Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 04/2008/PL-UBTVQH12 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 341-360 trong 12105 văn bản

341

Nghị quyết 04/2008/NQ-HĐND về chủ trương, giải pháp chủ yếu phát triển nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu hội nhập, công nghiệp, hiện đại hóa thành phố đến năm 2010, 2020 do Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XIII, kỳ họp thứ 12 ban hành

Số: 04/2008/NQ-HĐND Hải Phòng, ngày 18 tháng 4 năm 2008 NGHỊ QUYẾT VỀ MỘT SỐ CHỦ TRƯƠNG, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO ĐÁP ỨNG YÊU CẦU HỘI NHẬP, CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA THÀNH PHỐ ĐẾN NĂM 2010, 2020 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG KHOÁ XIII, KỲ HỌP THỨ 12

Ban hành: 18/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2012

342

Chỉ thị 04/2008/CT-UBND về tăng cường công tác phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn và giảm nhẹ thiên tai năm 2008 do Tỉnh Bình Dương ban hành

04/2008/CT-UBND,Chỉ thị 04 2008,Tỉnh Bình Dương,Tăng cường công tác,Phòng chống lụt bão ,Tìm kiếm cứu nạn,Giảm nhẹ thiên tai,Tài nguyên - Môi trường,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2014

343

Chỉ thị 04/2008/CT-BYT triển khai công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm, cứu nạn năm 2008 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

04/2008/CT-BYT,Chỉ thị 04 2008,Bộ Y tế,Tài nguyên - Môi trường BỘ Y TẾ ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập- Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 04/2008/CT-BYT Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2008 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CÔNG TÁC

Ban hành: 16/04/2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2008

344

Quyết định 04/2008/QĐ-UBND về Quy định phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ tỉnh Yên Bái do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành

04/2008/QD-UBND,Quyết định 04 2008,Tỉnh Yên Bái,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 04/2008/QĐ-UBND Yên Bái, ngày 15 tháng 4 năm 2008

Ban hành: 15/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2011

345

Nghị quyết 04/2008/NQ-HĐND về kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre

04/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2008,Tỉnh Bến Tre,Công tác xây dựng văn bản quy phạm ,Kinh phí xây dựng văn bản,Văn bản của Hội đồng nhân dân,Văn bản của Ủy ban nhân dân,Văn bản Ủy ban nhân dân Bến Tre,Văn bản Hội đồng nhân dân Bến Tre,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Ban hành: 11/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2013

346

Nghị quyết 04/2008/NQ-HĐND Về điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển thủy sản đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 do tỉnh Tây Ninh ban hành

04/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2008,Tỉnh Tây Ninh,Thương mại,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2008/NQ-HĐND Tây Ninh, ngày 08 tháng

Ban hành: 08/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2014

347

Chỉ thị 04/2008/CT-UBND về đẩy mạnh công tác quản lý sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và các chất hữu cơ gây ô nhiễm, khó phân huỷ góp phần bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

04/2008/CT-UBND,Chỉ thị 04 2008,Tỉnh Đắk Lắk,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2008/CT-UBND Buôn Ma Thuột, ngày 07 tháng 04 năm

Ban hành: 07/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2019

348

Chỉ thị 04/2008/CT-BXD về thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng năm 2008 với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

04/2008/CT-BXD,Chỉ thị 04 2008,Bộ Xây dựng,Bộ máy hành chính BỘ XÂY DỰNG ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 04/2008/CT-BXD Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2008 CHỈ THỊ VỀ THỰC

Ban hành: 07/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2008

349

Quyết định 04/2008/QĐ-UBND Quy định về quản lý thực hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành

04/2008/QD-UBND,Quyết định 04 2008,Tỉnh Quảng Bình,Dự án khoa học và công nghệ,Đề tài khoa học công nghệ,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 04/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2011

350

Quyết định 04/2008/QĐ-BXD về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

dựng Việt Nam QCXDVN 01: 2008/BXD do Viện Quy hoạch đô thị - nông thôn biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ trình duyệt, Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 3 tháng 4 năm 2008. Quy chuẩn này được soát xét và thay thế phần II, tập I, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 682/BXD-CSXD ngày 14/12

Ban hành: 03/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2008

351

Thông tư 04/2008/TT-BCT hướng dẫn đăng ký kế hoạch sản xuất, chế biến, nhập khẩu nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm xăng dầu do Bộ Công Thương ban hành

Số: 04/2008/TT-BCT Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2008 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN, NHẬP KHẨU NGUYÊN LIỆU, TIÊU THỤ SẢN PHẨM XĂNG DẦU Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

Ban hành: 01/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2008

352

Nghị quyết 04/2008/NQ-HĐND ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

04/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2008,Tỉnh Sóc Trăng,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2008/NQ-HĐND Sóc Trăng, ngày 28 tháng 03 năm 2008

Ban hành: 28/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2015

353

Quyết định 04/2008/QĐ-UBND về thành lập Sở Công thương tỉnh Bạc Liêu

04/2008/QD-UBND,Quyết định 04 2008,Tỉnh Bạc Liêu,Thành lập Sở Công Thương ,Sở Công Thương,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2008

Ban hành: 28/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2014

354

Nghị quyết 04/2008/NQ-HĐND về miễn, sửa đổi phí, lệ phí kèm theo Nghị quyết 13/2007/NQ-HĐND do Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa XIV, kỳ họp thứ 12 ban hành

04/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2008,Tỉnh Vĩnh Phúc,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 04/2008/NQ-HĐND Vĩnh Yên, ngày 24 tháng 3 năm 2008

Ban hành: 24/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2010

355

Chỉ thị 04/2008/CT-UBND về chấn chỉnh và tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Gia Lai do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

04/2008/CT-UBND,Chỉ thị 04 2008,Tỉnh Gia Lai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - hạnh phúc ------- Số: 04/2008/CT-UBND Pleiku, ngày 24 tháng 3 năm 2008 CHỈ THỊ VỀ

Ban hành: 24/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2008

356

Quyết định 04/2008/QĐ-UBND ban hành Đơn giá xây dựng nhà ở, công trình phụ cho các hộ tái định cư thuộc dự án di dân, tái định cư Thủy điện Sơn La tỉnh Điện Biên do Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành

04/2008/QD-UBND,Quyết định 04 2008,Tỉnh Điện Biên,Đơn giá xây dựng nhà ở,Công trình phụ,Hộ tái định cư,Dự án di dân tái định cư,Dự án thủy điện Sơn La,Tỉnh Điện Biên,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ---------------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 20/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2009

357

Quyết định 04/2008/QĐ-BTP về quy chế xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

04/2008/QD-BTP,Quyết định 04 2008,Bộ Tư pháp,Quy chế xét tặng kỷ niệm chương,Vì sự nghiệp tư pháp,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 04/2008/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 19 tháng 3

Ban hành: 19/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2008

358

Nghị quyết 04/2008/NQ-HĐND về lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

04/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2008,Tỉnh Khánh Hòa,Thuế - Phí - Lệ Phí,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2008/NQ-HĐND Nha Trang, ngày 17 tháng 03 năm

Ban hành: 17/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2015

359

Quyết định 04/2008/QĐ-BGTVT bãi bỏ Quyết định 463/2003/QĐ-BGTVT Quy định về phân công, phân cấp quản lý các dự án ODA thuộc Bộ Giao thông Vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

04/2008/QD-BGTVT,Quyết định 04 2008,Bộ Giao thông vận tải,Bãi bỏ Quyết định,Quản lý dự án ODA,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 04/2008/QĐ-BGTVT Hà Nội,

Ban hành: 17/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2008

360

Chỉ thị 04/2008/CT-UBND về tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2008 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

04/2008/CT-UBND,Chỉ thị 04 2008,Thành phố Hồ Chí Minh,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 04/2008/CT-UBND TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 3

Ban hành: 17/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.214.224