Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 04/2008/PL-UBTVQH12 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 281-300 trong 12107 văn bản

281

Quyết định 12/2008/QĐ-UBND quy định trình tự, thủ tục kiểm kê bắt buộc hiện trạng khuôn viên nhà, đất và tài sản gắn liền trên đất để phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

12/2008/QD-UBND,Quyết định 12 2008,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Thủ tục kiểm kê bắt buộc,Kiểm kê bắt buộc,Hiện trạng khuôn viên nhà đất,Tài sản gắn liền trên đất,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 18/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2008

282

Quyết định 12/2008/QĐ-UBND về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

12/2008/QD-UBND,Quyết định 12 2008,Tỉnh Hải Dương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/2008/QĐ-UBND Hải Dương, ngày 17 tháng 3 năm 2008

Ban hành: 17/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2015

283

Quyết định 12/2008/QĐ-UBND về Quy chế tuyển dụng, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn do tỉnh Kiên Giang ban hành

12/2008/QD-UBND,Quyết định 12 2008,Tỉnh Kiên Giang,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 12/2008/QĐ-UBND Rạch Giá,

Ban hành: 14/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2014

284

Chỉ thị 04/2008/CT-UBND về đẩy mạnh phong trào chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp do tỉnh Lào Cai ban hành

04/2008/CT-UBND,Chỉ thị 04 2008,Tỉnh Lào Cai UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2008/CT-UBND Lào Cai, ngày 23 tháng 9 năm 2008

Ban hành: 23/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2013

285

Quyết định 12/2008/QĐ-BVHTTDL về tiêu chuẩn nghiệp vụ của các ngạch viên chức ngành Thể dục thể thao do Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch ban hành

12/2008/QD-BVHTTDL,Quyết định 12 2008,Bộ Văn hoá Thông tin và Thể t,Tiêu chuẩn nghiệp vụ,Tiêu chuẩn nghiệp vụ viên chức,Ngành thể dục thể thao,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------

Ban hành: 10/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2008

286

Quyết định 12/2008/QĐ-UBND kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết hội nghị lần 5 BCHTW Đảng khoá X về đẩy mạnh cải cách hành chính,nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước do UBND tỉnh Long An ban hành

12/2008/QD-UBND,Quyết định 12 2008,Tỉnh Long An,Cải cách hành chính,Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nuớc,Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nuớc,Tỉnh Long An,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc -------

Ban hành: 10/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2008

287

Thông tư 04/2008/TT-BTNMT hướng dẫn lập, phê duyệt hoặc xác nhận đề án bảo vệ môi trường và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

04/2008/TT-BTNMT,Thông tư 04 2008,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Phê duyệt đề án,Bảo vệ môi trường,Đề án bảo vệ môi trường,Kiểm tra,Thanh tra,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 18/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2008

288

Quyết định 12/2008/QĐ-UBND bổ sung Quyết định 39/2007/QĐ-UBND quy định giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ, truy thu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động kinh doanh xe hai bánh gắn máy trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa do UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành

12/2008/QD-UBND,Quyết định 12 2008,Tỉnh Khánh Hòa,Giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ,Truy thu thuế,Thuế giá trị gia tăng,Thuế thu nhập doanh nghiệp,Kinh doanh xe hai bánh gắn máy,Kinh doanh xe máy,Tỉnh Khánh Hòa,Bổ sung,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG

Ban hành: 06/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2008

289

Chỉ thị 04/2008/CT-UBND về tăng cường xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2008-2010 do tỉnh Bạc Liêu ban hành

04/2008/CT-UBND,Chỉ thị 04 2008,Tỉnh Bạc Liêu,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2008/CT-UBND Bạc Liêu, ngày 11 tháng 9 năm 2008

Ban hành: 11/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2014

290

Quyết định 12/2008/QĐ-BYT về "Tiêu chuẩn về kiến thức, kỹ năng của nhân viên y tế và trang thiết bị y tế trong chăm sóc chấn thương thiết yếu" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

12/2008/QD-BYT,Quyết định 12 2008,Bộ Y tế,Tiêu chuẩn kiến thức nhân viên y tế,Tiêu chuẩn kỹ năng nhân viên y tế,Trang thiết bị y tế,Chăm sóc chấn thương thiết yếu,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do - Hạnh phúc ------- Số:

Ban hành: 27/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2008

291

Quyết định 12/2008/QĐ-BTC về giá bán xăng và các loại dầu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

12/2008/QD-BTC,Quyết định 12 2008,Bộ Tài chính,Giá bán xăng dầu,Giá xăng,Giá xăng dầu,Thương mại BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 12/2008/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2008

Ban hành: 25/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2008

292

Quyết định 12/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 148/2006/QĐ-UBND quy định về hạn mức đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

12/2008/QD-UBND,Quyết định 12 2008,Tỉnh Gia Lai,Hạn mức đất ở,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 12/2008/QĐ-UBND Pleiku, ngày 22 tháng 02 năm 2008

Ban hành: 22/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2011

293

Quyết định 12/2008/QĐ-UBND ban hành biểu giá chuẩn về suất vốn đầu tư phần xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

12/2008/QD-UBND,Quyết định 12 2008,Thành phố Hồ Chí Minh,Biểu giá chuẩn,Suất vốn đầu tư,Xây dựng công trình,Thành phố Hồ Chí Minh,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------

Ban hành: 20/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2008

294

Quyết định 04/2008/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

04/2008/QD-UBND,Quyết định 04 2008,Thành phố Hà Nội,Sở Nội vụ,Thành phố Hà Nội,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Cơ cấu tổ chức,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- Số:

Ban hành: 28/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2008

295

Chỉ thị 04/2008/CT-NHNN về chấn chỉnh hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

04/2008/CT-NHNN,Chỉ thị 04 2008,Ngân hàng Nhà nước,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 04/2008/CT-NHNN Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2008

Ban hành: 27/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2008

296

Quyết định 12/2008/QĐ-UBND về chuyển nhiệm vụ đăng kiểm phương tiện thủy nội địa do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

12/2008/QD-UBND,Quyết định 12 2008,Tỉnh Bắc Giang,Đăng kiểm phương tiện thủy nội địa,Chuyển nhiệm vụ,Tỉnh Bắc Giang,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- Số:

Ban hành: 14/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2008

297

Quyết định 12/2008/QĐ-UBND quy định về hỗ trợ dịch vụ y tế cho người thuộc diện tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

12/2008/QD-UBND,Quyết định 12 2008,Tỉnh Đồng Nai,Hỗ trợ y tế,Người diện tái định cư,Nhà nước thu hồi đất,Tỉnh Đồng Nai,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 12/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2009

298

Nghị quyết 04/2008/NQ-HĐND quy hoạch các điểm mỏ khai thác cát xuất khẩu và cơ chế sử dụng nguồn kinh phí thu được từ đấu thầu cát xuất khẩu do tỉnh Bình Định ban hành

04/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2008,Tỉnh Bình Định,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2008/NQ-HĐND Quy Nhơn, ngày 22

Ban hành: 22/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2013

299

Quyết định 04/2008/QĐ-UBND về quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra xây dựng các phường thuộc quận 3 do Ủy ban nhân dân quận 3 ban hành

04/2008/QD-UBND,Quyết định 04 2008,Thành phố Hồ Chí Minh,Thanh tra xây dựng,Thanh tra xây dựng phường,Quy chế tổ chức và hoạt động,Quận 3,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------

Ban hành: 19/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2008

300

Quyết định 12/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 49/2007/QĐ-UBND quy định về giao đất xây dựng nhà ở, hạn mức giao đất ở và hạn mức công nhận diện tích đất ở của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

12/2008/QD-UBND,Quyết định 12 2008,Tỉnh Vĩnh Phúc,Sửa đổi,Hạn mức giao đất ở,Hạn mức công nhận đất ở,Bất động sản UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/2008

Ban hành: 04/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.5.103