Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 04/2008/PL-UBTVQH12 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 221-240 trong 12105 văn bản

221

Nghị quyết 12/2008/NQ-HĐND thông qua đề án công nhận thành phố Cần Thơ là đô thị loại I

12/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 12 2008,Thành phố Cần Thơ,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/2008/NQ-HĐND Cần Thơ, ngày 18 tháng 6 năm

Ban hành: 18/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2013

222

Chỉ thị 12/2008/CT-UBND về đẩy mạnh công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở trong tỉnh Đồng Tháp

12/2008/CT-UBND,Chỉ thị 12 2008,Tỉnh Đồng Tháp,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/2008/CT-UBND Thành phố Cao Lãnh, ngày 18 tháng 6 năm

Ban hành: 18/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2013

223

Quyết định 12/2008/QĐ-BCT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

12/2008/QD-BCT,Quyết định 12 2008,Bộ Công thương,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Quy chuẩn kỹ thuật,An toàn điện,Thương mại BỘ CÔNG THƯƠNG ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 12/2008/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 17 tháng 6

Ban hành: 17/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2008

224

Quyết định 12/2008/QĐ-UBND thành lập Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Tân Bình do Ủy ban nhân dân quận Tân Bình ban hành

Số: 12/2008/QĐ-UBND Tân Bình, ngày 16 tháng 6 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI QUẬN TÂN BÌNH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04

Ban hành: 16/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2008

225

Chỉ thị 12/2008/CT-UBND về tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính do tỉnh Hải Dương ban hành

12/2008/CT-UBND,Chỉ thị 12 2008,Tỉnh Hải Dương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/2008/CT-UBND Hải Dương, ngày 16 tháng 6 năm 2008

Ban hành: 16/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2013

226

Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận 5 ban hành

04/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2008,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 5 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số: 04/2008/NQ-HĐND Quận 5, ngày 22 tháng 12 năm 2008

Ban hành: 22/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2009

227

Lệnh công bố Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008

12/2008/L-CTN,Lệnh 12 2008,Chủ tịch nước,Luật Ban hành Văn bản,Ban hành văn bản,Lệnh công bố Luật CHỦ TỊCH NƯỚC ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 12/2008/L-CTN Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2008

Ban hành: 12/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2008

228

Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND về điều chỉnh dự toán chi ngân sách địa phương năm 2008; dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận 8 ban hành

04/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2008,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 8 ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 04/2008/NQ-HĐND Quận 8, ngày 18 tháng 12 năm

Ban hành: 18/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2009

229

Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND về quy hoạch lộ giới đường dưới 12m (quy hoạch hẻm) trên địa bàn quận 6 do Hội đồng nhân dân quận 6 ban hành

04/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2008,Thành phố Hồ Chí Minh,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 6 ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 04/2008/NQ-HĐND Quận 6, ngày 17 tháng 12 năm 2008

Ban hành: 17/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2009

230

Chỉ thị 04/2008/CT-BTC về đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa hải quan, phòng chống phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong ngành hải quan nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

04/2008/CT-BTC,Chỉ thị 04 2008,Bộ Tài chính,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH --------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do – Hạnh phúc ------------- Số: 04/2008/CT-BTC Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2008

Ban hành: 15/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2008

231

Nghị quyết số 19/2008/QH12 về việc thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam do Quốc hội ban hành

19/2008/QH12,Nghị quyết 19 2008,Quốc hội,Doanh nghiệp,Bất động sản QUỐC HỘI ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- Số: 19/2008/QH12 Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2008 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÍ

Ban hành: 03/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2008

232

Nghị quyết số 18/2008/QH12 về việc đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật xã hội hóa để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân do Quốc hội ban hành

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội; Sau khi xem xét Báo cáo số 65/BC-CP ngày 05 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ; Báo cáo kết quả giám sát số 118/BC-UBTVQH12 ngày 13 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về thực hiện chính sách, pháp luật về xã hội hóa công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và ý kiến của đại biểu Quốc hội;

Ban hành: 03/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2008

233

Luật trưng mua, trưng dụng tài sản 2008

Luật 15 2008,Quốc hội,Luật trưng mua trưng dụng tài sản,Trưng mua trưng dụng tài sản,Trưng mua tài sản,Trưng dụng tài sản,Người có tài sản trưng dụng,Người có tài sản trưng mua,15/2008/QH12,Tài chính nhà nước QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2008

234

Luật hoạt động chữ thập đỏ 2008

Luật 11 2008,Quốc hội,Luật hoạt động chữ thập đỏ,Hiến máu nhân đạo,Hoạt động chữ thập đỏ,Sơ cấp cứu ban đầu,Quỹ hoạt động chữ thập đỏ,11/2008/QH12,Văn hóa - Xã hội QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Luật

Ban hành: 03/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2008

235

Luật năng lượng nguyên tử 2008

Luật 18 2008,Quốc hội,Luật năng lượng nguyên tử,Năng lượng nguyên tử,Vật liệu hạt nhân,Nguồn bức xạ,Nguồn phóng xạ,Dược chất phóng xạ,Đồng vị phóng xạ,18/2008/QH12,Tài nguyên - Môi trường QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------

Ban hành: 03/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2008

236

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008

Luật 17 2008,Quốc hội,Luật Ban hành Văn bản,Ban hành văn bản quy phạm pháp luật,Hiệu lực của văn bản,Ban hành văn bản,Xây dựng ban hành văn bản,Văn bản quy phạm pháp luật,17/2008/QH12 QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 03/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2008

237

Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 2008

Luật 09 2008,Quốc hội,Tài sản nhà nước,Quản lý sử dụng tài sản nhà nước,Quản lý tài sản nhà nước,Sử dụng tài sản nhà nước,Mua sắm tài sản nhà nước,09/2008/QH12,Tài chính nhà nước QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 03/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2008

238

Nghị quyết số 20/2008/QH12 về việc một số vấn đề kinh tế - xã hội năm 2008 trong tình hình mới do Quốc hội ban hành

20/2008/QH12,Nghị quyết 20 2008,Quốc hội QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 20/2008/QH12 Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2008 NGHỊ QUYẾT VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ

Ban hành: 03/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2008

239

Luật phòng, chống ma túy sửa đổi 2008

Luật 16 2008,Quốc hội,Luật phòng chống ma túy sửa đổi,Luật Phòng chống ma túy,Phòng chống ma túy,Người nghiện ma túy,Cai nghiện ma túy,Sửa đổi,Bổ sung,16/2008/QH12,Văn hóa - Xã hội QUỐC HỘI ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------

Ban hành: 03/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2008

240

Luật dầu khí sửa đổi 2008

Luật 10 2008,Quốc hội,Luật Dầu khí,Luật Dầu khí sửa đổi,Hoạt động dầu khí,Hợp đồng dầu khí,Bổ sung,Sửa đổi,10/2008/QH12,Tài nguyên - Môi trường QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Luật số: 10/2008/QH12

Ban hành: 03/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.179.228