Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 04/2008/PL-UBTVQH12 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 381-400 trong 12100 văn bản

381

Chỉ thị 04/2008/CT-UBND về tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân năm 2008 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

04/2008/CT-UBND,Chỉ thị 04 2008,Thành phố Hà Nội,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 04/2008/CT-UBND Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2008

Ban hành: 05/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2008

382

Quyết định 04/2008/QĐ-BGDĐT Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG TIỂU HỌC BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang

Ban hành: 04/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2008

383

Quyết định 04/2008/QĐ-UBND Quy định tiêu thức, tiêu chí và việc phân vùng, phân vị trí đất làm căn cứ định giá đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

04/2008/QD-UBND,Quyết định 04 2008,Tỉnh Sóc Trăng,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2008/QĐ-UBND Sóc Trăng, ngày 04 tháng 02 năm 2008

Ban hành: 04/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2015

384

Quyết định 04/2008/QĐ-UBND quy định phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau do UBND tỉnh Cà Mau ban hành

04/2008/QD-UBND,Quyết định 04 2008,Tỉnh Cà Mau,Phân cấp quản lý nhà nước,Phân cấp quản lý tài sản nhà nước,Cơ quan hành chính,Đơn vị sự nghiệp công lập,Tỉnh Cà Mau,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –Tự do –Hạnh phúc -------

Ban hành: 04/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2008

385

Quyết định 04/2008/QĐ-BYT về quy chế kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

04/2008/QD-BYT,Quyết định 04 2008,Bộ Y tế,Quy chế kê đơn thuốc,Kê đơn thuốc,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 04/2008/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2008

Ban hành: 01/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2008

386

Quyết định 04/2008/QĐ-UBND về chính sách hỗ trợ lương thực cho 5 dân tộc đặc biệt khó khăn nhằm bảo vệ phát triển rừng do tỉnh Lai Châu ban hành

04/2008/QD-UBND,Quyết định 04 2008,Tỉnh Lai Châu,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2008/QĐ-UBND Lai Châu, ngày 31 tháng

Ban hành: 31/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2015

387

Quyết định 04/2008/QĐ-UBND về Quy định Chính sách khuyến khích đầu tư phát triển công nghiệp, du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành

04/2008/QD-UBND,Quyết định 04 2008,Tỉnh Đắk Nông,Chính sách khuyến khích đầu tư,Phát triển công nghiệp,Phát triển du lịch,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 04/2008

Ban hành: 31/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2010

388

Quyết định 04/2008/QĐ-UBND về bảng giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, mô tô trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

04/2008/QD-UBND,Quyết định 04 2008,Tỉnh Hậu Giang,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2008/QĐ-UBND Vị Thanh, ngày 31

Ban hành: 31/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2013

389

Chỉ thị 04/2008/CT-UBND về tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn quận 8 do Ủy ban nhân dân quận 8 ban hành

04/2008/CT-UBND,Chỉ thị 04 2008,Thành phố Hồ Chí Minh,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 04/2008/CT-UBND Quận 8, ngày 30 tháng 01 năm 2008

Ban hành: 30/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2008

390

Quyết định 04/2008/QĐ-UBND quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn, tuyển dụng, quản lý và chế độ chính sách đối với nhân viên, cộng tác viên khuyến nông -khuyến ngư cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành

04/2008/QD-UBND,Quyết định 04 2008,Tỉnh Quảng Trị,Tỉnh Quảng Trị,Cộng tác viên khuyến nông cơ sở,Cộng tác viên khuyến ngư cơ sở,Nhân viên khuyến ngư cơ sở,Nhân viên khuyến nông cơ sở,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 30/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2008

391

Quyết định 04/2008/QĐ-UBND quy định hỗ trợ định mức sử dụng điện thoại công vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành

04/2008/QD-UBND,Quyết định 04 2008,Tỉnh Đắk Lắk,Điện thoại công vụ,Định mức sử dụng điện thoại công vụ,Sử dụng điện thoại công vụ,Hỗ trợ,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------

Ban hành: 30/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2008

392

Quyết định 04/2008/QĐ-UBND về đề án hỗ trợ tiền lương nghỉ việc đối với cán bộ chuyên trách, công chức xã, phường, thị trấn do tỉnh Vĩnh Long ban hành

04/2008/QD-UBND,Quyết định 04 2008,Tỉnh Vĩnh Long,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2008

Ban hành: 29/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2013

393

Quyết định 04/2008/QĐ-UBND sửa đổi đề án xã hội hoá đầu tư xây dựng và khai thác kinh doanh bến xe kèm theo quyết định 16/2007/QĐ-UBND do tỉnh Lâm Đồng ban hành

04/2008/QD-UBND,Quyết định 04 2008,Tỉnh Lâm Đồng,Thương mại,Giao thông - Vận tải,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2008/QĐ-UBND Đà Lạt, ngày 25

Ban hành: 25/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2013

394

Chỉ thị 04/2008/CT-UBND về nâng cao hiệu quả các hoạt động xây dựng và chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

04/2008/CT-UBND,Chỉ thị 04 2008,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2008/CT-UBND Vũng Tàu, ngày 25 tháng 01

Ban hành: 25/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2013

395

Quyết định 04/2008/QĐ-UBND về đề án xây dựng mạng lưới thú y cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

04/2008/QD-UBND,Quyết định 04 2008,Tỉnh Lạng Sơn,Xây dựng - Đô thị,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2008/QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày 25 tháng

Ban hành: 25/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2013

396

Quyết định 04/2008/QĐ-UBND bổ sung danh mục chi tiết giá thu viện phí các loại thủ thuật, phẫu thuật tại phần C2.7 và điều chỉnh giá thu viện phí Quyết định 105/2006/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành

04/2008/QD-UBND,Quyết định 04 2008,Tỉnh Bình Dương,Bổ sung danh mục,Giá thu viện phí phẫu thuật,Giá thu viện phí thủ thuật,Điều chỉnh giá thu viện phí,Tỉnh Bình Dương,Thuế - Phí - Lệ Phí,Thể thao - Y tế UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do –

Ban hành: 25/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2008

397

Chỉ thị 04/2008/CT-TTg về tăng cường chỉ đạo thực hiện các chương trình giảm nghèo do Thủ tướng Chính phủ ban hành

04/2008/CT-TTg,Chỉ thị 04 2008,Thủ tướng Chính phủ,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ---------------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 04/2008/CT-TTg Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2008

Ban hành: 25/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2008

398

Quyết định 04/2008/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật về đơn giá xây dựng cơ bản của tỉnh và chuyển sang hình thức công bố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành

04/2008/QD-UBND,Quyết định 04 2008,Tỉnh Thái Nguyên,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 04/2008/QĐ-UBND Thái Nguyên, ngày 22 tháng 01

Ban hành: 22/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2011

399

Quyết định 04/2008/QĐ-UBND về quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật do thành phố Cần Thơ ban hành

04/2008/QD-UBND,Quyết định 04 2008,Thành phố Cần Thơ,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2008/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày

Ban hành: 22/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2013

400

Quyết định 04/2008/QĐ-UBND về chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực: giáo dục-đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, dạy nghề và lao động xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

04/2008/QD-UBND,Quyết định 04 2008,Tỉnh Bình Định,Chính sách khuyến khích,Chính sách khuyến khích phát triển,Cơ sở ngoài công lập,Lĩnh vực giáo dục đào tạo,Lĩnh vực y tế,Lĩnh vực thể dục thể thao,Lĩnh vực dạy nghề,Lao động xã hội,Tỉnh Bình Định,Đầu tư,Giáo dục,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Ban hành: 21/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.249.157