Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 04/2008/PL-UBTVQH12 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 13655 tiêu chuẩn

161

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5164:2008 (EN 14122:2003) về thực phẩm - xác định vitamin B1 bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)

dịch natri hydroxit, nồng độ khối lượng ρ(NaOH) = 150 g/l. 4.2.10. Dung dịch natri hydroxit, ρ(NaOH) = 200 g/l. 4.2.11. Kali hexaxyanoferat III, w ≥ 99%. 4.2.12. Dung dịch kali hexaxyanoferat III,  = 10 g/l. 4.2.13. Dung dịch kali hexaxyanoferat III kiềm (dẫn xuất trước cột),  = 0,4 g/l. Pha loãng 2,0 ml dung dịch

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

162

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7778:2008 (ISO/IEC GUIDE 53 : 2005) về Đánh giá sự phù hợp - Hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức trong việc chứng nhận sản phẩm

TCVN7778:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7778:2008,***,Hướng dẫn sử dụng,Đánh giá sự phù hợp,Hệ thống quản lý chất lượng ,TCVN 7778:2008,Chứng nhận sản phẩm,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7778 : 2008 ISO/IEC GUIDE 53 : 2005 ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP - HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA TỔ CHỨC TRONG VIỆC

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

163

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7775:2008 (ISO/IEC GUIDE 23 : 1982) về Phương pháp thể hiện sự phù hợp với tiêu chuẩn dùng cho hệ thống chứng nhận của bên thứ ba

TCVN7775:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7775:2008,***,Phương pháp thể hiện sự phù hợp,Sự phù hợp với tiêu chuẩn,Hệ thống chứng nhận của bên thứ ba,TCVN 7775:2008 TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7775 : 2008 ISO/IEC GUIDE 23 : 1982 PHƯƠNG PHÁP THỂ HIỆN SỰ PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHUẨN DÙNG CHO HỆ THỐNG CHỨNG NHẬN CỦA BÊN THỨ BA

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

164

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7249:2008 (ISO/ASTM 51431:2005) về Tiêu chuẩn thực hành đo liều áp dụng cho thiết bị chiếu xạ chùm tia điện tử và tia X (bức xạ hãm) dùng để xử lý thực phẩm

TCVN7249:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7249:2008,***, Thiết bị chiếu xạ chùm tia điện tử ,Xử lý thực phẩm,Tiêu chuẩn thực hành đo liều,TCVN 7249:2008,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7249:2008 ISO/ASTM 51431:2005 TIÊU CHUẨN THỰC HÀNH ĐO LIỀU ÁP DỤNG CHO THIẾT BỊ CHIẾU XẠ CHÙM TIA ĐIỆN TỬ VÀ TIA X (BỨC XẠ

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

165

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7248:2008 (ISO/ASTM 51204:2004) về Tiêu chuẩn thực hành đo liều áp dụng cho thiết bị chiếu xạ gamma dùng để xử lý thực phẩm

TCVN7248:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7248:2008,***,Thiết bị chiếu xạ gamma ,Tiêu chuẩn thực hành đo liều,Xử lý thực phẩm,TCVN 7248:2008,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7248 : 2008 TIÊU CHUẨN THỰC HÀNH ĐO LIỀU ÁP DỤNG CHO THIẾT BỊ CHIẾU XẠ GAMMA DÙNG ĐỂ XỬ LÝ THỰC PHẨM Standard practice

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

166

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 10007:2008 (ISO 10007:2003) về Hệ thống quản lý chất lượng - Hướng dẫn quản lý cấu hình

TCVNISO10007:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVNISO10007:2008,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 10007 : 2008 HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG – HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ CẤU HÌNH Quality management systems – Guidelines for configuration management Lời nói đầu TCVN ISO 10007:2008 hoàn toàn tương đương với ISO

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2014

167

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7250:2008 (CAC/RCP 19-1979, REV.2-2003) về Quy phạm thực hành chiếu xạ xử lý thực phẩm

TCVN7250:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7250:2008,***,Chiếu xạ xử lý thực phẩm,TCVN 7250:2008 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7250 : 2008 CAC/RCP 19-1979, REV.2-2003 QUY PHẠM THỰC HÀNH CHIẾU XẠ XỬ LÝ THỰC PHẨM Code of practice for radiation processing of food Lời nói đầu TCVN 7250 : 2008

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

168

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2102:2008 về Sơn và vecni - Xác định mầu sắc theo phương pháp so sánh trực quan

TCVN2102:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN2102:2008,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 2102 : 2008 ISO 3668 : 1998 SƠN VÀ VECNI - XÁC ĐỊNH MÀU SẮC THEO PHƯƠNG PHÁP SO SÁNH TRỰC QUAN Paints and varnishes - Visual comparison of the colour of paints Lời nói đầu TCVN 2102 : 2008 thay thế cho TCVN

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2014

169

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6204:2008 (ISO 3929 : 2003) về Phương tiện giao thông đường bộ - Phương pháp đo khí thải trong kiểm tra hoặc bảo dưỡng

TCVN6204:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6204:2008,***,Phương tiện giao thông đường bộ,Phương pháp đo khí thải ,TCVN 6204:2008,Tài nguyên- Môi trường,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6204 : 2008 ISO 3929 : 2003 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ- PHƯƠNG PHÁP ĐO KHÍ THẢI TRONG KIỂM TRA HOẶC BẢO DƯỠNG Road vehicle –

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

170

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8000:2008 (ISO 15270 : 2006) về Chất dẻo - Hướng dẫn thu hồi và tái chế chất dẻo phế thải

TCVN8000:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8000:2008,***,Thu hồi và tái chế chất dẻo phế thải,Chất dẻo,TCVN 8000:2008,Công nghiệp,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8000 : 2008 ISO 15270 : 2006 CHẤT DẺO - HƯỚNG DẪN THU HỒI VÀ TÁI CHẾ CHẤT DẺO PHẾ THẢI Plastics - Guidelines for the recovery and recycling

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

171

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5287:2008 về thủy sản đông lạnh - Phương pháp xác định vi sinh vật

TCVN5287:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5287:2008,***,Thủy sản đông lạnh ,Phương pháp xác định vi sinh vật,TCVN 5287:2008 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5287:2008 THUỶ SẢN ĐÔNG LẠNH – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH VI SINH VẬT Frozen aquatic products – Methods of microbiological determination Lời nói đầu .

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

172

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4399:2008 về Thép và sản phẩm thép - Yêu cầu kỹ thuật chung khi cung cấp

TCVN4399:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4399:2008,***,Yêu cầu kỹ thuật chung khi cung cấp,Thép và sản phẩm thép ,TCVN 4399:2008,Công nghiệp TCVN 4399 : 2008 ISO 404. 1992 THÉP VÀ SẢN PHẨM THÉP - YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG KHI CUNG CẤP Steel and steel products - General technical delivery requirements Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

173

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7946:2008 (CODEX STAN 247:2005) về nước quả và nectar

TCVN7946:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7946:2008,***,TCVN 7946:2008 ,Nước quả và nectar,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7946 : 2008 NƯỚC QUẢ VÀ NECTAR Fruit juices and nectars Lời nói đầu TCVN 7946:2008 thay thế TCVN 1549:1994, TCVN 1682:1994, TCVN 4041:1985; TCVN 4042:1985 và TCVN

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

174

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6525:2008 về Thép tấm các bon kết cấu mạ kẽm nhúng nóng liên tục

TCVN6525:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6525:2008,***, Thép tấm các bon kết cấu mạ kẽm ,TCVN 6525:2008 ,Công nghiệp

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

175

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7888:2008 về cọc bê tông ly tâm ứng lực trước

. Ví dụ: - Ký hiệu qui ước của cọc PC cấp tải A có mômen uốn nứt 180 kN.m, đường kính ngoài 600mm, chiều dài 12 m là PC - A600 - 12 - TCVN 7888 : 2008. – Ký hiệu qui ước của cọc PHC cấp tải A có ứng suất hữu hiệu 3,92 N/mm2, đường kính ngoài 600 mm, chiều dài 12 m là PHC - A600 - 12 - TCVN 7888 : 2008. 4 Yêu cầu về chất lượng

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

176

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6522:2008 về Thép tấm kết cấu cán nóng

TCVN6522:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6522:2008,Bộ Bưu chính Viễn thông,Thép tấm kết cấu cán nóng,TCVN 6522:2008,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6522 : 2008 ISO 4995 : 2001 THÉP TẤM KẾT CẤU CÁN NÓNG Hot rolled steel sheet of structural quality Lời nói đầu TCVN 6522 : 2008 thay thế cho TCVN

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

177

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1270:2008 (ISO 536:1995) về Giấy và các tông - Xác định định lượng

TCVN1270:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN1270:2008,***,Công nghiệp TCVN 1270:2008 ISO 536:1995 GIẤY VÀ CÁCTÔNG - XÁC ĐỊNH ĐỊNH LƯỢNG Paper and board - Determination of grammage Lời nói đầu TCVN 1270:2008 thay thế TCVN 1270:2000. TCVN 1270:2008 hoàn toàn tương đương với ISO 536:1995. TCVN

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2015

178

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6329:2008 (GS 2/1/7-33:2000) về đường và sản phẩm đường - Xác định sulfit bằng phương pháp so màu rosanilin

TCVN6329:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6329:2008,***, Xác định sulfit,Phương pháp so màu rosanilin,Đường và sản phẩm đường,TCVN 6329:2008 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6329:2008 PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH SULFIT TRONG ĐƯỜNG TRẮNG, ĐƯỜNG THÔ CÓ ĐỘ POL CAO, NƯỚC MÍA VÀ XI RÔ BẰNG SO MÀU ROSANILIN The

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

179

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5271:2008 về mật ong - xác định độ axit bằng phương pháp chuẩn độ

TCVN5271:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5271:2008,***,Phương pháp chuẩn độ,Phương pháp xác định độ axit,Mật ong,TCVN 5271:2008,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5271:2008 MẬT ONG - XÁC ĐỊNH ĐỘ AXIT BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ. Honey - Determination of acidity by titrimetric method Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

180

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5090:2008 (ISO 4121:2003) về phân tích cảm quan - hướng dẫn sử dụng các thang đo định lượng đặc trưng

TCVN5090:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5090:2008,***,Sử dụng các thang đo định lượng ,Phân tích cảm quan ,TCVN 5090:2008 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5090 : 2008 PHÂN TÍCH CẢM QUAN – HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC THANG ĐO ĐỊNH LƯỢNG ĐẶC TRƯNG Sensory analysis – Guidelines for the use of quantitative response scales Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.64.36