Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 04/2008/PL-UBTVQH12 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 13655 tiêu chuẩn

141

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 22005:2008 (ISO 22005 : 2007) về Xác định nguồn gốc trong chuỗi thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - Nguyên tắc chung và yêu cầu cơ bản đối với việc thiết kế và thực hiện hệ thống

TCVNISO22005:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVNISO22005:2008,***,Xác định nguồn gốc ,Tổ chức trong chuỗi thực phẩm,Chuỗi thực phẩm ,Thức ăn chăn nuôi ,Nguyên tắc chung ,Yêu cầu cơ bản,Thiết kế và thực hiện hệ thống,TCVN ISO 22005:2008 ,Công nghệ- Thực phẩm,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 22005 : 2008 XÁC ĐỊNH NGUỒN GỐC

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2013

142

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7881:2008 về Phương tiện giao thông đường bộ - Tiếng ồn phát ra từ mô tô - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

TCVN7881:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7881:2008,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7881 : 2008 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - TIẾNG ỒN PHÁT RA TỪ MÔ TÔ – YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ TRONG PHÊ DUYỆT KIỂU Road vehicles – Noise emitted from motorcycles – Requirements and test methods in type approval Lời nói

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2014

143

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7331:2008 (ASTM D 3831 - 06) về Xăng - Phương pháp xác định hàm lượng mangan bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử

TCVN7331:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7331:2008,***,Phương pháp xác định hàm lượng mangan,Quang phổ hấp thụ nguyên tử,TCVN 7331:2008 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7331 : 2008 ASTM D 3831 - 06 XĂNG - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG MANGAN BẰNG QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ Gasoline - Test method

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

144

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6022:2008 (ISO 3171 : 1988) về Chất lỏng dầu mỏ - Lấy mẫu tự động trong đường ống

TCVN6022:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6022:2008,***, Lấy mẫu tự động trong đường ống,TCVN 6022:2008,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6022 : 2008 CHẤT LỎNG DẦU MỎ - LẤY MẪU TỰ ĐỘNG TRONG ĐƯỜNG ỐNG Petroleum liquids - Automatic pipeline sampling Lời nói đầu TCVN 6022 : 2008 thay thế TCVN 6022 : 1995.

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

145

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6704:2008 (ASTM D 5059-03e1) về Xăng - Phương pháp xác định hàm lượng chì bằng phổ tia X

TCVN6704:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6704:2008,***,Phương pháp xác định hàm lượng chì,Phổ tia X,TCVN 6704:2008 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6704 : 2008 ASTM D 5059-03e1 XĂNG - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHÌ BẰNG PHỔ TIA X Gasoline - Determination of lead by X-ray spectroscopy Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

146

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5542:2008 (CAC/RCP 23-1979, Rev.2-1993) về quy phạm thực hành vệ sinh đối với thực phẩm đóng hộp axit thấp và axit thấp đã axit hoá

TCVN5542:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5542:2008,***,Quy phạm thực hành vệ sinh,Thực phẩm đóng hộp axit thấp ,Axit thấp đã axit hoá,TCVN 5542:2008,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5542 : 2008 QUY PHẠM THỰC HÀNH VỆ SINH ĐỐI VỚI THỰC PHẨM ĐÓNG HỘP AXIT THẤP VÀ AXIT THẤP ĐÃ AXIT HÓA Recommended international

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

147

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7866:2008 (ASTM D 4951 - 06) về Dầu bôi trơn - Xác định hàm lượng các nguyên tố phụ gia bằng quang phổ phát xạ nguyên tử plasma kết nối cảm ứng (IPC)

TCVN7866:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7866:2008,***,Xác định hàm lượng nguyên tố phụ gia ,Dầu bôi trơn ,Quang phổ phát xạ nguyên tử,TCVN 7866:2008 ,Công nghiệp,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7866 : 2008 DẦU BÔI TRƠN - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CÁC NGUYÊN TỐ PHỤ GIA BẰNG QUANG PHỔ PHÁT XẠ NGUYÊN TỬ PLASMA KẾT NỐI CẢM ỨNG (ICP)

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

148

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1483:2008 (ISO 582 : 1995) về Ổ lăn - Kích thước mặt vát - Các giá trị lớn nhất

TCVN1483:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN1483:2008,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1483 : 2008 ISO 582 : 1995 Ổ LĂN – KÍCH THƯỚC MẶT VÁT – CÁC GIÁ TRỊ LỚN NHẤT Rolling bearings − Chamfer dimensions – Maximum values Lời nói đầu TCVN 1483 : 2008 thay thế TCVN 1483 : 1985. TCVN 1483 : 2008

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2015

149

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7887:2008 về màng phản quang dùng cho báo hiệu đường bộ

TCVN7887:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7887:2008,***,TCVN 7887:2008 ,Màng phản quang ,Báo hiệu đường bộ,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7887:2008 MÀNG PHẢN QUANG DÙNG CHO BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ Retroreflective sheeting for traffic control Lời nói đầu TCVN 7887 : 2008 [1] do Viện Khoa học và Công nghệ Giao

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

150

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5270:2008 về mật ong - Xác định hydroxymetylfurfural bằng phương pháp quang phổ

TCVN5270:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5270:2008,***,Phương pháp quang phổ,Xác định hydroxymetylfurfural,Mật ong, TCVN 5270:2008 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5270:2008 MẬT ONG - XÁC ĐỊNH HYĐROXYMETYLFURFURAL BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ Honey - Determination of hydroxymetylfurfural by spedrophotometric

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

151

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5268:2008 về mật ong - xác định hoạt lực diastaza

TCVN5268:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5268:2008,***,Mật ong,Xác định hoạt lực diastaza,TCVN 5268:2008,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5268:2008 MẬT ONG - XÁC ĐỊNH HOẠT LỰC DIASTAZA Honey - Determmation of diastatic activity Lời nói đầu TCVN 5268:2008 thay thế TCVN 5268:1990; TCVN

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

152

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7247:2008 (CODEX STAN 106-1983, REV.1-2003) về Thực phẩm chiếu xạ - Yêu cầu chung

TCVN7247:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7247:2008,Bộ Bưu chính Viễn thông,Thực phẩm chiếu xạ,Yêu cầu chung,TCVN 7247:2008,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7247:2008 CODEX STAN 106-1983, REV.1-2003 THỰC PHẨM CHIẾU XẠ - YÊU CẦU CHUNG General standard for irradiated foods Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

153

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7108:2008 (CODEX STAN 72-1981, REV.1-2007) về Thức ăn theo công thức dành cho trẻ sơ sinh và thức ăn theo công thức với các mục đích y tế đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh

TRẺ SƠ SINH Standard for infant formula and formulas for special medical purposes intended for infants Lời nói đầu TCVN 7108:2008 thay thế TCVN 7108:2002; TCVN 7108 :2008 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 72-1981, Soát xét 1-2007; TCVN 7108:2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F12 Sữa và sản phẩm sữa biên

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

154

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7957:2008 về thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế

Sét - Lớp cỏ ở đáy mương - Lớp cỏ ở thành mương 4 4 3-3,5 0,4 0,8 1,0 1,2 1,0 1,6 CHÚ THÍCH: Khi chiều sâu dòng nước H nằm ngoài khoảng giá trị 0,4 - 1m, vận tốc ở bảng trên phải nhân với hệ số điều chỉnh K. + Nếu H dưới 0,4 m hệ số K= 0,85. + Nếu H trên 1 m

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2013

155

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1693:2008 (ISO 18283 : 2006) về Than đá - Lấy mẫu thủ công

(tiếp theo) Các đặc trưng của lô và lô nhỏ PL = 0,4 % VPT = 0,05 VPT = 0,1 VPT = 0,2 Khối lượng của lô, t Khối lượng của lô nhỏ, t Số lô nhỏ Số mẫu đơn Số mẫu đơn

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

156

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6395:2008 về Thang máy điện - Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt

TCVN6395:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6395:2008,***,Yêu cầu an toàn cấu tạo thang máy điện ,Thang máy điện,Yêu cầu an toàn lắp đặt thang máy điện ,TCVN 6395:2008 ,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6395 : 2008 THANG MÁY ĐIỆN - YÊU CẦU AN TOÀN VỀ CẤU TẠO VÀ LẮP ĐẶT Electric lift - Safety requirements for the

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

157

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5824:2008 (ISO 176 : 2005) về Chất dẻo - Xác định lượng chất hoá dẻo hao hụt - Phương pháp than hoạt tính

TCVN5824:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5824:2008,***,Chất dẻo,Xác định lượng chất hoá dẻo hao hụt,Phương pháp than hoạt tính,TCVN 5824:2008,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5824 : 2008 ISO 176 : 2005 CHẤT DẺO – XÁC ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP HÓA DẺO HAO HỤT – PHƯƠNG PHÁP THAN HOẠT TÍNH Plastics – Determination

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

158

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6391:2008 (CODEX STAN 119-1981, REV.1-1995) về cá đóng hộp

TCVN6391:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6391:2008,***,Tiêu chuẩn Việt Nam, TCVN 6391:2008 ,Bộ Khoa học và Công nghệ,Cá đóng hộp ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6391:2008 CODEX STAN 119-1981, REV.1-1995 CÁ ĐÓNG HỘP Canned finfish Lời nói đầu TCVN 6391:2008 thay thế TCVN 6391:1 998; TCVN

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

159

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5139:2008 (CAC/GL 33-1999) về phương pháp khuyến cáo lấy mẫu để xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật phù hợp với các giới hạn dư lượng tối đa (MRL)

TCVN5139:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5139:2008,***,Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật,Phương pháp khuyến cáo lấy mẫu,Giới hạn dư lượng tối đa ,TCVN 5139:2008,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5139:2008 PHƯƠNG PHÁP KHUYẾN CÁO LẤY MẪU ĐỂ XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT PHÙ HỢP VỚI CÁC GIỚI HẠN DƯ LƯỢNG TỐI ĐA (MRL)

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

160

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1825:2008 (ISO 7802 : 1983) về Vật liệu kim loại – Dây – Thử quấn

TCVN1825:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN1825:2008,***,Vật liệu kim loại,Thử quấn,Dây kim loại,TCVN 1825:2008,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1825 : 2008 ISO 7802 : 1983 VẬT LIỆU KIM LOẠI – DÂY – THỬ QUẤN Metallic materials – Wire – Wrapping test Lời nói đầu TCVN 1825 : 2008 thay thế TCVN 1825 : 1993

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.64.36