năm 2021 về thành lập thị trấn Quý Lộc và thị trấn Yên Lâm thuộc huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1260/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1260 2021,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Thành lập thị trấn Quý Lộc thuộc huyện Yên Định,Thành lập thị trấn thuộc huyện Yên Định Thanh Hóa,Thành lập thị trấn Yên Lâm thuộc huyện Yên Định,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 27/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2021

433

Nghị quyết 1261/NQ-UBTVQH14 năm 2021 về thành lập thị trấn Long Giao thuộc huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1261/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1261 2021,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Thành lập thị trấn Long Giao tỉnh Đồng Nai,Thành lập thị trấn Long Giao thuộc huyện Cẩm Mỹ,Thành lập thị trấn thuộc huyện Cẩm Mỹ tỉnh Đồng Nai,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 27/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2021

434

Nghị quyết 1262/NQ-UBTVQH14 năm 2021 về điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thị trấn thuộc tỉnh Tuyên Quang do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1262/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1262 2021,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện Tuyên Quang,Điều chỉnh địa giới hành chính cấp xã Tuyên Quang,Thành lập thị trấn thuộc tỉnh Tuyên Quang 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 27/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2021

435

Nghị quyết 1263/NQ-UBTVQH14 năm 2021 về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa các quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm thuộc thành phố Hà Nội do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1263/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1263 2021,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa các quận Hà Nội,Điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính 2021,Địa giới hành chính giữa quận Cầu Giấy và Bắc Từ Liêm,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 27/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2021

436

Nghị quyết 1264/NQ-UBTVQH14 năm 2021 về điều chỉnh địa giới hành chính các đơn vị hành chính cấp huyện và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

và phân loại đơn vị hành chính; Căn cứ Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021; Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 25/TTr-CP ngày 20 tháng 01 năm 2021 và Báo cáo số 136/BC-CP ngày 26 tháng 4 năm

Ban hành: 27/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2021

437

Nghị quyết 138/2008/NQ-HĐND12 về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2008 và kế hoạch vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước năm 2009 tỉnh Lai Châu do Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XII, kỳ họp thứ 13 ban hành

138/2008/NQ-HDND12,Nghị quyết 138 2008,Tỉnh Lai Châu,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 138/2008/NQ-HĐND12 Lai Châu, ngày 05 tháng 12 năm 2008

Ban hành: 05/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2010

438

Thông tư liên tịch 12/2008/TTLT-BGTVT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện do Bộ Giao thông vận tải và Bộ Nội vụ ban hành

Số: 12/2008/TTLT-BGTVT-BNV Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2008 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CƠ QUAN CHUYÊN MÔN VỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của

Ban hành: 05/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2008

439

Nghị quyết 140/2008/NQ-HĐND12 thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2015, có xét đến năm 2020 do Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XII, kỳ họp thứ 13 ban hành

140/2008/NQ-HDND12,Nghị quyết 140 2008,Tỉnh Lai Châu,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 140/2008/NQ-HĐND12 Lai Châu, ngày 05 tháng 12 năm

Ban hành: 05/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2010

440

Nghị quyết 141/2008/NQ-HĐND12 thông qua chương trình phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tỉnh Lai Châu đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020 do Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XII, kỳ họp thứ 13 ban hành

141/2008/NQ-HDND12,Nghị quyết 141 2008,Tỉnh Lai Châu,Doanh nghiệp HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 141/2008/NQ-HĐND12 Lai Châu, ngày 05 tháng12 năm 2008

Ban hành: 05/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.180.1