Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 04/2008/PL-UBTVQH12 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 13655 tiêu chuẩn

121

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 139:2006 về tiêu chuẩn kỹ thuật hạt giống hồi

04TCN139:2006,Tiêu chuẩn ngành 04TCN139:2006,***,Hạt giống hồi,Tiêu chuẩn kỹ thuật hạt giống hồi,04TCN 139:2006,Tiêu chuẩn kỹ thuật,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 139:2006 TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT HẠT GIỐNG HỒI 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Mục đích, yêu cầu Tiêu chuẩn này quy định những nội dung và yêu cầu về kỹ

Ban hành: Năm 2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

122

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 140:2006 về tiêu chuẩn kỹ thuật hạt giống chò nâu

04TCN140:2006,Tiêu chuẩn ngành 04TCN140:2006,***,Hạt giống chò nâu,Tiêu chuẩn kỹ thuật,Tiêu chuẩn kỹ thuật hạt giống chò nâu,04TCN 140:2006 ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 140:2006 TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT HẠT GIỐNG CHÒ NÂU 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Mục đích, yêu cầu. Tiêu chuẩn này quy định những nội dung và

Ban hành: Năm 2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

123

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7759:2008 (ASTM D 4176 – 04e1) về Nhiên liệu chưng cất - Xác định nước tự do và tạp chất dạng hạt (phương pháp quan sát bằng mắt thường)

TCVN7759:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7759:2008,***,Xác định nước tự do ,Xác định tạp chất dạng hạt ,Nhiên liệu chưng cất,Phương pháp quan sát bằng mắt thường,TCVN 7759:2008,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7759 : 2008 ASTM D 4176 – 04e1 NHIÊN LIỆU CHƯNG CẤT – XÁC ĐỊNH NƯỚC TỰ DO VÀ TẠP CHẤT DẠNG HẠT (PHƯƠNG PHÁP

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

124

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3169:2008 (ASTM D 5443 - 04) về Phần cất dầu mỏ đến 200 độ C - Xác định parafin, naphten và hydrocacbon thơm - Phương pháp sắc ký khí đa chiều

TCVN3169:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN3169:2008,***,Hóa chất,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 3169 : 2008 ASTM D 5443 - 04 PHẦN CẤT DẦU MỎ ĐẾN 200 oC −XÁC ĐỊNH PARAFIN, NAPHTEN VÀ HYDROCACBON THƠM − PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ ĐA CHIỀU Petroleum distillates through 200 °C − Determination of paraffin,

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2015

125

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6779:2008 (ASTM D 1796 - 04) về Nhiên liệu đốt lò - Xác định hàm lượng nước và cặn - Phương pháp ly tâm (Qui trình phòng thử nghiệm)

TCVN6779:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6779:2008,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6779 : 2008 ASTM D 1796 - 04 NHIÊN LIỆU ĐỐT LÒ - XÁC ĐỊNH NƯỚC VÀ CẶN - PHƯƠNG PHÁP LY TÂM (QUI TRÌNH PHÒNG THỬ NGHIỆM) Fuel oils -Determination oF water and sediment - Centrifuge method (Laboratory proCedure) Lời nói

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2015

126

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2685:2008 (ASTM D 3227 - 04A) về Xăng, dầu hỏa, nhiên liệu tuốc bin hàng không và nhiên liệu chưng cất - Xác định lưu huỳnh (thiol mercaptan) - Phương pháp chuẩn độ điện thế

TCVN2685:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN2685:2008,***,Hóa chất TCVN 2685:2008 ASTM D 3227 - 04A XĂNG, DẦU HỎA, NHIÊN LIỆU TUỐC BIN HÀNG KHÔNG VÀ NHIÊN LIỆU CHƯNG CẤT - XÁC ĐỊNH LƯU HUỲNH (THIOL MERCAPTAN) (PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ ĐIỆN THẾ) Gasoline, kerosine, aviation turbine, and distillate fuels - Determination of (thiol

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2015

127

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7956:2008 về Nghĩa trang đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN7956:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7956:2008,***,Nghĩa trang đô thị , Tiêu chuẩn thiết kế nghĩa trang đô thị ,Tiêu chuẩn thiết kế,TCVN 7956:2008 ,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7956 : 2008 NGHĨA TRANG ĐÔ THỊ - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Urban cemetery - Design standards Lời nói đầu TCVN 7956 : 2008 do Viện Quy

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2013

128

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7909-1-2:2008 (IEC/TR 61000-1-2 : 2001) về Tương thích điện từ (EMC) - Phần 1-2: Quy định chung - Phương pháp luận để đạt được an toàn chức năng của thiết bị điện và điện tử liên quan đến hiện tượng điện từ

TCVN7909-1-2:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7909-1-2:2008,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7909-1-2 : 2008 IEC/TS 61000-1-2 : 2001 TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ (EMC) - PHẦN 1-2: QUY ĐỊNH CHUNG - PHƯƠNG PHÁP LUẬN ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC AN TOÀN CHỨC NĂNG CỦA THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ LIÊN QUAN ĐẾN HIỆN TƯỢNG ĐIỆN TỪ

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2015

129

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7963:2008 (GS 4/7/3-12:1998) phương pháp xác định độ ẩm trong mật mía, đường thô, đường chuyên dụng và xirô bằng qui trình Karl Fischer

ĐƯỜNG CHUYÊN DỤNG VÀ XIRÔ BẰNG QUI TRÌNH KARL FISCHER The determination of moisture by Karl Fischer procedure in Molasses and in cane raw sugars, specialty sugars and syrups Lời nói đầu TCVN 7963:2008 hoàn toàn tương đương với GS 4/7/3-12 (1998); TCVN 7963:2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F18 Đường, sản phẩm

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

130

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5267-1:2008 (CODEX STAN 12:1981, sx 2-2001, Phần 1) về mật ong - Phần 1: Sản phẩm đã chế biến và sử dụng trực tiếp

Lời nói đầu TCVN 5267-1:2008 thay thế TCVN 5267:1990; TCVN 5267-1:2008 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 12:1981, soát xét 2-2001, Phần 1. TCVN 5267-1:2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F18 Đường, sản phẩm đường vá mật ong biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị. Bộ Khoa học và Công nghệ công

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

131

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7731:2008 (EN 14573 : 2004) về Sản phẩm thực phẩm - Xác định 3-Monoclopropan-1,2-diol bằng sắc ký khí/phổ khối (GC/MS)

TCVN7731:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7731:2008,***,Sản phẩm thực phẩm,Xác định 3-Monoclopropan-1,2-diol ,Phương pháp sắc ký khí khối phổ,TCVN 7731:2008,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7731 : 2008 EN 14573 : 2004 SẢN PHẨM THỰC PHẨM - XÁC ĐỊNH 3-MONOCLOPROPAN-1,2-DIOL BẰNG SẮC KÝ KHÍ/PHỔ KHỐI (GC/MS)

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

133

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7891:2008 về vật liệu chịu lửa kiềm tính - spinel - phương pháp xác định hàm lượng SiO2, Fe2O3, Al2O3, CaO

TCVN7891:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7891:2008,***,TCVN 7891:2008 ,Vật liệu chịu lửa kiềm tính,Spinel,Phương pháp xác định hàm lượng ,SiO2 Fe2O3 Al2O3 CaO,Hóa chất,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7891 : 2008 VẬT LIỆU CHỊU LỬA KIỀM TÍNH - SPINEL -PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SIO2, FE2O3, AL2O3, CAO Spinel refractories

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

134

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7889:2008 về nồng độ khí radon tự nhiên trong nhà - mức quy định và yêu cầu chung về phương pháp đo

TCVN7889:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7889:2008,***,TCVN 7889:2008 ,Nồng độ khí radon tự nhiên trong nhà ,Mức quy định ,Yêu cầu chung về phương pháp đo,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7889 : 2008 NỒNG ĐỘ KHÍ RADON TỰ NHIÊN TRONG NHỠ - MỨC QUY ĐỊNH VỠ YÊU CẦU CHUNG VỀ PHƯƠNG PHÁP ĐO Natural Radon activity

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

135

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7974:2008 về chè (camellia sinensis (l.) o. kuntze) túi lọc

định hàm lượng xơ thô, theo TCVN 5103 (lSO 5498). 7.8 Xác định hàm lượng asen, theo TCVN 7601:2007. 7.9 Xác định hàm lượng chì, theo TCVN 7929:2008 (EN 14083:2003). 7.10 Xác định hàm lượng cadimi, theo TCVN 7929:2008 (EN 14083:2003). 7.11 Xác định hàm lượng thuỷ ngân, theo TCVN 7604:2007. 7.12 Xác định tổng số vi sinh vật

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

136

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5326:2008 về kỹ thuật khai thác mỏ lộ thiên

TCVN5326:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5326:2008,***,TCVN 5326:2008 ,Tiêu chuẩn Việt Nam,Kỹ thuật khai thác mỏ lộ thiên ,Bộ Khoa học và Công nghệ,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5326:2008 KỸ THUẬT KHAI THÁC MỎ LỘ THIÊN Technical code on exploitation of open-cast mines MỤC LỤC

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

137

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6486:2008 về Khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) - Tồn chứa dưới áp suất - Yêu cầu về thiết kế và vị trí lắp đặt

TCVN6486:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6486:2008,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6486 : 2008 KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (LPG) – TỒN CHỨA DƯỚI ÁP SUẤT - YÊU CẦU VỀ THIẾT KẾ VÀ VỊ TRÍ LẮP ĐẶT Liquefied Petroleum Gas (LPG) – Pressurised Storage – Requirements for Design and Location of Installation Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2013

138

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7879:2008 (CODEX STAN 249:2006) về sản phẩm ngũ cốc dạng sợi ăn liền

TCVN7879:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7879:2008,***, TCVN 7879:2008 ,Sản phẩm ngũ cốc dạng sợi ăn liền,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7879 : 2008 SẢN PHẨM NGŨ CỐC DẠNG SỢI ĂN LIỀN Instant noodles Lời nói đầu TCVN 7879:2008 thay thế TCVN 5777:2004; TCVN 6345:1998, TCVN 6346:1998, TCVN 6347:1998 và

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

139

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4359:2008 (CODEX STAN 152 - 1985, Rev.1 - 1995) về bột mỳ

TCVN4359:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4359:2008,***,Bột mỳ, TCVN 4359:2008 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4359 : 2008 CODEX STAN 152 - 1985, Rev.1 - 1995 BỘT MỲ Wheat flour Lời nói đầu TCVN 4359 : 2008 thay thế TCVN 4359 : 1996; TCVN 4359 : 2008 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2013

140

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7918:2008 (IEC 60093 : 1980) về Phương pháp thử nghiệm suất điện trở khối và suất điện trở bề mặt của vật liệu cách điện rắn

TCVN7918:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7918:2008,***,Suất điện trở bề mặt ,Vật liệu cách điện rắn,Phương pháp thử nghiệm suất điện trở khối ,TCVN 7918:2008,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7918:2008 PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM SUẤT ĐIỆN TRỞ KHỐI VÀ SUẤT ĐIỆN TRỞ BỀ MẶT CỦA VẬT LIỆU CÁCH ĐIỆN RẮN Methods of test

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.157.140