Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 04/2008/PL-UBTVQH12 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 241-260 trong 12100 văn bản

241

Luật dầu khí sửa đổi 2008

Luật 10 2008,Quốc hội,Luật Dầu khí,Luật Dầu khí sửa đổi,Hoạt động dầu khí,Hợp đồng dầu khí,Bổ sung,Sửa đổi,10/2008/QH12,Tài nguyên - Môi trường QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Luật số: 10/2008/QH12

Ban hành: 03/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2008

242

Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi 2008

Luật 19 2008,Quốc hội,Luật Sĩ quan sửa đổi,Luật Quân đội nhân dân,Quân đội nhân dân Việt Nam,Quân đội nhân dân,Sửa đổi,Bổ sung,19/2008/QH12,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- Luật số: 19/2008/QH12

Ban hành: 03/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2008

243

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008

Luật 14 2008,Quốc hội,Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp,Thuế thu nhập doanh nghiệp,Thu nhập doanh nghiệp,Ưu đãi thuế,Doanh thu chịu thuế,Doanh thu tính thuế,14/2008/QH12,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2008

244

Nghị quyết số 15/2008/QH12 về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan do Quốc hội ban hành

15/2008/QH12,Nghị quyết 15 2008,Quốc hội,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 15/2008/QH12 Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2008

Ban hành: 29/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2008

245

Nghị quyết số 14/2008/QH12 về việc điều chỉnh địa giới hành chính giữa tỉnh Hà Tây và tỉnh Phú Thọ, giữa tỉnh Bình Phước và tỉnh Đồng Nai do Quốc hội ban hành

14/2008/QH12,Nghị quyết 14 2008,Quốc hội,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 14/2008/QH12 Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2008

Ban hành: 29/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2008

246

Quyết định 12/2008/QĐ-UBND về không thu phí dự thi, dự tuyển vào các trường Trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

12/2008/QD-UBND,Quyết định 12 2008,Tỉnh Lạng Sơn,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước,Giáo dục UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/2008/QĐ-UBND Lạng Sơn,

Ban hành: 29/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2013

247

Quyết định 12/2008/QĐ-UBND về kinh phí hỗ trợ cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

12/2008/QD-UBND,Quyết định 12 2008,Tỉnh Bến Tre,Kinh phí hỗ trợ,Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 12/2008

Ban hành: 28/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2008

248

Nghị quyết số 13/2008/QH12 về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2006 do Quốc hội ban hành

ngày 28 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra số 284/UBTCNS12 ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội, Báo cáo kiểm toán số 74/BC-KTNN ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Kiểm toán Nhà nước, ý kiến của các đại biểu Quốc hội và Báo cáo tiếp thu, giải trình số 120/BC-UBTVQH12 ngày 19 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban

Ban hành: 20/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2008

249

Chỉ thị 12/2008/CT-UBND về việc tổ chức thông tin phục vụ công tác phòng, chống thiên tai trên biển do tỉnh Long An ban hành

12/2008/CT-UBND,Chỉ thị 12 2008,Tỉnh Long An,Tài nguyên - Môi trường,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/2008/CT-UBND Tân An, ngày 19 tháng

Ban hành: 19/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2013

250

Quyết định 04/2008/QĐ-UBND về quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm văn hóa quận 8 do Ủy ban nhân dân quận 8 ban hành

04/2008/QD-UBND,Quyết định 04 2008,Thành phố Hồ Chí Minh,Trung tâm Văn hóa,Quận 8,Quy chế tổ chức và hoạt động,Tổ chức và hoạt động,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 26/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2008

251

Quyết định 12/2008/QĐ-UBND ban hành Quy chế đánh số và gắn biển số nhà do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành

12/2008/QD-UBND,Quyết định 12 2008,Tỉnh Đắk Nông,Quy chế đánh số gắn biển số nhà,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 12/2008/QĐ-UBND Gia Nghĩa,

Ban hành: 14/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2010

252

Quyết định 04/2008/QĐ-BNV về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành thanh tra do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

04/2008/QD-BNV,Quyết định 04 2008,Bộ Nội vụ,Tiêu chuẩn nghiệp vụ viên chức,Tiêu chuẩn nghiệp vụ,Ngành thanh tra,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 04/2008

Ban hành: 17/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2008

253

Thông tư 12/2008/TT-BXD hướng dẫn lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

12/2008/TT-BXD,Thông tư 12 2008,Bộ Xây dựng,Quản lý chi phí khảo sát xây dựng,Lập chi phí khảo sát xây dựng,Chi phí khảo sát xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- Số: 12/2008

Ban hành: 07/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2008

254

Quyết định 12/2008/QĐ-UBND bãi bỏ, miễn phí, lệ phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành

12/2008/QD-UBND,Quyết định 12 2008,Tỉnh Quảng Trị,Thuế - Phí - Lệ Phí UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 12/2008/QĐ-UBND Đông Hà, ngày 06 tháng 5 năm 2008

Ban hành: 06/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2011

255

Quyết định 12/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định chính sách ưu đãi khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai Châu do Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành

12/2008/QD-UBND,Quyết định 12 2008,Tỉnh Lai Châu,Chính sách khuyến khích đầu tư,Chính sách ưu đãi đầu tư,Tỉnh Lai Châu,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 12/2008

Ban hành: 06/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2010

256

Nghị quyết số 12/2008/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2008 do Chính phủ ban hành

12/2008/NQ-CP,Nghị quyết 12 2008,Chính phủ,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ --------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/2008/NQ-CP Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2008 NGHỊ QUYẾT

Ban hành: 05/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2008

257

Quyết định 12/2008/QĐ-NHNN sửa đổi Quy chế chiết khấu, tái chiết khấu giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước đối với các Ngân hàng kèm theo Quyết định 898/2003/QĐ-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số: 12/2008/QĐ-NHNN Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ CHIẾT KHẤU, TÁI CHIẾT KHẤU GIẤY TỜ CÓ GIÁ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 898/2003/QĐ-NHNN NGÀY 12 THÁNG 8 NĂM 2003 THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ

Ban hành: 29/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2008

258

Quyết định 12/2008/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về chế độ phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thu hút của tỉnh Lâm Đồng do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành

12/2008/QD-UBND,Quyết định 12 2008,Tỉnh Lâm Đồng,Bãi bỏ Quyết định,Chế độ phụ cấp ưu đãi,Chế độ phụ cấp thu hút,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 12/2008

Ban hành: 25/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2010

259

Chỉ thị 12/2008/CT-UBND về tăng cường thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

12/2008/CT-UBND,Chỉ thị 12 2008,Thành phố Hồ Chí Minh,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 12/2008/CT-UBND TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng

Ban hành: 25/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2008

260

Quyết định 12/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định dạy thêm và học thêm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng do Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành

12/2008/QD-UBND,Quyết định 12 2008,Tỉnh Sóc Trăng,Dạy thêm học thêm,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 12/2008/QĐ-UBND Sóc Trăng, ngày 23 tháng 4 năm

Ban hành: 23/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.64.36