Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 04/2008/PL-UBTVQH12 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 401-420 trong 12100 văn bản

401

Chỉ thị 04/2008/CT-UBND về tăng cường các biện pháp cấp bách ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, lấn chiếm rừng, khai thác rừng trái phép trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

04/2008/CT-UBND,Chỉ thị 04 2008,Tỉnh Quảng Nam,Tài nguyên - Môi trường UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2008/CT-UBND Tam Kỳ, ngày 21 tháng 01 năm 2008

Ban hành: 21/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2013

402

Chỉ thị 04/2008/CT-UBND về tăng cường các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn thành phố Cần Thơ do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

04/2008/CT-UBND,Chỉ thị 04 2008,Thành phố Cần Thơ,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 04/2008/CT-UBND Cần Thơ,

Ban hành: 21/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2008

403

Nghị quyết số 04/2008/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Sóc Trăng do Chính phủ ban hành

04/2008/NQ-CP,Nghị quyết 04 2008,Chính phủ,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 04/2008/NQ-CP Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2008 NGHỊ QUYẾT

Ban hành: 21/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2008

404

Quyết định 04/2008/QĐ-UBND về định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý khai thác công trình thuỷ lợi tỉnh Quảng Ngãi do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Nguyễn Xuân Huế PHỤ LỤC kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ngày 18 /01 /2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi) 1. Định mức lao động và đơn giá tiền lương trên đơn vị sản phẩm. 1.1 Định mức lao động trên đơn vị sản phẩm của Công ty KTCTTL tỉnh là: 4,186 công/ha diện tích tưới, tiêu được nghiệm thu quy đổi. 1.2

Ban hành: 18/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2010

405

Quyết định 04/2008/QĐ-UBND về Đề án nâng cao năng lực quản lý và ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Tây Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành

04/2008/QD-UBND,Quyết định 04 2008,Tỉnh Tây Ninh,Nâng cao năng lực quản lý,Nâng cao ý thức trách nhiệm,Cán bộ công chức,Tỉnh Tây Ninh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số:

Ban hành: 18/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2008

406

Quyết định 04/2008/QĐ-UBND ban hành bản quy định một số điểm cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

04/2008/QD-UBND,Quyết định 04 2008,Tỉnh Bắc Giang,Bồi thường,Hỗ trợ tái định cư,Nhà nước thu hồi đất,Tỉnh Bắc Giang,Bất động sản UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số:

Ban hành: 18/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2008

407

Quyết định 04/2008/QĐ-BTC ban hành mã số chương trình khoa học xã hội trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2006-2010 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

04/2008/QD-BTC,Quyết định 04 2008,Bộ Tài chính,Mã số,Chương trình khoa học xã hội trọng điểm,Cấp nhà nước,Giai đoạn 2006 2010,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------ Số: 04/2008

Ban hành: 18/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2008

408

Quyết định 04/2008/QĐ-UBND bãi bỏ các văn bản quy định hình thức mua sắm tài sản phục vụ hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do tỉnh Kon Tum ban hành

04/2008/QD-UBND,Quyết định 04 2008,Tỉnh Kon Tum,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2008/QĐ-UBND Kon tum, ngày 17 tháng 01 năm 2008

Ban hành: 17/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2015

409

Quyết định 04/2008/QĐ-UBND quy định về trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Long An do Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành

04/2008/QD-UBND,Quyết định 04 2008,Tỉnh Long An,Trình tự thủ tục,Bán đấu giá tài sản,Tỉnh Long An,Thương mại,Thủ tục Tố tụng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 04/2008

Ban hành: 17/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2008

410

Quyết định 04/2008/QĐ-UBND quy định về công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai, và tìm kiếm cứu nạn tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

04/2008/QD-UBND,Quyết định 04 2008,Thành phố Hồ Chí Minh,Phòng chống lụt bão,Tìm kiếm cứu nạn,Thành phố Hồ Chí Minh,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số:

Ban hành: 16/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2008

411

Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND về việc định mức chi cho hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân quận 10, khóa IX do Hội đồng nhân dân quận 10 ban hành

04/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2008,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 10 ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 04/2008/NQ-HĐND Quận 10, ngày 16 tháng 01

Ban hành: 16/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2008

412

Quyết định 04/2008/QĐ-UBND quy định về định mức chi cho công tác quản lý và hoạt động thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành

04/2008/QD-UBND,Quyết định 04 2008,Tỉnh Lào Cai,Định mức chi,Quản lý hoạt động,Dự án khoa học công nghệ,Đề tài khoa học công nghệ,Hoạt động khoa học công nghệ,Tỉnh Lào Cai,Công nghệ thông tin,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 15/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2008

413

Quyết định 04/2008/QĐ-UBND về quy chế phối hợp quản lý hoạt động tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và khuyến mại trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

04/2008/QD-UBND,Quyết định 04 2008,Thành phố Hà Nội,Quy chế phối hợp,Quản lý hoạt động,Triển lãm thương mại,Khuyến mại,Hội chợ thương mại,Hội chợ,Thành phố Hà Nội,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2008

414

Quyết định 04/2008/QĐ-UBND Quy định định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

04/2008/QD-UBND,Quyết định 04 2008,Tỉnh Hà Tĩnh,Sở hữu trí tuệ,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2008/QĐ-UBND Hà Tĩnh, ngày 14 tháng 01

Ban hành: 14/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2015

415

Quyết định 04/2008/QĐ-UBND về Quy định tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về địa phương do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

04/2008/QD-UBND,Quyết định 04 2008,Tỉnh Đồng Nai,Xét tặng danh hiệu nghệ nhân,Người có công đưa nghề về địa phương ,Danh hiệu thợ giỏi,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2012

416

Quyết định 04/2008/QĐ-UBND về mức trợ cấp, trợ giúp thường xuyên cho các đối tượng bảo trợ xã hội do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

04/2008/QD-UBND,Quyết định 04 2008,Tỉnh Khánh Hòa,Mức trợ cấp,Trợ giúp thường xuyên,Đối tượng bảo trợ xã hội,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------- Số: 04/2008

Ban hành: 14/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2008

417

Thông tư 04/2008/TT-BQP hướng dẫn Nghị định 132/2007/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế trong quân đội nhân dân Việt Nam do Bộ Quốc phòng ban hành

tuổi, hệ số lương hiện hưởng 2,41 (ngạch 01.005, bậc 3) từ ngày 01/10/2007, thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội là 04 năm 02 tháng, thuộc đối tượng tinh giản biên chế, có nguyện vọng đi học nghề 06 tháng từ 01/12/2007 (phí học nghề là 5.200.000 đồng). Sau khi học xong, ngày 01/6/2008, bà Đào được giải quyết cho thôi việc. Mức bình quân tiền

Ban hành: 11/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2008

418

Nghị định 04/2008/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 92/2006/NĐ-CP về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội

04/2008/ND-CP,Nghị định 04 2008,Chính phủ,Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội,Phát triển kinh tế xã hội,Sửa đổi,Bổ sung CHÍNH PHỦ --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập- Tự Do-Hạnh Phúc --------------- Số: 04/2008/NĐ-CP Hà nội, ngày 11 tháng 01

Ban hành: 11/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2008

419

Quyết định 04/2008/QĐ-UBND về định mức chi cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

04/2008/QD-UBND,Quyết định 04 2008,Tỉnh Trà Vinh,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2008/QĐ-UBND Trà Vinh, ngày 11

Ban hành: 11/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2013

420

Quyết định 04/2008/QĐ-UBND về quy chế phối hợp các ngành để đấu tranh phòng chống tội phạm, tham nhũng, buôn lậu trong các hoạt động bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và điện tử trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

04/2008/QD-UBND,Quyết định 04 2008,Tỉnh Ninh Thuận,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính,Vi phạm hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2008

Ban hành: 11/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.170.171